Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Det ovanligt varma ytvattnet gynnar cyanobakterier – algblomningar längs hela Finlands kust upp till Lappland

Från 2021
Gröna alger vid en badstrand.
Bildtext Cyanobakterier finns i varierande grad överallt i landet.
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Finlands Miljöcentral rapporterar om rikliga mängder cyanobakterier, som också kallas blågröna alger, på öppet hav i Bottenhavet, Skärgårdshavet och även i södra Kvarken. Bakterier finns också i varierande grad längs hela kusten och i sjöarna.

Det varma och lugna vädret har lett till ovanligt varma vatten, både till havs och i sjöarna. Vilket i sin tur har lett till fler observationer av cyanobakterier än normalt.

När det kommer till de öppna havsområdena är algblomningen speciellt riklig i Bottenhavet. Även på öppet vatten i Skärgårdshavet har man observerat ökande mängder av cyanobakterier.

Förekomsten är mer måttlig i Finska viken i de öppna havsområdena, men lokala observationer har gjorts i området mellan Borgå och Hogland.

Rikliga mängder i Åbolands och Ålands skärgård och nära Kaskö

Längs kusten varierar förekomsten mycket, men observationerna ökar och är fler än de brukar jämfört med samma tidsperiod tidigare år. De flesta observationer har gjorts i Skärgårdshavet, där de fördubblats jämfört med veckan innan.

Cyanobakterierna finns i hela skärgården i Åbo och längs Ålands norra och södra kust. På två observationsplatser i Pargas och Nagu har synnerligen rikligt med cyanobakterier observerats.

Observationerna i Finska viken har bara ökat något och små mängder cyanobakterier har noterats vid Lovisa, Östra gränsen och i huvudstadsområdet. Rikliga mängder har bara observerats mellan Helsingfors och Esbo och i närheten av Ekenäs.

Karta över Finlands västkust där rikliga algblomningar syns utanför Björneborg och Åbo.
Bildtext Satelitbild där algblomningarna i Bottenhavet och Skärgårdshavet syns tydligt.
Bild: SYKE

Längs Bottenhavets kust har bara några få algobservationer gjorts, framför allt i närheten av Kaskö och Pyhäranta, där blomningen varit riklig.

I Kvarken har cyanobakterier observerats i skärgården mellan Vasa och Nykarleby, bland annat vid Storbådan i Vörå. Utöver den nationella alguppföljningen har utomstående sakkunniga gjort algobservationer i Pjelaxfjärden i Närpes, utanför Kaskö, i Köklot skärgård i Korsholm samt vid Mickelsörarna och i norra delen av Oravaisfjärden i Vörå.

Vid Bottenvikens kust är läget lugnare och man har bara gjort observationer vid Kannus och Karlö.

Rekordvarmt i sjöarna

I sjöarna har man också gjort fler algobservationer än normalt, där också det varma vädret gynnat blomningen.

I södra och mellersta Finland varierar sjöarnas yttemperaturer mellan 23 och 27 grader, vilket är 5-7 grader varmare än genomsnittet för säsongen. Även sjöarna längre norrut är flera grader varmare än normalt.

I Saimen vid Villmanstrand uppmättes den högsta temperaturen någonsin under dess 100-åriga mäthistoria, 26,2 grader.

Men även om värmen främjat förekomsten av cyanobakterier i sjöarna så har observationerna för det mesta varit små.

Aktuell alginfo finns bland annat i webbtjänsten Järvi-Meriwiki. Där kan man också lämna in egna observationer.