Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna ska informeras om sällsynta biverkningar av Pfizers vaccin

Från 2021
Uppdaterad 11.07.2021 12:58.
vaccinering
Bildtext Här förbereds en dos av Pfizers vaccin.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Institutet för hälsa och välfärd har börjat kartlägga om hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammationer är vanligare bland finländare som vaccinerats med coronavaccin av mRNA-typ än hos befolkningen överlag.

Till mRNA-vaccinerna hör Pfizers/Biontechs vaccin Comirnaty och Modernas Spikevax. Astra Zenecas vaccin hör inte hit, eftersom det är ett adenovirusvektorvaccin.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riskbedömningskommitté PRAC informerade nyligen om sällsynta biverkningar av vaccin av typen mRNA.

De ovanliga biverkningarna är hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit).

Information om risken ska ges till dem som vaccineras

De här möjliga biverkningarna ska bifogas till bipacksedeln för Comirnaty och Spikevax och vårdpersonal ska informera dem som vaccinernas om risken.

Beslutet baserar sig på uppgifter om att vaccinerade i Europa under våren insjuknat i både myokardit och perikardit efter att de vaccinerats med de aktuella vaccinerna.

Biverkningarna var vanligare för personer som fått Comirnaty: 145 fall av hjärtmuskelinflammationer har rapporterats och 138 fall av hjärtsäcksinflammationer.

Enligt PRAC har biverkningarna gett sig till känna inom 14 dagar efter vaccinationen. Det är särskilt unga män som drabbats efter sin andra vaccindos. 5 dödsfall bland äldre personer har registrerats.

EMA: Nyttan av vaccin större än risken

EMA betonar ändå att nyttan med vaccinerna är större än de möjliga, men sällsynta, biverkningarna. Fram till den sista maj hade 177 miljoner doser Comirnaty getts i Europa och 20 miljoner doser Spikevax.

Myokardit och perikardit förekommer i Europa hos 1-10 invånare per 100 000. THL granskar nu de finländska registren för att fastställa hur vanliga de här sjukdomarna är i Finland och om förekomsten har ökat bland personer som fått coronavaccin av mRNA-typ.

Symptom på myokardit och perikardit är andnöd, hjärtklappning och smärta i bröstet.

Läs Fimeas pressmeddelande här.