Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Åland ryter till mot nya reserestriktioner: "Vi använder inte åländska skattemedel för att finansiera beslut från Helsingfors"

Lantråd Veronica Thörnroos.
Bildtext Lantrådet Veronica Thörnroos.

Ålands landskapsregering motsätter sig å det skarpaste statsrådets beslut att förlänga gränsbevakningens kontroll av de inre gränserna. Finland stänger sina gränser, samtidigt som coronaincidensen sjunker i våra grannländer, säger lantrådet Veronica Thörnroos.

Vid en presskonferens ondgjorde sig Thörnroos över den finländska regeringens förordning som garanterar fri inresa bara för ankommande från länder med en incidens på högst 10. Hon konstaterar att det blir mycket dyrt för Åland att klara av de hälsokontroller som förordningen och smittskyddslagen kräver.

- Vi har inte medel att testa så många människor som det här kräver. Social- och hälsovårdsministeriet måste ge löfte om att testningen finansieras av riket. Åländska skattemedel ska inte användas för beslut som fattats i Helsingfors.

Vill ha löfte om finansiering av riket

Enligt Thörnroos vill Åland ha ett skriftligt löfte av ministeriet och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Lantrådet konstaterar att Ålands hälso- och sjukvård ÅHS kan åstadkomma ett omfattande testsystem bara med externa aktörer. En ökning av nuvarande 200-300 test per dag till 1 000 test per dag kostar 1–1,2 miljoner euro per vecka. Kostnaderna måste till fullo ersättas av riket, säger landskapsregeringen. Enligt landskapsregeringens uträkning skulle landskapet gå back 700 000 euro i veckan om kostnaderna som upplägget ser ut just nu.

I skrivelsen kritiseras också beslutet med överlappande regleringar (smittskyddslagen, förlängningen av gränskontrollerna samt den nyaste förordningen) under den för Åland så viktiga turistsäsongen.

- Det här kommer att få allvarliga konsekvenser för den åländska ekonomin och samhället. Detta i ett läge då det saknas en epidemiologisk grund för beslutet.

Hoppas JK ingriper

Landskapsregeringen och lantrådet konstaterar att pandemin har drabbat den åländska ekonomin, som är starkt kopplad till turism och sjöfart, mycket hårt.

År 2020 minskade turismomsättningen med 40 procent från året innan, åländska bruttonationalprodukten sjönk med 15 procent och arbetslösheten steg till 9,5 procent,

- Med hänvisning till ovanstående motsätter landskapsregeringen sig å det starkaste att ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och inre gränskontrollen under två veckors tid är överlappande och hyser förhoppning om att Justitiekanslern kommer att se över förenligheten med Finlands grundlag.