Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nytt avtalsutkast kan locka markägare i Lappträsk och Lovisa att skriva under för vindkraft: "Det tar ännu många år innan någon bygger någonting"

Tuulivoimala Muukossa Lappeenrannassa.
Bildtext Vindkraften kan bli verklighet i Lappträsk om tillräckligt många markägare med viss spridning arrenderar mark.

Markägare i Lappträsk har tagit ställning till ett avtalsutkast som kan undertecknas. En vindkraftspark i Lappträsk kan bli verklighet om tillräckligt många markägare vill arrendera mark och inte bor i samma by.

Vindkraftsbolaget Ilmatar Windpower vill etablera sig i Lappträsk och norra delen av Lovisa.

En grupp markägare har diskuterat bolagets avtalsutkast i flera omgångar och står nu inför ett avtal som markägarna kan underteckna, om man ställer sig positiv till vindkraft.

– Det här avtalet innehåller inga sådana villkor som skulle vara oacceptabla, säger Thomas Antas som bor Hindersby.

Det har tidigare funnits flera aspekter i avtalsutkastet som upprört enskilda markägare.

– Det som vi har försökt göra, och har gjort, är att se över det avtalsutkast som Ilmatar hade tidigare i våras. Vi har försökt ta bort sådana saker som är dåliga ur markägarnas synvinkel och formulerat avtalet på ett sådant sätt att det tar markägarnas rättigheter och behov i beaktande.

En av de största frågorna har handlat om vad som händer om avtalet bryts, och vilka villkor som gäller då.

Markägarna har också efterlyst en garantisumma för rivningen av de torn som blir kvar om eller när verksamheten avslutas.

– Det är ju tiotals år i framtiden, men en av de svåraste aspekterna i hela avtalet är att det är så länge tills dess, säger Antas.

Avtalet som nu är aktuellt ska gälla i 40 år. Det kommer således att beröra två eller tre generationer av de omkring 130 markägarna i Lappträsk och Lovisa som kan tänkas underteckna avtalet.

Vindmöllor i Lappträsk och norra Lovisa

Det aktuella området som avtalet gäller, på gränsen mellan Lappträsk och Lovisa, har inte ändrats sedan i våras när Yle Östnyland senast pejlade läget bland markägarna.

– I landskapsplanen finns områdena Harsböle, Hindersby, Labby och Lindkoski. Ilmatar utreder också i Svenskby och Kungsböle på Strömforssidan - eller Lovisa är det ju idag, säger Antas.

Man står vid sädesfält.
Bildtext Thomas Antas tror att flera markägare nu kan acceptera avtalet.

Det område Ilmatar Windpowers vill etablera sig i har cirka 130 markägare.

Thomas Antas uppger att även om diskussionerna gått framåt så råder det ingen enighet bland regionens markägare som helhet när det gäller vindkraften.

Den fristående markägargruppen upplever i alla fall att markägarna nu själva kan ta ställning till om de vill underteckna ett avtal som i sig är acceptabelt eller inte.

– Den här markägargruppen tar inte ställning för eller emot vindkraft, utan syftet och det enda målet vi hade var att få till stånd ett sådant avtal att man kan skriva under det om man annars ställer sig positiv [till vindkraft]. Där fanns tidigare sådana aspekter som kanske inte var helt okej ur markägarens synpunkt, säger Antas.

Vindkraftsbolaget har för avsikt att arrendera den mark som sedan ingår i avtalet. Det medför inga direkta skyldigheter för markägaren. Bolaget står för att skog röjs och att det byggs ersättande vägar till möllorna.

Markägarens ekonomiska vinning utgörs av arrendatet som kommer att vara lika stort för alla markägare som undertecknar avtalet.

- Själva elen får man väl köpa som vem som helst annan. Men det är klart att när man arrenderar ut mark så är det som att hyra ut vad som helst för annan fast egendom som bostäder. Man får pengar för det. Det är nog den enda orsaken, inte ger man nu gratis rätt åt någon att husera fritt på sina marker, säger Antas.

Flera år tills något kanske byggs

Thomas Antas är inte helt på det klara med vad som händer nu.

- Vi får se. Enligt min uppfattning väntar vindkraftsbolaget på hur många markägare de får på kroken så att säga. Sen ser de var de är placerade geografiskt, för det har en ganska stor betydelse.

Om tillräckligt många är intresserade inleds en planeringsprocess med kommunerna på vars ansvar det är att planera området för verksamheten.

- Det är nog flera år tills dess. Fast vi skulle vara många markägare som nu vill arrendera så tar det många år innan någon bygger någonting, säger Antas.

Om det däremot saknas intresse bland markägarna är det fullt möjligt att hela vindskraftsprojektet går i stöpet.

Det kan också bli problematiskt om till exempel ett 30-tal markägare är intresserade, men att alla bor på ett och samma område. Produktionen förutsätter att möllorna är utspridda över ett större område.