Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Coronakrisen i Afrika blir allt djupare och bristen på vaccin lovar ingen snar lättnad: "Rika länder har köpt upp produktionen och de fattiga har blivit utan"

Från 2021
Sydafrikanska äldre väntar på sin tur att få coronavaccin i Johannesburg.
Bildtext Äldre invånare i Johannesburg, Sydafrika väntar på sin vaccintur. Sydafrikas vaccinteckning är kring sju procent och är bland de högsta på kontinenten.
Bild: EPA-EFE/Kim Ludbrook

Allt fler afrikanska länder kämpar nu med skenande antal nya coronafall och ökande antal döda. Under två procent av kontinentens befolkning är vaccinerade då rika länder har köpt upp produktionen. En stor del av de utlovade vaccinen via WHO:s Covax-program har uteblivit, så finns heller ingen lättnad i siktet.

En majoritet av de afrikanska länderna står nu inför det värsta coronaläget sedan pandemin nådde kontinenten.

Förra veckan registrerades fler dödsfall än någonsin hittills, nästan 6 300. Det är över 40 procent mer än under den föregående veckan.

Två länder på kontinenten, Namibia och Tunisien, registrerade de högsta antalen döda per capita i hela världen.

Antalet döda stiger inte ännu i samma takt som antalet nya fall, men Världshälsoorganisationen WHO befarar att de många utmaningarna inom vården snart kommer att innebära att dödligheten också kommer att öka snabbt.

Matshidiso Moeti, WHO:s regionschef för Afrika.
Bildtext Matshidiso Moeti, regionchef för WHO i Afrika, varnar för att det värsta ännu är på väg för många afrikanska länders del. En tredje pandemivåg sveper över kontinenten.
Bild: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

Den senaste månaden har kontinenten registrerat en sjättedel av alla fall hittills under pandemin.

Men mörkertalen är stora, på vissa håll så stora att inte ens hälften av fallen upptäcks.

– Det värsta är ännu på väg, då det är tydligt att den här tredje vågen fortsätter att accelerera, säger Matshidiso Moeti, regionchef för WHO i Afrika.

Brist på vårdplatser, personal och syre

– Antalet döda har stigit brant de senaste fem veckorna. Det är en tydlig varning om att sjukhusen i de hårdast drabbade länderna är nära bristningsgränsen, säger Moeti.

I en stor del av fallen har brister inom vården varit åtminstone en bidragande faktor.

Många hårt drabbade länder hade redan ont om resurser före pandemin och det snabbt ökande antalet patienter i behov av intensivvård har gjort läget katastrofalt.

I de sex värst drabbade länderna har behovet av syre stigit med 50 procent jämfört med samma tid i fjol, men produktionskapaciteten har inte stigit.

Syrgastuber levereras till ett sjukhus i Nairobi i Kenya.
Bildtext Syrgastuber levereras till ett sjukhus i Nairobi. De flesta sjukhus i landet saknar egen syrgasproduktion och tillverkarna har svårt att möta behovet.
Bild: EPA-EFE/DANIEL IRUNGU

Samma länder tampas också med brist på vårdplatser, framförallt på intensivavdelningarna, och nu också på personal.

Då Afrika som helhet, och framförallt länderna söder om Sahara, inte har kunnat köpa in vaccin innebär det också att en stor del av personalen är ovaccinerade och ofta själva insjuknar.

Den utvecklingen har bara förvärrats då den mer smittsamma deltavarianten nu sprider sig i många länder.

På många håll saknas möjligheter att identifiera vilken variant det är frågan om, men i Sydafrika står deltavarianten nu för 95 procent av fallen och de övriga hårt drabbade länderna uppskattas ha liknande siffror.

Vaccinbristen skriande

I många länder har regeringar och myndigheter igen tagit till strikta nya begränsningar för att bromsa smittotakten.

Medan antalet fall också ökar snabbt i många länder i Europa, syns inte samma ökning i antalet intagna och döda som i de svårt drabbade afrikanska länderna.

– Om vi hade haft tillräckligt med vaccin för några månader sedan skulle läget se mycket bättre ut och hälsovården skulle ha haft det lättare att lindra deltavariantens effekt, säger Fatima Hassan vid Sydafrikanska Health Justice Initiative.

En patient på intensivvård för Covid-19 vid ett sjukhus i Kenya.
Bildtext En patient är intagen för vård vid ett sjukhus i Eastliegh i Nairobi i Kenya. Antalet intagna patienter har stigit snabbt och vårdplatserna börjar ta slut.
Bild: EFE/DANIEL IRUNGU

Även om en del av vaccinationsproblemen har berott på brister i logistik och resurser, är den största orsaken att det helt enkelt inte har varit möjligt för många fattigare länder att få tag på vaccindoser.

Då vaccinen ännu var i utvecklingsfasen och deras effekt oklar var det riskfyllt att binda sig till ett vaccin.

