Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Svårt för företag i Egentliga Finland att få tag på kompetenta arbetstagare

Kaffekopp i förgrunden, människa som skriver på dator i bakgrunden

I en färsk undersökning som Åbo handelskammare låtit göra, uppger mer än 30 procent av företagen att den arbetskraft som finns i Egentliga Finland inte gör det möjligt för företagen att växa.

Enligt Åbo handelskammares medlemmar är den största utmaningen att hitta kompetenta arbetstagare.

Andelen har ökat sedan förra året. Vid samma tid förra året ansåg knappt en fjärdedel av företagen att bristen på kompetent arbetskraft vara det största problemet relaterat till arbetskraft i regionen.

I synnerhet är det brist på arbetstagare inom teknologi- och byggsektorn, såsom olika installatörer, experter och chefer. Det råder också en större brist på ekonomistyrningsexperter än tidigare.

Kodning
Bildtext Nationellt behov av kunskap inom Informationsteknik.

Michael Lindholm, nätverkschef vid Turku science park, påpekar att bristen på kunskap inom branschen för informations och kommunikationsteknologi är nationell och gäller inte enbart regionen

- Om vi talar om branschen för informationsteknik så stämmer resultatet av Åbo Handelskammares undersökning mycket bra överens med dagens läge. Jag skulle till och med säga att resultatet är underskattat inom informationstekniken, säger Lindholm.

"Bland företag som sysslar med informationsteknik är det lite brist på allting"

Lindholm säger att problemen beror på att det finns en jättestor efterfrågan av kunskap bland företag inom informationsteknik och att det inte utbildas tillräckligt med personer som har expertis inom vissa specifika delområden inom teknologin.

Bland dessa företag finns det en väldigt stor efterfrågan på högteknologi, exempelvis inom artificiell intelligens. För att utföra sådant arbetet behövs både erfarenhet och utbildning.

Michael Lindholm.
Bildtext Arkivbild. Michael Lindholm jobbar vid Turku science park.

- Inom branschen för informationsteknik så är det lite brist på allting skulle jag säga. Det finns ett skriande behov av personer som kan de olika företagens olika processer och kan kombinera processerna med den teknologin som företagen behöver, vilket är en ganska svår fråga.

Lindholm förklarar att företagen ofta jobbar med egna företagsspecifika processer och områden, och därför är det svårt att hitta personer som besitter kunskap inom det specifika området i kombination med kunskap om den teknologi som behövs.

- Det är ganska invecklade grejer och man kanske inte kan ta de jobben direkt när man är utexaminerad och inte har någon arbetserfarenhet, säger Lindholm

Viktigt med praktik för att lära sig företagsspecifika färdigheter

En del av problematiken beror delvis på att det finns flera mikroföretag med få anställda som har svårt att lära ut det praktiska i arbetet eftersom de är fullt sysselsatta med sina egna projekt för att tjäna in de pengar som behövs.

- Småföretag har svårare att anställa folk för praktik, eftersom det tar mycket tid att hjälpa de som är på praktik. Därför har Företagarna i Finland föreslagit att det borde finnas ett stöd för att möjliggöra praktikperioder i småföretag inom den här utbildningen.

Lindholm säger att Turku science park jobbar för att försöka hitta praktikplatser och gemensamma projekt för att studerandena ska samla på sig arbetserfarenhet.

Man strävar också efter att anställa folk från andra länder som har den kompetens som behövs.

Lindholm anser att man i Åbo generellt borde bli bättre på att vara öppen för att anställa människor från olika delar av världen.

- Det skulle vara jättebra. Vi jobbar ju ändå globalt och därför måste man också tänka globalt. Att ha folk från andra delar av världen är bara bra, eftersom de kan kulturen och har kontakter i hemlandet. En sådan sak är alltid hemåt, säger Lindholm.

Företagare anser att utexaminerade inte har lika bra praktiska färdigheter som tidigare

Undersökningen från Åbo handelskammare visade också att företag anser att nyexaminerade inte har lika bra praktiska färdigheter som tidigare. Flera anser att nyexaminerade behöver mer stöd i sitt arbete än förr.

Åbo Handelskammare anser att resultatet är oroväckande.

– Undersökningens svar är väldigt oroväckande, eftersom företagarnas erfarenheter gällande att hitta arbetskraft och kvaliteten på kunnande tydligt har försvagats på ett års tid. De öppna svaren - som det kom mycket av - är skrämmande att läsa, säger verkställande direktör vid Åbo Handelskammare, Kaisa Leiwo i ett pressmeddelande.

- Nyutexaminerade besitter inte ens baskunskaper, man är tvungen att lära dem allt från början. Ändå ligger löneönskemålen på samma nivå som en erfaren yrkesperson, skriver en av företagarna som deltagit i enkätundersökningen.

Michael Lidholm påpekar att resultatet antagligen gäller vissa servicejobb men överlag anser han att de unga inom branschen för informationsteknik besitter mycket färdigheter och att det inte finns tecken på att de skulle klara sig sämre än förr.

Behov av arbetskraft de kommande åren

Enligt undersökningen finns det ändå behov av arbetskraft. Av företagen som är medlemmar i Åbo handelskammare uppskattar 37 procent att arbetsplatserna kommer att öka inom ett halvår, och nästan 60 procent uppskattar att det finns behov av mer arbetskraft inom de kommande två åren.

Sammanlagt svarade sammanlagt 146 företag. Förra året deltog 155 företag i undersökningen.