Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Salli Ojala blir klimatkoordinator i Raseborg

Uppdaterad 21.07.2021 11:34.
Två gröna föaggor med vapen i form av vitsippor på.
Bildtext Raseborgs stad anställer en klimatkoordinator inledningsvis för en period på sex månader.

Filosofie magister Salli Ojala från Karleby blir klimatkoordinator i Raseborg. Hon börjar jobba nionde augusti med uppdrag att förverkliga stadens klimat- och energiprogram.

Salli Ojala har studerat naturvetenskap och geografi vid universitetet i Uleåborg. Hennes pro graduavhandling handlar om Hinkukommuner, det vill säga kommuner som har tydliga mål för att bli klimatneutrala.

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist säger att hennes anställning är tidsbunden för sex månader.

– Stadens klimat- och energiprogram har godkänts i stadsstyrelsen i januari i år och klimatkoordinators uppgift är att utarbeta ett åtgärdsprogram tillsammans med de olika sektorerna i staden, säger Lundqvist.

Lundqvist tillägger att Ojalas arbetsförhållande med staden kan förlängas. Han säger att staden behöver en Hinkukoordinator.

Hinku-kommunerna har bundit sig vid att eftersträva 80 procents utsläppsminskning fram till 2030 från nivån år 2007. Kommunerna strävar efter att minska sina klimatutsläpp genom att öka användningen av förnybar energi och förbättra energieffektiviteten.

Det var Kommunförbundets nättjänst Kommuntorget som var först med nyheten.

Diskussion om artikeln