Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Rikligt med avföringsbakterier i vattnet i stadsparkens fontän i Borgå - öppnas kanske nästa vecka med varningsskyltar

Vattenfontänen i stadsparken i Borgå utan vatten i sig. Bredvid fontänens bassäng står en skylt som varnar för halt botten.
Bildtext Fontänens vatten innehåller avföringsbakterier.

Vattnet i stadsparkens fontän innehåller Escherichia coli-bakterier. Fontänen hålls avstängd tillsvidare, men kan kanske öppnas med varningsskyltar nästa vecka.

Vattnet i fontänen i stadsparken i Borgå centrum stängdes av som en säkerhetsåtgärd onsdagen den 7 juli.

Orsaken var en misstanke om vattnets kvalitet. I det vattenprov som miljöhälsovården har tagit finns rikliga mängder av avföringsbakterien E. coli (> 200 MPN/100 ml).

Om det förekommer rikligt med avföringsbakterier i ett vattenprov finns en stor risk för att vattnet även innehåller sjukdomsalstrare.

Nedsmutsat vatten kan orsaka magsjukor och även inflammationer i sår.

Vattnet i fontänen är inte färskt kranvatten. Vattnet cirkulerar i ett slutet system och byts ut ett par gånger i veckan. Därför är det skäl att förhålla sig kritiskt till vattenkvaliteten.

Resten av testresultaten av det vattenprov som togs torsdagen den 8 juli blir färdiga nästa vecka (vecka 28).

Efter det här kan staden fatta beslut om att öppna vattnet i fontänen. Ifall vattnet öppnas kommer området att få varningsskyltar om att vattnet inte är drickbart och att bassängens botten är hal.