Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetsrelaterad invandring populäraste sättet att få in mer pengar i pensionssystemet

Från 2021
Bern Amar hjälper en åldring
Bildtext Arbetskraftsinvandring kunde stöda pensionssystemet, anser rätt många finländare.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Hellre fler anställda från andra länder än högre pensionsavgifter eller höjd pensionsålder. Det tycker finländarna om de olika alternativen att stärka finansieringen av pensionerna.

Det är Pensionsskyddscentralen som har frågat finländarna hur de tycker man borde se till att det finns tillräckligt med pengar att betala ut pensioner med i framtiden.

Den populäraste lösningen är ökad arbetsrelaterad invandring. Den metoden stöds åtminstone i viss mån av 52 procent av dem som svarade på PSC:s pensionsbarometer.

Frågan delar ändå meningarna skarpt, 30 procent av dem som svarade på frågorna motsätter sig arbetsrelaterad invandring som ett sätt att få in mer pengar i systemet.

Svårlöst ekvation

Finansieringen av pensionerna står inför stora utmaningar i och med att det föds färre barn samtidigt som en allt större andel av finländarna är seniorer.

– Om mängden personer som jobbar ökar, till exempel genom invandring, är det fler som bidrar till att betala pensionerna i samhället, säger nationalekonom Sanna Tenhunen på Pensionsskyddscentralen.

Det är ändå ingen enkel lösning. Många motsätter sig metoden och samtidigt finns inga garantier för att kunnig arbetskraft faktiskt vill komma till Finland. Det är många länder som välkomnar personer som kan bidra med sin kompetens och arbetsinsats, påminner man på Pensionsskyddscentralen.

Andra metoder mindre pop

Andra sätt att få in mer pengar i systemet kunde vara att höja de pensionsavgifter som arbetsgivare och -tagare samt företagare betalar eller att höja pensionsåldern.

De här alternativen är mindre populära bland finländarna.

Knappt 40 procent stöder åtminstone i viss mån idén med höjda avgifter, men lika många motsätter sig tanken.

Färre, knappt 30 procent accepterar en höjd pensionsålder.

Drygt tusen personer deltog i Pensionsskyddscentralens enkät som genomfördes per telefon av Kantar TNS i maj.