Rikare länder hade råd att ta risken och köpa upp doser av flera tillverkare, vilket ledde till att rikare länder köpte fler doser än de egentligen behövde och inget blev kvar för andra.

– Skulden ligger helt på de rika ländernas axlar. I det här fallet är det så att ett vaccin som skjuts upp är ett vaccin som har förnekats då det en gång är för sent, säger Githinji Gitahi vid Africa Covid Response som samordnar kontinentens åtgärder mot pandemin.

Ingen lättnad i sikte

I många fall har produktionen köpts upp också långt in i framtiden. Det betyder att också de afrikanska länder som har råd inte har fått just några vaccindoser alls.

Som följd är under två procent av kontinentens invånare fullständigt vaccinerade.

Enligt vaccinkampanjen One är ojämlikheten nu så stor att de rika länderna har köpt upp 1,9 miljarder doser fler än de behöver för att vaccinera sina invånare, och mer än vad som skulle behövas för att vaccinera hela Afrikas befolkning.

Astra Zeneca -rokotepullot.
Bildtext Rika länder har lyckats hamstra vaccindoser, också de doser som inte ännu är producerade. Det har gjort det svårare för andra länder att få tag på vaccin.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Antalet doser som kom in via WHO:s Covax-program var på väg upp, då rikare länder hade börjat donera delar av det överskott de hade köpt upp.

Afrikanska Unionen AU hade som mål att 20 procent av befolkningen skulle ha vaccinerats till årsskiftet.

Enligt WHO såg det målet osannolikt ut redan tidigare, men hoppet om att komma ens i närheten verkar ha gått i kras.

Indien, som kämpar med att få bukt på en ny allvarlig epidemivåg, lade vaccinexporten på is och 200 miljoner doser som skulle ha gått till Covax fram till oktober uteblev.

Mörk prognos

– Covax är en vacker idé. Men den beaktade inte hur människan beter sig i verkligheten, säger Andrea Taylor, direktör för Global Health Innovation Center vid Duke University.

– Då programmet utformades beaktades inte att de rika länderna skulle handla med ett så kraftigt egenintresse.

Över två tredjedelar av Covax-programmets vaccin för Afrika har redan getts och nya kommer inte in tillräckligt snabbt för att upprätthålla vaccinationstakten.

Nainen rokotettavana ulkona katoksessa.
Bildtext Vaccinering i Nairobi i Kenya. Bara lite över en procent av befolkningen är fullständigt vaccinerad.
Bild: Robert Bonet / AOP

Om vaccinationerna i Afrika håller nuvarande takt kommer bara sex procent av befolkningen att vara vaccinerad vid årets slut.

För att nå AU:s mål på 20 procent krävs en fem gånger snabbare vaccinationstakt.

Det skulle ändå i sin tur förutsätta att många länder överkommer stora utmaningar vad gäller infrastruktur och logistik som förhindrar snabbare utdelning.

Det i sin tur kräver hjälp utifrån – om utvecklingen ska kunna ske snabbt, säger Moeti vid WHO.

Många projekt är på gång, men kommer inte att bära frukt på månader.

Ojämlikheten växer ännu ett halvår

Covax ska också kunna dela ut 850 miljoner doser, men tidtabellen lovar ingen snar hjälp mot den våg som nu härjar på kontinenten.

Doserna kommer att ha delats ut till slutet av april. Andra bilaterala vaccindonationer kommer också att vara tillgängliga först senare.

– Ojämlikheten i vaccinationsläget växer tillsvidare och vi förväntar oss att den kommer att fortsätta att göra det ännu i åtminstone ett halvår, säger Taylor vid Duke University.

– De rika länderna fortsätter att ta in majoriteten av alla doser som produceras.

Ojämlikheten drabbar nu i första hand de fattigare länderna, men i förlängningen hotar det också de länder som redan har vaccinerat stora delar av befolkningen.

Porträtt på Michael Ryan på WHO.
Bildtext Michael Ryan vid WHO har flera gånger vädjat till de rikare länderna att trappa upp vaccinhjälpen.

"Pandemin är långt ifrån över", skriver WHO:s nödlägeskommitté och hänvisar till läget i bland annat i Afrika.

"Det finns en hög risk att nya och möjligen mycket farligare och svårhanterliga varianter dyker upp och får global spridning där det finns många fall".

Då EU och WHO tillsammans med ett stort antal länder efterlyste en global plan för nästa potentiella pandemi hänvisade de också till vilka risker en ojämn fördelning av vaccin utgör.

"Bara om alla länder kan vaccineras i god takt är hela världen skyddad. Immunisering är en global offentlig hälsofråga och i framtiden kommer vi att vara tvungna att utveckla, tillverka och dela ut vaccin så snabbt som möjligt, i samarbete och samförstånd", skrev de.

Källor: Reuters, AP, New York Times, BBC, Al Jazeera, Finacial Times, CNN, One

Diskussion om artikeln