Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Begränsningar för giftiga båtbottenfärger är på väg: "Infrastrukturen för bottentvätt behöver utvecklas"

Båtakter, båt på torra land.
Bildtext Havstulpaner fäster sig ofta i månadsskiftet juli-augusti.

Under de närmaste åren försvinner de skadligaste giftfärgerna, eller antifouling-produkterna, från marknaden.

- Vi vet inte exakt hur och vilka färger som kommer att förbjudas, men man kan ju se på Sverige där man redan har striktare regler för vilka färger som får användas, säger Oskari Hanninen, överinspektör vid Tukes.

Tillståndsbesluten för produkterna granskas som enligt EU:s biocidförordning.

- Det vi redan vet är att det kommer att läggas ett större ansvar på de som använder färgerna, till exempel då man rengör, målar och avlägsnar färg från båtbottnarna. I fortsättningen ska det här skötas inom ett avskilt område eller på ett hårt underlag där tvättvatten och färgrester samlas upp. Det är olagligt att släppa ut tvättvatten och färgrester i marken eller havet redan nu, men den nya förordningen gör det hela tydligare och striktare, säger Hanninen.

mekanisk grön båttvätt för båtar.
Bildtext En mekanisk båttvätt - men denna modell fungerar inte för segelbåtar.

Giftfärger är den största utsläppskällan av koppar i kustvatten. I Finland säljs varje år 850 000 kilogram giftfärger för fritidsbåtar, de innehåller sammanlagt 17 000 kilogram koppar som hamnar i miljön.

- Vi gläder oss åt att se att många båtklubbar både förbjudit sina medlemmar att använda färgen och att många marinor redan nu börjat vidta åtgärder för att kunna kontrollera vart färgresterna hamnar. Det finns alternativa metoder med vilka man effektivt kan hindra organismer att fästa i båtbotten, säger Hanninen.

Infrastrukturen för båttvätt saknas

Om båten förvaras på land, till exempel på en trailer, finns det inget behov av att måla båtbotten med giftfärg. Man kan även installera båtliftar i hamnen eller på den egna bryggan och förvara båtarna på dem. Havstulpanerna kan undvikas bara man lyfter upp båten då och då så att båtbotten får torka.

Använder man miljövänliga färger kräver det ofta någon form av borstning med jämna mellanrum. Det finns mobila båttvättar, men verksamheten är blygsam sett till antalet båtar. Möjligheterna för segelbåtar är ännu värre, för närvarandet finns endast två drive-in båttvättar i södra Finland.

- I Sverige har man kommit mycket längre och jag vet inte ens hur många båttvättar det finns i Stockholm. Där har visserligen giftfärger varit förbjudna längre också. Men så länge infrastrukturen inte finns här är det svårt att förbjuda någonting, säger DB-Marinas styrelseordförande Sam Forsbom i Dalsbruk.

Sam forsbom framför marinan.
Bildtext Sam Forsbom hoppas att maskinerna för båtbottentvätt blir billigare, bättre och mer användarvänliga.

Redan nu visar många båtägare intresse för alternativa färger och metoder, och vill gärna lära sig vilka regler som kommer att börja gälla.

- Vi har redan beslutat att anlägga en tvättplats på land där man kan tvätta två till tre båtar på samma gång i samband med upptagningen. Där kan tvättvattnet och färgresterna samlas upp, platsen ska vara färdig redan nästa säsong. Vi har också en plats reserverad i vårt miljötillstånd för en bottentvätt i vattnet, men vi har väntat med investeringen eftersom produkterna utvecklas hela tiden och jag hoppas de blir både mer fungerande och enklare att använda, säger Forsbom.

Två till tre tvättar per säsong

Beroende på sommar brukar två till tre tvättar per säsong räcka för att hålla båtbotten fri från havstulpaner. Tvätten bör göras i månadsskiftet juli–augusti då havstulpanlarverna brukar fästa sig på båtbotten.

För kölfria båtar är ett kölskydd eller en borstmatta som installeras på bomplatsen ett mindre arbetskrävande alternativ. Båten körs helt enkelt upp på mattan och förvaras där. Kölskyddet skapar en ogynnsam livsmiljö för havstulpaner och alger mellan båtbotten och skyddet, så att båtbotten håller sig ren.

I stället för traditionella giftfärger kan man använda biocidfria färger. Deras effekt grundar sig på att de bildar en hal eller hård yta som organismer har svårare att fästa på. Men de alternativa färgerna brukar i regel inte kunna hålla båtbotten ren, utan kräver också någon form av mekanisk rengöring.