Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Torvtäkten upphörde – nu planerar Fortum i stället en solenergipark i Ingå

Från 2021
Torvtäkt i Janakkala.
Bildtext Torvtäkter på myrar och mossar utgör ett problem för klimatet. (Arkivbild, inte från Stormossen i Ingå.)
Bild: Vapo.

Det tas inte upp torv längre på Stormossen i Ingå. Markägaren, energibolaget Fortum, hoppas nu i stället anlägga en solenergipark på området.

Fortum har inte själv skött torvtäkten utan haft ett avtal med torvföretaget Kekkilä. Avtalet om torvtäkt sträckte sig till slutet av 2030-talet men Fortum och Kekkilä kom överens om att upphöra med torvtäkten i slutet av juni i år.

Ingå kommun planlägger som bäst hela Joddböleområdet med mål att förbättra förutsättningarna för såväl Fortum som de övriga aktörerna, till exempel Inkoo Shipping och Rudus.

Fortum hoppas på en plan som möjliggör olika typer av verksamheter. Det har också talats om en datacentral på tidigare kolkraftverkets område och nu alltså också en solenergipark på Stormossen.

Några investeringsbeslut om solparken har ännu inte fattats. Men i och med att investeringskostnaderna gått ner och det har blivit lönsamt att producera solenergi, anser bolaget att Stormossen invid Joddböle kunde lämpa sig för solenergiproduktion.

Fortum drev tidigare ett enormt kolkraftverk i Joddböle. Men produktionen tynade och till slut lades kraftverket ner. Nu har den stora anläggningen med sina långa skorstenar rivits.

Stormossens område är cirka 50-70 hektar stort. Allt som allt äger Fortum över 300 hektar mark i Joddböle.

Diskussion om artikeln