Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu får du alla EU:s coronaintyg via Kanta-systemet – såhär gör du

Från 2021
EU:s coronaintyg på Mina Kanta-sidorna.
Bildtext EU:s alla coronaintyg hittas nu på Mina Kanta-sidorna. Om en månad ska man också få intyget i pappersform.
Bild: Lehtikuva

Nu hittas alla de olika coronaintygen på ett och samma ställe i Kanta-systemet. Här ingår såväl EU:s testintyg som intyg om tillfrisknande och coronavaccinationsintyg.

Man kan spara eller skriva ut coronaintyget själv från tjänsten Mina Kanta (Oma kanta på finska).

Gör så här:

  1. Logga in på kanta.fi med ditt identifieringsverktyg, såsom med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

  2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Det finns också en direkt länk till intygsdelen på Kanta-tjänstens ingångssida.

  3. Öppna coronaintyget genom att trycka på pdf-länken. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik.

  4. Spara pdf-filen i din egen telefon eller på någon annan apparat. Du kan också skriva ut intyget på papper.

    EU:s coronaintyg kan användas vid gränsövergångssituationer inom EU.

    Målet är att göra det enklare att röra sig tryggt och fritt i EU. Varje EU-land kan själv besluta om eventuella andra användningsändamål för intyget.

    I EU:s coronaintyg som man får från Finland finns uppgifterna på finska, svenska och engelska. I intyget finns en QR-kod som gör det möjligt att kontrollera intygets innehåll och äkthet. Alla EU-intyg är gratis.

Intyg i pappersform fås också

Före resan ska du ladda ner intyget från Kanta-systemet.

För att undvika att hälso- och sjukvården belastas rekommenderar myndigheterna att du i första hand använder Kanta-tjänsten.

Kundservicen hos Kanta-tjänsterna ger allmän rådgivning om coronaintygen och ger teknisk hjälp, men den kan inte rätta uppgifter i intyget.

Får du inte fram intyget ska du kontakta hälso- och sjukvården och begära ett utskrivet intyg.

Personer som inte har möjlighet att använda Kanta-tjänsten eller bemyndiga en annan person att använda den, kan få en pappersversion av EU:s coronaintyg från verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården.

Från vissa verksamhetsställen kan man få EU:s coronaintyg i pappersform redan från och med 15 juli.

Målet är att EU:s coronaintyg i pappersform ska fås från hela den offentliga hälso- och sjukvården senast i mitten av augusti.

De EU-medborgare som antingen har vaccinerats mot covid-19 eller som har testats i Finland, men inte har en finsk personbeteckning, kan i slutet av augusti få ett intyg från hälso- och sjukvården som uppfyller EU-kraven.

Fram till dess kan man få ett annat intyg från hälso- och sjukvården som innehåller motsvarande uppgifter.

Den som reser ska ta reda på vilka krav det land man reser till ställer

Resenären ska själv före resan ta reda på vilket EU-coronaintyg som behövs för gränsövergången till det land dit man reser.

I vissa fall kan det räcka med EU:s coronavaccinationsintyg. Före resan ska man noggrant kontrollera läget i mållandet och före returresan läget i Finland samt anvisningarna om covid-19.

Reseanvisningarna och resebegränsningarna för EU-länderna finns samlade på webbplatsen Re-open EU.

Coronatester som görs på grund av resor från Finland till utlandet utförs inom den privata hälso- och sjukvården och de är avgiftsbelagda. Också för coronatester som gjorts privat får man ett EU-testintyg via Kanta-tjänsten.

De tester som görs när man återvänder till Finland är avgiftsfria inom offentliga hälso- och sjukvården. Det lönar sig att boka tid till testet på förhand, till exempel via Finentry-tjänsten.

Myndigheterna påminner om att man ska iaktta särskild försiktighet när man reser eftersom coronavirussituationen snabbt kan förändras.

Vaccinationer och tester utomlands

EU:s coronaintyg får man i det land där vaccinationen har getts. EU-länderna ska utfärda intyg också i efterhand.

I Finland får du ett coronavaccinationsintyg endast för vaccin som har getts i Finland och som används i Finland.

De negativa testresultaten är i kraft en kort tid, och därför lönar det sig inte att begära testresultat från utlandet, utan istället söka sig till ett nytt test i Finland.

Om man har varit sjuk i covid-19 utomlands, ska intyget om tillfrisknande begäras i det land där det positiva testresultatet har gjorts.

EU:s coronaintyg fås i det land där vaccinationen har getts. EU-länderna ska utfärda intyg också i efterhand. I Finland kan man få ett coronavaccinationsintyg endast för vaccinpreparat som har getts i Finland och som används i Finland.

Mer information om coronaintyget

Coronaintyg frågor och svar

Finentry (finentry.fi)

Utrikesministeriets resemeddelanden

Källa: Social- och hälsovårdsministeriets, Institutet för hälsa och välfärd THL:s och Folkpensionsanstaltens gemensamma pressmeddelande.