Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS-enkät: Klimatförändringen delar finländarna i två läger

Elokapinas protest på Unionsgatan i Helsingfors.
Bildtext En del finländare har starka åsikter om klimatförändringen och kräver att det regeringen ska göra mer. Klimataktivister har bland annat protesterat i Helsingfors centrum.

I flera frågor som rör klimatet är finländarna tudelade, visar en enkät som Helsingin Sanomat låtit göra.

Det här överensstämmer med resultaten från 2019, konstaterar tidningen.

Finländarnas åsikter går isär om huruvida Finland borde vara en föregångare när det gäller klimatförändringen. Hälften av finländarna stöder påståendet, medan 45 procent är av motsatt åsikt.

Vi är också delade när det gäller att göra avkall på sin egen livsstil för att klimatförändringens skull och i frågan om effekterna av klimatförändringen överdrivs i offentligheten.

Ett flygplan i luften fotograferat underifrån.
Bildtext Att till exempel resa mindre minskar på en persons personliga klimatavtryck.

Den enda frågan där fördelningen såg något annorlunda ut jämfört med 2019 var ifall det går att få till stånd tillräckligt med förändringar utan tvång. Cirka 39 procent ansåg att människor genom fria val kan göra tillräckligt för att avvärja klimatförändringen, medan en knapp majoritet, 53 procent, ansåg att det inte går att genomföra utan tvång.

Förändringarna i svaren ligger inom felmarginalen om man jämför med 2019 konstaterar tidningen. Det innebär alltså att finländarnas syn på klimatförändringen inte har förändrats under de senaste åren.

Forskningsdirektör Sakari Nurmela vid Kantar TNS, som utfört tidningens beställda enkät, spekulerar i att coronapandemins synlighet i media gjort att klimatförändringen hamnat i skymundan. Det kunde förklara det att siffrorna knappt ändrats sedan 2019, uppger han för HS.

Eurobarometern visar ändringar i finländarnas syn på klimatförändringen

Enligt Eurobarometern har finländarnas syn på klimatförändringen som ett allvarligt problem förändrats.

Enligt rapporten från i våras anser 66 procent av finländarna att klimatförändringen för tillfället är ett allvarligt problem, vilket innebär att andelen sjunkit med tio procentenheter jämfört med 2019. Andelen finländare som ser på klimatförändringen som ett allvarligt problem är mindre än medeltalet i Europa som ligger på 78 procent.

Ungefär 16 procent av finländarna anser att klimatförändringen är ett ganska allvarligt problem medan 18 procent inte anser problemet allvarligt. Andelen personer som inte ser klimatförändringen som ett allvarligt problem har stigit med nio procentenheter jämfört med 2019.

I Helsingin Sanomats undersökning intervjuades totalt 1 027 personer i åldern 18–79 år. Felmarginalen ligger på ungefär 3,0 procentenheter i båda riktningarna. I Eurobarometerns undersökning interjvuades 1 017 personer.

Källor: Helsingin Sanomat, Eurobarometern