Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

461 nya coronafall – Fimea: Kvinnor rapporterar om de allvarligaste biverkningarna av coronavaccinen

Människor i munskydd går ut från ett tåg i Helsingfors.
Bildtext Huvudstadsregionen har många nya fall.

Under det senaste dygnet har det bekräftats 461 nya fall av covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Fallen fortsätter att öka, trots att allt fler får coronavaccin. Fallen ökar speciellt i huvudstadsregionen: 111 i Helsingfors, 28 i Vanda och 26 i Esbo. Inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har det bekräftats 203 nya fall det senaste dygnet.

Birkalands sjukvårdsdistrikt rapporterar om 91 nya fall och i sjukvårdsdistriktet i Päijänne-Tavastland har det bekräftats 47 nya fall.

Incidensen, det vill säga antalet fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är nu närmare 70. För hela landets del är incidensen 67,3. För två veckor sedan var incidensen 40,5, vilket visar att coronafallen ökat de senaste veckorna.

Incidensen är högst inom HUS, 123,4. Därefter kommer Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt med en incidens på 120,2.

Sedan pandemins start har det bekräftats 100 773 fall av covid-19 i Finland.

Biverkningar av coronavaccinen vanliga, men normala – visar att vaccinet fungerar

Samtidigt kommer Fimea, det vill säga Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, med nya uppgifter om biverkningar av coronavaccin.

Fimea får fortfarande många anmälningar om biverkningar. Enligt uppgifterna är det främst personer i arbetsför ålder som anmäler biverkningar – specifikt kvinnor.

Till en början var det naturligt att fler kvinnor rapporterade om biverkningar eftersom andelen kvinnor var stor bland de grupper som först fick vaccinen, exempelvis vårdpersonal och äldre.

Överläkare Maija Kaukonen vid Fimea har däremot inte någon förklaring till varför kvinnornas andel bland de som rapporterar om biverkningar fortsätter att vara hög.

Maija Kaukonen tittar åt sidan.
Bildtext Överläkare Maija Kaukonen säger att coronavaccination är bästa sättet att förebygga insjuknande i covid-19.

Drygt 60 procent av de anmälningar som kommer in klassas som allvarliga – de vanligaste i den här klassen är huvudvärk och feber.

Enligt Kaukonen dyker så gott som alla biverkningar upp inom sex veckor efter att man fått vaccinet. För de allra flesta sker det inom några dagar.

Fimea understryker att coronavaccinen är mycket säkrare än att insjukna i covid-19. Biverkningar såsom feber och huvudvärk är ett tecken på att vaccinen fungerar och att immunförsvaret blir starkare.

– Vaccination är det säkraste sättet att förebygga coronavirusinfektion och dess svåra varianter. För att undvika att deltavarianten sprids är det viktigt att ta båda doserna av vaccinet, säger Kaukonen.

Överläkare Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd uppgav på fredagen för MTV att en av 10 000 vaccinerade i Finland har insjuknat i covid-19 efter vaccineringen.