Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nya fyndet på Estonia – nu har också bogrampen lossnat och bildäcket står öppet

Den här bilden från den 12 juli visar ekolod som sänks ner till M/S Estonias vrak Under den pågående undersökningen används ekolod och sonarmetoder för att undersöka vraket och bottenförhållandena.
Bildtext Den här bilden från den 12 juli visar ekolod som sänks ner till M/S Estonias vrak. Under den pågående undersökningen används ekolod och sonarmetoder för att undersöka vraket och bottenförhållandena.

Vid de undersökningar som just nu görs av fartygsvraket Estonia har man hittat de två hål i skrovet som en dokumentärfilm tidigare berättat om och som gav anledning till de nya undersökningarna. Men man har också upptäckt att bogrampen, som tidigare varit nästan helt stängd, nu har lossnat. Det ger nya möjligheter att undersöka bildäcket.

Den nu aktuella estnisk-svenska undersökningen av Estonias vrak är egentligen en förundersökning av vraket och bottenförhållandena som huvudsakligen genomförs med ekolod och sonarutrustning. Sedan beslutar man om fortsatta granskningar som förmodligen genomförs nästa vår.

Den nya undersökningen har kommit till stånd på grund av dokumentären "Fyndet som ändrar allt", som avslöjade tidigare okända hål i vraket.

Under den pågående undersökningen har man hittat de hål som dokumentärfilmen berättade om. Det bekräftades av den estniska haverikommissionen redan tidigare.

Nu rapporterar svenska medier, bland annat Sveriges radio, att utredarna upptäckt att bogrampen, alltså lastrampen vid bogen, har lossnat och lämnat bildäcket helt öppet. Det här ska ha upptäckts vid en sonarundersökning på tisdagen och bekräftats av filmning med en undervattensrobot på onsdagen.

M/S Estonia ligger vid en kaj i Tallinn.
Bildtext Den här bilden på M/S Estonia togs vid kajen i Tallinn före förlisningen.

Bogvisiret lossnade ju redan i samband med förlisningen i september 1994, men bogrampen bakom visiret har varit nästan stängd tidigare.

Infarten till bildäcket står nu fri

– Bogrampen har fallit från sina gångjärn och står vid sidan av fartyget, säger Jonas Bäckstrand till Sveriges radio. Bäckstrand är utredningsordförande vid svenska statens haverikommission och på plats vid förlisningsplatsen.

Att bogrampen lossnat innebär att man har möjlighet att undersöka bildäcket med dykarkameror.

– Vi för diskussioner om behovet av undersökningar på bildäck och hur det i så fall skulle gå till. Samtidigt är vi väldigt måna om att respektera gravfriden och inte befinna oss i färjan i onödan. Nu är det ju inte heller aktuellt med mänskliga dykare, utan det är ju i så fall undervattensrobotar med kameror det handlar om, säger Bäckstrand.

Sverige har ändrat gravfridslagen för att tillåta robotundersökningar, men man vill alltså inte störa gravfriden i onödan.

Den estniska haverikommissionens chef Rene Arikas som leder den nu aktuella undersökningen säger att man inte kan svara på om rampen lossnat på grund av tyngdkraften eller om det skett genom mänsklig påverkan.

Arikas har gett en intervju till estniska Postimees som återges av Dagens Nyheter.

Källor: SR, Dagens Nyheter, Yle, TT