Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Miljöminister Mikkonen om EU:s klimatpaket: "Tecken på att EU tar klimatkrisen på allvar"

Från 2021
Uppdaterad 15.07.2021 00:27.
Ministrarna kommenterar EU:s klimatpaket - Spela upp på Arenan

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna), europaminister Tytti Tuppurainen (SDP) och näringsminister Mika Lintilä (C) hördes under en presskonferens, där de kommenterade EU-kommissionens nya klimatpaket.

– Det här förslaget är ett tydligt tecken på att EU tar klimatkrisen på allvar, sa miljöminister Krista Mikkonen på en presskonferens sent på onsdagseftermiddagen.

Enligt miljö- och klimatminister Mikkonen finns det ingen risk för att andra länder skulle slinka undan sina egna klimatmål genom att luta på Finlands kolsänkor.

Näringsminister Lintilä anser att investeringar måste göras för att nå målen och menar att det i ett klimatneutralt Europa kan finnas en efterfrågan på finska experters kunskap inom området.

Europaminister Tuppurainen är kritiskt inställd till förslaget om en klimatfond, som skulle hjälpa de människorna som drabbas hårdast ekonomiskt av klimatåtgärderna, eftersom EU:s sjuåriga budget redan innehåller den europeiska socialfonden och fonden för en rättvis omställning.

Enligt ministrarna är målen för paketet tydliga, men de måste ta hänsyn till nationella särdrag. Problemet är dock att varje medlemsland har sina egna intressen. Att hitta en balans i förhandlingarna tar lång tid.

Klimatpaketet kommer att påskynda den nationella utvecklingen

Enligt ministrarna kommer klimatpaketet att påskynda utvecklingen av Finlands nationella mål för koldioxidneutralitet.

Mikkonen säger att klimatåtgärder är en investering i både en renare miljö och i människors välbefinnande.

I fortsatta förhandlingar vill Finland enligt Mikkonen lyfta fram Finlands särdrag. EU-kommissionens klimatpaket är förslag som kommer att lägga grunden för flera års förhandlingar.

Medlemsländerna kommer att granska förslagen och EU-parlamentet redogör för sina synpunkter på EU-kommissionens klimatpaket.

Enligt Marins regering är en del av Finlands mål att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga, socialt intakta och klimatneutrala ekonomi.

Åtgärder för att uppnå klimatneutralitet måste dock också förenas med andra intressen.

Skog och sjöfart är en källa för debatt

Tuppurainen betonar att skog och sjöfart är särskilt viktiga för Finland och att Finland har gjort betydande investeringar för att öka antalet kolsänkor.

De viktigaste av dessa är skogspolitiska riktlinjer, askgödsling och skogsstöd för ödemarker. Andra nödvändiga mål planeras i det program som för närvarande förbereds.

- Med dessa åtgärder är Finland redan en betydande föregångare, säger Tuppurainen.

Enligt Tuppurainen är vinterfartyg särskilt viktigt för Finland, och likaså att vintertransport tas med i utsläppshandeln.

Tuppurainen säger också att det är viktigt att Finlands kolsänkor kompenserar för andra länders utsläpp, eller att de kompenserar för andra sektorer.

Tuppurainen är besviken över att kommissionen har ignorerat medlemsstaternas oro för att säkerställa kostnadseffektiviteten för klimatåtgärder. 

Lintilä: "Mål uppnås genom investeringar, inte genom att göra livet asketiskt"

Enligt Lintilä har den finska industrin en mycket god chans att lyckas med de stramare målen.

Hållbara lösningar är också en växande marknad där finskt kunnande kan hjälpa Europa att nå sitt mål. Enligt Lintilä kan kunskap bli en ännu större resurs för Finland.

Enligt Lintilä krävs det att paketet tar hänsyn till nödvändiga investeringar i ny teknik för att uppnå de skärpta målen. 

Enligt Lintilä uppnås klimatmål genom tekniska investeringar snarare än genom att göra finländarnas vardag asketisk.

Mikkonen om EU:s mål för koldioxidbindning: "Målet är inte särskilt ambitiöst"

EU:s mål för koldioxidbindning är för litet, säger Mikkonen på A-studio rapporterar Yle Uutiset.

Finlands reduktionsmål på 17,8 miljoner ton är klart mindre än Finlands koldioxidbindning förra året.

– Hela Europas mål är 310 miljoner ton. Vi hade ju den graden av koldioxidbindning i Europa redan för tio år sedan, alltså är målet inte särskilt ambitiöst, säger Mikkonen.

– Jag skulle ha trott [att Finlands andel] hade varit större än 17 miljoner ton. Med tanke på våra mål för koldioxidneutralitet, skulle jag ha trott att vår andel skulle vara 21 miljoner ton, vilket är början på 2000-talets medeltal, säger Mikkonen.

Artikeln är delvis en bearbetning av Yle Uutisets artikel Hiilinielut, talvimerenkulun kustannukset ja uusi rahasto hiertävät Suomea ilmastopaketissa, mutta paketti vauhdittaa kansallisia tavoitteita – näin ministerit kommentoivat.