Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fler kvinnor föreslås till höga ordförandeposter i kommunerna i Österbotten: "Med rösterna kommer ett ansvar"

Uppdaterad 11.07.2021 14:05.
Kvinna poserar på gata i sommarstad.
Bildtext Miriam Bondén (SFP) föreslås bli stadsstyrelsens ordförande i Kaskö.

Det finns goda förutsättningar för en jämnare könsfördelning på kommunernas ordförandeposter i fullmäktige och styrelse. De nya ordförandena utses i augusti, men på många håll är läget ganska klart redan nu.

Av de 14 svenskösterbottniska kommunerna har i nuläget över hälften en man på den ena ordförandeposten och en kvinna på den andra. Den första augusti tillträder formellt de nya fullmäktigeledamöterna och i samband med det väljs också ordföranden för fullmäktige och kommunstyrelser.

I kulisserna pågår eller har pågått ett intensivt förhandlingsarbete med att vaska fram ordförandekandidater.

Merparten av kommunerna i Österbotten är dominerade av SFP, och på många håll ser det ut att bli SFP:are på båda ordförandeposterna. Det är fråga om ren valmatematik. I de flesta SFP-ledda kommuner finns det redan färdiga förslag.

Från noll till röstmagnet i Kaskö

Till exempel i Kaskö dök 38-åriga Miriam Bondén upp som en helt ny stjärna i kommunalvalet. Hon blev den stora röstmagneten i Kaskö och förs nu fram som kandidat för ordförandeposten i stadsstyrelsen.

- Då man får ett stort antal röster får man ett stort förtroende och då måste man förstå att ta ansvaret, säger Bondén, vars tidigare politiska erfarenhet begränsar sig till en suppleantplats i bildningsnämnden år 2017.

- Jag är ju en glad amatör än så länge. men jag är väldigt intresserad av lagparagrafer och tolkningar - hur det fungerar på papper och hur det sedan fungerar i praktiken, säger Miriam Bondén.

Stadsfullmäktiges sal i Kaskö.
Bildtext Fullmäktigesalen i Kaskö stadshus.

Bondén hoppas kunna förbättra samarbetet mellan de politiska grupperna sinsemellan och kommunens tjänstemän, för att på så sätt försöka lösa Kaskös problem.

- Någon patentlösning har jag inte, men det behövs ett mer neutralt samarbetsklimat i staden.

Carl-Gustav Mangs (SFP) har hittills lett stadsstyrelsen i Kaskö och Kari Häggblom (SDP) fullmäktige. Häggblom säger till Yle Österbotten att han ställer sig till förfogande som fullmäktigeordförande också den kommande valperioden.

"Ny men inte så grön" tar över kommunstyrelsen i Vörå

I Vörå ser det också ut som att bara en av de två nuvarande, manliga, ordförandena fortsätter. Kjell Heir ska enligt förslaget fortsätta vara ordförande för fullmäktige som nu bara består av SFP:are, medan Rainer Bystedt får lämna ifrån sig styrelseordförandeposten till Anna Bertills, som är helt ny i Vöråpolitiken.

- Jag är ny men inte så grön, säger Bertills, som tidigare bland annat har varit fullmäktigeledamot i Vasa och har kandiderat i såväl riksdags- som EU-val.

Anna Bertills tittar in i kameran och håller några papper och en penna i händerna.
Bildtext Anna Bertills (SFP) tar över kommunstyrelsens ordförandeklubba i Vörå.

- Jag har en viss typ av erfarenhet som formar mig som ledare. Jag kan vara bra på att både lyssna, lagarbete och se på ledarskapet på ett nytt sätt, säger Bertills.

I de övriga kommunerna ser det ut som följer, om ingen partibeteckning anges är det SFP:

I Närpes fortsätter Johanna Borg som fullmäktigeordförande, medan röstmagneten och den tidigare stadsdirektören Hans-Erik Lindqvist leder stadsstyrelsen. I Vasa fortsätter av allt att döma Joakim Strand som fullmäktigeordförande och Maria Tolppanen (SDP) som stadsstyrelsens ordförande. I Korsholm tar Carola Lithén över styrelseklubban medan Christoffer Ingo leder fullmäktige. I Nykarleby är Steven Frostdahl på förslag som fullmäktigeordförande och Siw Frostdahl-Blomqvist som styrelseordförande.

Pedersöres tidigare fullmäktigeordförande Johanna Holmäng tar enligt planerna över ordförandeklubban i kommunstyrelsen och Niklas Sjöskog blir fullmäktigeordförande. I Kronoby föreslås röstdrottningen Marika Hagnäs bli fullmäktigeordförande och Bengt-Johan Skullbacka styrelseordförande.

"All male" i Malax och Kristinestad

I alla de hittills nämnda kommunerna föreslås alltså en kvinna och en man till ordförandeposterna. I Malax, som stack ut i valet med endast 26 procent invalda kvinnor, blir det Mikko Ollikainen som leder fullmäktige och Håkan Knip som leder styrelsen, och i Kristinestad är förslaget att nuvarande ordförandeduon Henrik Antfolk och Patrik Ragnäs fortsätter leda fullmäktige respektive styrelsen.

Den uppmärksamma läsaren noterar här att ett antal kommuner ännu inte nämnts. I de här kommunerna; Korsnäs, Jakobstad, Larsmo och Karleby är förhandlingarna inom och mellan partierna inte ännu i det skedet att man vill gå ut med namn. Klart är dock att det blir SFP på båda ordförandeposterna i Korsnäs och högst sannolikt också i Jakobstad.

I Larsmo blir det Kristdemokraterna som tar båda ordförandeposterna och i Karleby har partierna kommit överens om att SDP också den kommande valperioden har ordförandeposten i fullmäktige och Centern i stadsstyrelsen.

Könsbalansen torde förbättras

Förutsatt att de kommuner där man ännu inte har några namn inte enbart utnämner män till ordförande förbättras könsbalansen på ordförandeposterna i Österbotten.

Claus Stolpe.
Bildtext Statsvetaren Claus Stolpe säger att Österbotten följer den nationella trenden.

- Det ligger i tiden, säger statsvetaren Claus Stolpe vid Åbo Akademi.

Stolpe säger att det är vanligare att kvinnor är på ledande poster i större städer, medan männen styr på landsbygden. Här har Österbotten således en möjlighet att vara bättre än genomsnittet.

- På riksplanet var det kvinnor på båda ordförandeposterna i ungefär tio procent av kommunerna, i drygt 40 procent av kommunerna var det två män som styrde och i drygt hälften av kommunerna var det en man och en kvinna på de här ordförandeposterna, säger Stolpe.