Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Parkeringsförsök i Åbo vill göra vardagen mera smidig – du kan hitta en parkeringsplats via din mobil

Från 2021
Programmet är inte längre tillgängligt
Parkeringsförsök i Åbo vill göra vardagen mera smidig - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Experimentlusten är stor när man inom Åbo stad försöker komma åt koldioxidutsläppen från trafiken. Ett nytt projekt strävar efter att lösa vardagliga problem som att hitta parkeringsplats samtidigt som man minskar på utsläppen från trafiken.

Åbo stad och Åbo yrkeshögskola har i samarbete med olika företag genomfört ett flertal försök som gäller just parkering under sommaren. Ett av försöken går ut på att man i sin mobiltelefon kan se ifall det finns lediga parkeringsplatser på Domkyrkotorget eller Puolalagatan.

Försöket “Smidig gatuparkering” är en del av projektet "Koldioxidsnål rörlighet i trafikknutpunkter". Målet är att ta staden ett steg närmare lägre koldioxidutsläpp. 30 procent av utsläppen från trafiken kommer nämligen från bilister som letar efter en ledig parkeringsplats. 

Meningen är att Åbo stad och de olika företagen med hjälp av projektet ska få en uppfattning om vilka digitala tjänster som kan behövas i framtiden. För att kunna experimentera med vilken typ av tjänst som är till störst nytta, deltog flera företag som kan bidra med olika digitala verktyg.

Projektchef Juha Pulmuranta berättar att de under projektets gång har stött på vissa bekymmer som gjorde att försöket drog ut på tiden.

- Att komma överens om var i staden parkeringsförsöken ska placeras har krävt mycket diskussion med olika parter, det har gått bra men dragit ut på förberedelserna, berättar Pulmuranta.

Splittrade tjänster ett bekymmer

Ett annat bekymmer man stötte på inom försöket var att de olika digitala tjänsterna var så splittrade. För att komma åt webbplatserna eller applikationen som visar ifall det finns lediga parkeringsplatser måste man som bilist gå till flera olika webbplatser beroende på var man vill parkera. Man hittar lediga parkeringsplatserna vid Domkyrkan via en app, medan kartan på Puolalagatans parkeringsplatser hittas via en annan webbplats. 

- Då projektet påbörjades fanns det inga förutsättningar att samla allt i en och samma databas, då företagen haft olika utgångspunkter för sin verksamhet, konstaterar Pulmuranta.

en karta på en del av åbo i en mobiltelefon
Bildtext På kartan kan man se lediga parkeringsplatser på Puolalagatan i Åbo centrum.
Bild: Arash Matin / Yle

Därför planerar Åbo stad ett annat projekt som i framtiden kunde samla tjänster som underlättar parkeringen på en och samma plattform.

Pulmuranta berättar att de företag som har tagit del av försöket på egen hand kan utveckla sina tjänster enligt vad som efterfrågas på marknaden och vad de lärt sig under försöket. Mycket beror på om det skapas en marknad där olika företag erbjuder applikationer eller webbplatser med heltäckande information om stadens parkering, istället för att man i nuläget bara ser de lediga platserna på en viss gatulängd. 

Mer än smidig gatuparkering

Utöver försöket med smidig gatuparkering har staden inom projektet "Koldioxidsnål rörlighet i trafikknutpunkter" genomfört ett flertal försök med olika tjänster som ska göra rörligheten smidigare. En container i Kuppisparken ger möjligheten att tryggt parkera sin cykel utan att oroa sig över att den blir stulen. Tjänsten kostar en slant, men i containern finns även möjlighet att ladda elcykelns batteri och verktyg för att reparera smärre skador på cykeln.

Sähköpyörän akkua laitetaan paikoilleen tarakan alle.
Bildtext Containers där du kan ställa cykeln och ladda batteriet till elcykeln är ett av försöken.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Försöket där en mobilapplikation gör det lättare att röra sig på ett område under ett större evenemang har inte kunnat genomföras ännu på grund av coronapandemin. Försöket "Vägledning för parkering under evenemang" skulle förverkligas under evenemanget Tall Ships Races i Åbo, men eftersom det blev inhiberat så får även försöket vänta. 

Projektchef Juha Pulmuranta är nöjd med hur allt gick till i det stora hela och uppmuntrar invånarna att tycka till om försöket på stadens webbplats . Pulmuranta hoppas att liknande tjänster som gör rörligheten lättare och som minskar på koldioxidutsläppen ska kunna utvecklas i framtiden.

Diskussion om artikeln