Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Extremt väder – hur går det med försäkringsskyddet om force majeure blir det nya normala?

Från 2021
Översvämmad parkeringsplats i Karis.
Bildtext Så här såg det ut i Karis, i Västnyland hösten 2017 efter skyfall.
Bild: Yle/Maria Wasström

Fastighetsbranschen välkomnar en diskussion om försäkringsvillkor och försäkringsbranschen vill se politikerna bekämpa klimatförändringen.

För ett och ett halvt år sedan var det få som trodde eller var förberedda på att ett virus skulle komma att påverka hela samhällen såsom coronaviruset har gjort. 

Det otänkbara blir troligtvis vanligare framöver, en tanke man får vänja sig vid.

– Man vet redan nu att riskerna har blivit större och vi har olyckor oftare än tidigare, säger Esko Kivisaari, vice vd i Finansbranschens centralförbund.

Kivisaari syftar på förstörelse och skador som uppkommer som en följd av extrema väderförhållanden. 

Han påminner oss om att vädret alltid har varierat men att klimatförändringen får vädret att svänga oftare och skruvas upp ytterligare från den variation vi är vana att se.

Merparten av de finländska försäkringsbolagen är medlemmar i Finansbranschen (Finanssiala ry).

Oulun teatterin julkisivu koki kovia myrskyn seurauksena.
Bildtext Uleåborgs stadsteater fick stormskador i juni i år.
Bild: Taneli Kärki / Yle

Ofta olika försäkringar mot olika fenomen

Ett sätt att gardera sig mot extrema väderfenomen är att teckna skadeförsäkringar.

– Det som vi har gjort mycket på sistone är att ändra husbolagens försäkringar till så kallade “All Risk”-försäkringar. De ersätter bättre, säger Johan Nyholm, vd och disponent i OP Disponenttjänst i Östnyland.

Nyholm säger att husbolag hittills ofta har haft försäkringar som baserar sig på skydd mot olika fenomen. Då gäller det att vara extra uppmärksam på vilka fenomen som är listade i försäkringsvillkoren.

Grundprincipen är att det ska vara en plötslig och oförutsedd händelse. Då ersätter försäkringsbolaget skadorna åt husbolaget, redogör Nyholm.

– Om det kommer riktigt häftiga regn eller stormar ska det alltid kollas om stormen haft den styrkan att det ska ersättas. Där drar försäkringsbolagen sin linje per händelse, säger Nyholm.

Själv har han inte behövt ta ställning till oväder som skyfall och vattenmassor, men han minns turbulensen när vattnet steg över en och en halv meter högre än normalt på Ågatan i Borgå.

– Då hade vi halva Ågatan på torkning. Då fördes diskussion också i massmedia. Det var ju riktigt vilt. En del försäkringsbolag sa det ena, andra sa något annat, minns Nyholm.

Vy över en dimmig gata, bilar står parkerade längs den
Bildtext Nyholm minns när Ågatan var på "tork" efter stormigt väder. Vattenytan i Borgå å steg rejält över det normala.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Ta extremt väder i beaktande i reparationer

Esko Kivisaari säger att på kort sikt är det inte någon kris i försäkringsbranschen på grund av extrema väderfenomen.

– Alla som har tagit försäkring kan lita på försäkringen, säger Kivisaari.

Trots att försäkringsbolagen har möjlighet att ta fram nya produkter för konsumenterna ser han på längre sikt att tågordningen måste börja med politiska åtgärder mot klimatförändringen.

Sedan förebyggande av risker: bättre byggnadsnormer och inte tillåta byggande på platser där riskerna är eller blir för stora.

– Sen kan försäkringen ta hand om det som bli kvar, säger Kivisaari.

Han nämner som exempel risken med hur avloppssystemen pallar för översvämningar. 

Man är bättre förberedd inför eventuella översvämningar om avloppen byggs om, men det är upp till kommunerna att reagera på det, enligt Kivisaari.

Istället för att oroa sig är det fiffigare att vara proaktiv, när det kommer till olika slag av reparationer i fastigheter och byggnader, menar Nyholm.

– Till exempel fungerar isolering åt bägge hållen: står mot köldknäppar på vintern och håller huset svalare i hetta, säger Nyholm.

Nyholm välkomnar en diskussion om skadeförsäkringar och försäkringsvillkor. Var linjen så att säga dras mellan försäkringstagaren och idkaren av försäkringsverksamhet.

– Det är väl lite därför man har försäkringar. För sådant man inte kan gardera sig mot trots fastighetsskötsel och hur man upprätthåller fastigheten. Därför är det bra om vi får en diskussion när vi ser att sådant här händer (skador på grund av extremt väder), säger Nyholm.

För Finansbranschen och Esko Kivisaari är det svårt att säga hur vi i framtiden kommer att uppfatta och se på vad begreppet force majeure står för.

– Kanske man kan säga att vi har det lättare i Finland. Vi har tid att anpassa oss till (klimat)förändringen, men man kan inte utesluta att stora katastrofer kan hända här, säger Kivisaari.

Extrema väderförhållanden får husbolag att se över sitt försäkringsskydd

3:18