Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Björkö-Panikeleden i Korsholm får ett lyft – allmänheten får säga sitt

Uppdaterad 15.07.2021 09:45.
Kvinna står uppe i utkikstorn. Hon ler stort. I bakgrunden är hav och skog
Bildtext Jonna Hagström är projektchef på Forststyrelsen.

Björkö-Panike vandringsled kommer bland annat att bli längre och få fler rastplatser de närmaste åren. I sommar får allmänheten föra fram önskemål gällande ledens utveckling.

Det har länge funnits planer på att utveckla Björkö-Panikeleden. Efter att världsarvet för första gången blev omnämnt i regeringsprogrammet har nu planeringen av vandringsledens utveckling börjat.

Jonna Hagström är projektchef på Forststyrelsen. Hon berättar att det har varit en långvarig önskan att man ska kunna ta sig från Björkö till Panike till fots.

– Det har funnits en preliminär plan sedan något år tillbaka. I höst fick vi 600 000 euro i julklappspengar för det här utvecklingsprojektet.

Hagström tror att en utveckling av Björkö-Panikeleden kommer locka fler människor till området, även om det redan nu är många som hittat till det unika världsarvet. Utsiktstornet Saltkaret får omkring 700 besökare per dag. Till Långgrundet, dit Björkö-Panikeleden går, kommer ungefär 1 000 besökare per månad.

En vägbom och skyltar vid början av en vandringsled
Bildtext Björkö-Panikeleden är tolv kilometer lång men planeras bli ett par kilometer längre.

Björkö-Panikeleden är tolv kilometer i nuläget. Men för att ta sig till själva skärgårdsdelen, där nio kilometer av leden ligger, har det krävts att man beställer privat båtskjuts. Det här är något som kan avskräcka många intresserade från att gå hela leden.

– Båttransporten har nog fungerat. Och när man pratar med båttaxichaufförerna har de folk som vill åka över varje år. Men det är dels ganska dyrt, dels måste man kunna uppskatta hur länge det tar att gå hela leden och vilken tid och var man ska bli upplockad av nästa båt. Det har känts lite för svårt, säger Hagström.

Många lovande idéförslag

Hagström berättar att de börjat reda ut vilka möjligheter det finns vid vattenövergångarna. Det finns några idéer som verkar lovande och som man valt att fortsätta utreda.

En idé är att man skaffar en autonom färja som med hjälp av en vajer och ny teknologi går av sig själv från punkt a till punkt b. Enligt Hagström är en sådan färja så ny att man inte ens hittar den i lagstiftningen ännu, så det krävs mycket planering kring det.

En annan idé för vattenövergången är en färja som sköts av en person. Men då måste man organisera så att någon alltid är där för att transportera över folk.

En tredje idé är att man förbättrar den nuvarande båttransporten genom att bygga bryggor och organisera båttrafiken med stadigvarande tidtabeller.

En fjärde idé är möjligheten att ha roddbåtar som man själv kan ro över med. Men i det fallet måste man reda ut säkerhetsfrågor, eftersom det vid vissa ställen kan forsa mycket.

Man har också utrett möjligheten att bygga en bro vid vattenövergångarna. Men det blir allt för dyrt, menar Hagström.

– Även på det kortaste stället skulle bron bli så dyr att hela budgeten går åt. Så det alternativet ligger och väntar lite, säger Hagström.

Utsikt från utkikstorn. Man ser hav, skog och röda stugor.
Bildtext Saltkaret får dagligen 700 besökare som vill se ut över världsarvet.

I planeringen av vandringsleden vill man fixa vattenövergången på ett smidigare sätt, men det kommer också fler förbättringar.

– Vi förnyar lite spångar, det kommer någon ny rastplats och så utvidgar vi de delar av leden som lämpar sig för rörelsehindrade personer, säger Hagström.

Med planer på nya ringleder i var ända blir vandringsleden ungefär femton kilometer lång istället för tolv kilometer.

En komplicerad process

Planen är att allt nytt ska vara på plats på vandringsleden år 2023.

De två första månaderna av projektet har gått åt samarbetsfrågor. Det är många parter inblandade i projektet. Förutom Forststyrelsen är det både privata markägare och Björkö delägarlag som äger marken i området.

Korsholms kommun deltar också i projektet tillsammans med en lång lista på andra intresseorganisationer som också ska vara med i planeringen.

Allmänheten får föra fram önskemål

Den här sommaren går åt att planera vandringsleden. Också allmänheten och övriga intressegrupper får delta i planerandet. En webbenkät i vilken man får fylla i sina förbättringsönskemål eller kommentarer om Björkö-Panikeleden finns på utinaturen.fi.

– Där finns en nyhet om projektet och också länken till enkäten. Där har vi presenterat den preliminära planen för området och vad vi ska göra vid leden. Där får man också lämna sina kontaktuppgifter i fall man är intresserad av att delta i en workshop eller ett informationsmöte, säger Hagström.

Hagström hoppas att man får ihop en färdigställd plan till hösten. Därefter börjar ansökningen om tillstånd.

– Det krävs mycket samarbete med regionförvaltningsverket, NTM-centralen och Traficom eftersom projektet är på naturskyddsområde, säger Hagström.

Ett år efter att man ansökt om tillstånd räknar Hagström att de är redo för nästa steg. Då börjar de konkurrensutsätta uppdragen på olika företag som ska göra arbetet.

Röda fiskestugor med båtar nedanför som ligger i vattnet.
Bildtext I Svedjehamn planeras en husbilsparkering.

Även om tidtabellen för hela projektet låter lång sker det förbättringar i Björkö-Panikeområdet under tiden.

– Det första steget är en bro eller scen över fiskebäcken där fiskarna stiger till Bodback. Så där ska vi börja och det kanske händer redan i år.

Hagström berättar att det finns planer på en sommarbuss som åker mellan byarna Björkö och Panike. Också Svedjehamn utvecklas. Björkö delägarlag planerar en husbilsparkering vid Svedjehamn.

– Husbilsparkeringen händer inom samma tidsram som vårt projekt. Det kommer ge flera övernattningsmöjligheter. Om man redan nu är intresserad av att övernatta vid Björkö-Panikeleden finns det en ödestuga vid Panikeändan där man kan övernatta eller ha sitt tält, säger Hagström.

Björkö-Panikeleden får ett lyft - allmänheten får säga sitt
Björkö-Panikeleden får ett lyft - allmänheten får säga sitt - Spela upp på Arenan