Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu börjar arbetena i korsningen: Det ska bli smidigare och tryggare att vika av till Läpp i Karis

Från 2021
Flygbild av Läppområdet i Karis.
Bildtext Arbetena inleds i mitten av juli. Riksväg 25 löper uppe på bilden, väg 111 är den som syns till höger.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Trafikledsverket Väylä meddelar att byggandet av Läpps anslutning längs riksväg 25 inleds under vecka 29, mitt under högsäsong.

Först kommer man att röja träd, anlägga själva byggplatsen samt fixa tillfälliga trafikarrangemang.

Det kommer att byggas en lätt planskild korsning mellan riksväg 25 och landsväg 111, vilket kräver en ny korsningsbro.

Samtidigt rivs den gamla underfartstunneln som främst använts av besökare vid Läppträsket.

En karta som visar hur man ska bygga en ny korsning vid riksväg 25 i Läpp i Karis.
Bildtext En karta på Väyläs webbplats visar i stora drag hur korsningen ska byggas.
Bild: Trafikledsverket Väylä

Projektet omfattar också en ny rondell vid anslutningen mellan väg 111, Läppåkersgatan och Doppinggränden.

Vägbelysningen vid anslutningen förnyas och det samma gäller en kilometer i riktning mot Hangö.

Korsningen vid Simpukka i Karis.
Bildtext Det uppstår ibland långa köer i korsningen. Den nya lösningen ska råda bot på problemen och göra det möjligt att bygga mer affärer i Läpp.
Bild: Yle/Malin Valtonen

- Syftet med projektet är att förbättra säkerheten och smidigheten av trafiken på riksväg 25. Genom de nya arrangemangen möjliggör man också en utveckling av markanvändningen i området, berättar projektchef Elina Keränen vid Trafikledsverket i ett pressmeddelande.
Raseborgs stad har tidigare velat planlägga området för mer affärer. Staten har krävt bättre trafikarrangemang som nu blir verklighet.

Trafikledsverket och Raseborg samsas om notan

Doppinggränd kommer att förlängas en bit, det är Raseborgs eget projekt som staden upphandlat.

Under hela byggskedet kommer trafiken att löpa med hjälp av olika tillfälliga arrrangemang som varierar under arbetets gång.

Kostnaderna för projektet uppgår till 3,2 miljoner euro.

Kostnaderna delas mellan Trafikledsverket och Raseborgs stad, med undantag av förlängningen av Doppinggränden som staden betalar.

Projektet inleds i juli 2021 och slutförs i augusti 2022.

Beställaren är Trafikledsverket och Raseborgs stad. Entreprenören som ansvarar för det stora korsningsbygget heter Louhintahiekka.