Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Överraskning i skogen: Avverkning försvagar kolsänkorna mer än Etlas forskare hade trott

Från 2021
Kuusen kanto avohakkuuaukiolla
Bildtext Avverkningars omfattning har stor betydelse för deras inverkan på klimatet, enligt Etlas forskare.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Skogens förmåga att binda till sig koldioxid försämras betydligt efter avverkning. Forskare vid Etla beskriver effekten som överraskande stor.

I debatten om hur skogen kan brukas på ett klimatsmart sätt kommer nya uppgifter från Näringslivets forskningsinstitut Etla, i form av en undersökning kring utsikterna för skogsindustrin.

I sitt sammandrag av forskningen betonar Etlas forskare att avverkning påverkar skogens förmåga att fungera som kolsänka överraskande mycket.

Det har enligt dem stor betydelse hur omfattande avverkning man genomför.

Det kol skogen kan binda minskar i en mängd som är dubbelt upp jämfört med den mängd kol som finns i de avverkade träd som förs bort från skogen.

Coronakrisen gav bättre kolsänka

Enligt forskarna binder ett träd 200 kg kol per kubikmeter. För varje kubikmeter virke som avverkas försämras skogsmarken förmåga att binda kol med 350-400 kg per år.

– Även om virket används i långlivade produkter där kolet hålls lagrat, så kompenserar detta bara hälften av skogsmarkens försämrade funktion som kolsänka, uttrycker sig Etla-forskaren Jussi Lintunen i ett meddelande om undersökningen.

– Det visar hur betydelsefullt det är med klimatpolitik som förstärker kolsänkorna, enligt Lintunen.

Kopplingen mellan avverkning och kolsänka syns enligt forskarna i siffrorna för år 2020. Då coronakrisen minskade skogsindustrins behov av virke och avverkningen avtog, tilltog skogens funktion som kolsänka tydligt. Den förbättringen kommer att försvinna under de närmaste åren, då avverkningen tilltar igen, förutspår forskarna.

Samma fenomen syntes vid finanskrisen år 2009.

Kalhyggen bedöms vara värst

Etla-forskarna bedömer att den negativa effekten av avverkning är särskilt stor vid kalhyggen, medan påverkan blir mindre vid kontinuerligt skogsbruk, där skogen avverkas lite i taget.

Den skogsstrategi som EU nyligen har lagt fram utgår från att kalhyggen genomförs bara då det är befogat.

Etlas forskare konstaterar att det finns tre sätt att bevara skogens funktion som kolsänka. Ett är att avverka mindre. Ett annat är att minska avverkningens inverkan, men man vet inte hur det skulle gå till.

Den tredje metoden är att stärka trenden för kolsänkorna. Det kan man göra genom att förhindra avskogning, bromsa kolläckage från torvmarker och på kort sikt genom gödsling, framhåller forskarna.