Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU:s klimatpaket glömde den finska vintern – expert: "Kan ha stora negativa effekter på vår handel"

Från 2021
Finnlines fraktfartyg i Hangö hamn
Bildtext Klimatpaketet skulle bland annat innebära att det blir dyrare att både exportera och importera varor till Finland. Utrikeshandeln sköts nämligen till närmare 90 procent av fartyg.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Finland är det enda landet i hela världen där alla hamnar kan bli isbelagda. Därför ligger det i vårt intresse att EU:s nya klimatstrategi tar hänsyn till den mängd bränsle som behövs för att köra i isiga vatten. Men i kommissionens förslag till klimatpaket som publicerades på onsdag, finns det inga undantag på utsläppskraven för fartyg som måste tackla kalla förhållanden.

För att ett fartyg ska tåla isförhållandena är deras konstruktion kraftigare och tyngre än andra fartyg, vilket ökar bränsleåtgången. Dessutom måste fartyget ha mera maskineffekt, vilket också kräver mera bränsle.

Det här beaktar EU kommissionen inte alls i sitt förslag till ny klimatstrategi som strävar mot mindre utsläpp, berättar Hans Ahlström som är vice verkställande direktör på Rederierna i Finland.

– En förändring i förslaget är viktig eftersom vi är helt beroende av sjöfarten i och med vår geografiska placering. Som det ser ut nu kan klimatpaketet ha en stor negativ effekt för sjöfarten, säger Ahlström.

Då upp till 80 procent av fartygen som anlöper till våra hamnar ingår i de två bästa isklasserna innebär det här en mycket större bränsleförbrukning än för rederier i till exempel medelhavsområdet.

Varor blir dyrare om rederierna tvingas böta för utsläpp

Trafiken orsakar de största koldioxidutsläppen i Europa. Därför föreslår kommissionen att unionens system för utsläppshandel också ska omfatta sjötransporten. Utsläppshandeln sätter ett pris på koldioxid och ett årligt tak för utsläppen, vilket också skulle betyda utgifter för rederierna.

Förslaget skulle bland annat innebära att det blir dyrare att både exportera och importera varor till Finland. Utrikeshandeln sköts nämligen till närmare 90 procent av fartyg.

– När en stor del av exportvarorna bygger på att man importerar olika beståndsdelar så har det en total effekt som är av betydelse, förklarar Ahlström.

Hans Ahlström fotograferad utomhus.
Bildtext Hans Ahlström på Rederierna i Finland hoppas på en förändring i EU:s klimatförslag.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Som så många andra branscher jobbar sjöfarten ständigt med att minska utsläppen, trots att sjöfarten globalt bara står för 2,6 procent av utsläppen, förklarar Ahlström

– Sjöfartens andel av emissionerna är blygsam, men rederinäringen har förbundit sig för en kolneutral framtid.

Rederierna har till exempel framtiden i åtanke då de beställer nya fartyg.

– De nybyggen finska rederierna beställer är alla av högsta miljöklass, vilket innebär investeringar för miljön på hundratals miljoner euro.

Ahlström sätter ändå tillit till beslutsfattarna. Från regeringshåll har man redan meddelat att man i förhandlingarna med Bryssel kommer prioritera att sjöfarten tillsammans med skogsbruket får förändringar i klimatvillkoren.

– Vi tror att det kommer bli en förändring där man beaktar de finska särförhållandena, men ifall det inte blir så har det en stor negativ effekt för oss.

Diskussion om artikeln