Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Det nya borgmästaravtalet i Åbo möter kritik - ett avtal alla fullmäktigegrupper är ense om är positivt enligt Siv Sandberg

Från 2021
Porträttfoto på Siv Sandberg
Bildtext Kommunforskare och universitetslärare vid Åbo Akademi, Siv Sandberg.
Bild: Arash Matin / Yle

På tisdagen stod det klart att det är Minna Arve som blir Åbos borgmästare för de följande fyra åren. Borgmästaravtalet stöds av alla åtta fullmäktigegrupper mer möter viss kritik för vaga formuleringar.

Det nya borgmästaravtalet (på finska) som gör upp de centrala målsättningarna för mandatperioden har väckt en del kritik. I och med att alla fullmäktigegrupper är med i avtalet kan det uppfattas som en kompromiss och innehållet som en lista på självklarheter.

- Trots att man kan kritisera ett sådant här avtal på grund av att det är så vaga formuleringar och i viss mån självklara skriverier i avtalet, så är nog existensen av avtalet en bra sak. Det har visat sig vara viktigt att ha ett politiskt avtal inom kommunalpolitiken i stora städer, säger Siv Sandberg som är kommunforskare och universitetslärare vid Åbo Akademi.

Sandberg betonar att det är en bra sak att alla partier ställer sig bakom avtalet, eftersom borgmästaravtalet utgör en grund för att alla ska regera tillsammans.

- Om man har varit med om att skriva ett avtal eller en strategi så vet man att det kan ligga många timmar av kompromisser bakom en kort formulering. För en utomstående kan det se vagt ut fast det egentligen betyder det att man gjort en avvägning av olika politiska intressen och kommit fram till en formulering som alla är nöjda med.

Viktigt med ett gemensamt avtal

Sandberg påpekar att man inte ska underskatta avtalet eftersom det nya borgmästaravtalet betyder att man har en vision om stadens framtid för de följande fyra åren. Att alla fullmäktigegrupper skrivit under avtalet tyder på att man har en gemensam syn på saken och att man är redo att samarbeta för att verkställa olika mål.

Enligt Sandberg är borgmästaravtalets viktigaste funktion att det fungerar som en grund för kommunikationen mellan olika parter i en stad, och särskilt i en stor stad där det är många som är med och styr.

- Man kanske inte tänker på att Åbo fullmäktige har 67 medlemmar och i nämnderna och styrelser sitter många medlemmar. Dessutom är många av dem nya personer. Skulle man inte ha ett sådant här avtal skulle man vara tvungen att gissa sig till vad alla tänker och tycker.

Att alla fullmäktigegrupper står bakom borgmästaravtalet är inget som förvånar Sandberg. Hon poängterar att det inom kommunalpolitiken inte är samma skiljelinjer mellan regering och opposition som på riksnivån vilket påverkar hur politiken i kommunerna utförs.

- Därför skulle det vara uppseendeväckande ifall någon skulle ställa sig utanför avtalet, i alla fall nu i det första skedet.

Skiss över framtidens spårvägar i Åbo
Bildtext Spårvägsplanerna ingår i borgmästaravtalet, men konkreta riktlinjer saknas
Bild: Sigge Arkkitehdit Oy

Kritik gällande urvattnade formuleringar i borgmästaravtalet

Ett avtal där flera parter med olika tankar om hur en stad ska styras blir alltså formuleringarna lätt vaga. Enligt Sandberg fattas en del i avtalet som förklarar mer konkret vad borgmästaravtalet betyder i praktiken och hur det ändrar på stadens organisation. Man kan ta lärdom av hur modellen tagits i bruk i andra delar av landet, då den nya ledningsmodellen ställer en hel del krav på politiker och tjänstemän under övergångsperioden.

- Det fattas i nuläget konkreta åtgärder om hur man ska göra ifall någon av grupperna vill gå ur avtalet, påpekar Sandberg.

Tydligt att Samlingspartiet är det största partiet

Att Samlingspartiet innehar flest platser i det nya fullmäktige märks tydligt i de ekonomiska frågorna, påpekar Sandberg. Bland annat står det i borgmästaravtalet att staden ska jobba för att inte höja skatterna.

- Samlingspartiet hade som nationell ambition att ingen kommun, där Samlingspartiet är det ledande partiet, ska höja skatten. Och det avspeglas ju väldigt tydligt, säger hon.

Överlag tycker Sandberg att de flesta partier lyckats få med formuleringar där deras värderingar kommer fram. Bland annat syns Vänsterförbundets avtryck i formuleringen om att staden ska motverka segregering och olikheter i bostadsområden.

- Om vi ser på formuleringarna i avtalet så är det kanske Sannfinländarna som syns minst i avtalet. Det förekommer inga starka ställningstagande om invandring eller andra typiska frågor för Sannfinländarna.

Uuden konserttitalon suunniteltu sijaintipaikka
Bildtext Det nya konserthusets placering är en fråga som fullmäktigegrupperna är oense om.
Bild: Samuli Holopainen / Yle

Diskussion om artikeln