Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Snart börjar den nya Rävsundsbron byggas – intensiva förberedelser pågår

Från 2021
Kirjalansalmen silta, Rävsundsbron
Bildtext Arkivbild. Rävsundsbrons dåliga skick har redan länge diskuterats.
Bild: Arash Matin / Yle

Snart börjar arbetet med att förnya Rävsundsbron och Hessundsbron. Nu meddelar Trafikledsverket att upphandlingarna har påbörjats, och i höst ska en entreprenör för projektet utses. Målet med projektet är att trygga förbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård.

Till projektet hör också att förbättra landsväg 180, så att fotgängare och cyklister tas bättre i beaktande. Kostnaderna för hela projektet uppskattas bli 128 miljoner euro.

Rävsundets nya snedkabelbro är särskilt utmanande att bygga, och en liknande bro färdigställdes senast i Finland för över 20 år sedan. Trafiken på Rävsundsbron är livlig, särskilt på sommaren.

- Den totala längden på Rävsundets nya snedkabelbro är över 600 meter och dess längsta spännvidd är cirka 250 meter. Den nya bron över Hessund är ett vanligare byggobjekt, även om det inte heller är något litet broobjekt. Över sundet byggs en nästan 300 meter lång bro, vars längsta spännvidd är cirka 100 meter. Vi söker en partner med lång erfarenhet av broar, säger projektchef Janne Wikström vid Trafikledsverket i ett pressmeddelande.

Bron över Hessundet i Pargas
Bildtext Arkivbild. Både Hessundsbron och Rävsundsbron behöver förnyas.
Bild: Arash Matin/Yle

Entreprenör ska väljas i höst

I början av sommaren ordnade Trafikledsverket ett informationsmöte på distans för aktörer inom infrastrukturbranschen, och mötet väckte stort intresse. Upphandlingarna inleddes direkt efter att det blev klart att projektet skulle genomföras, och Destia Ab, GRK Infra Ab, Kreate Ab och YIT Suomi Ab valdes som anbudsgivare. Upphandlingarna fortsätter i augusti och september, och Trafikledsverket strävar efter att välja en entreprenör för projektet i september eller oktober.

Projektet ska genomföras enligt den så kallade alliansmodellen, vilket innebär att alla parter som är involverade i projektet arbetar tillsammans och gör upp ett gemensamt avtal. Efter att man har valt en entreprenör ska bland annat tekniska detaljer och exakta kostnader fastslås. Efter att alla parter har tagit fram en gemensam plan, och man har skaffat alla administrativa tillstånd och beslut som behövs, kan man påbörja byggarbetet.

- Flera sommarsäsonger reserveras för byggandet. Den nuvarande Rävsundsbron kommer alltså att användas ännu i flera år. Brons skick kommer att övervakas och skötas intensifierat i tätt samarbete med NTM-centralen. Den gamla bron är i dåligt skick och också väganvändarna har en viktig roll i att se till att den hålls användbar. Begränsningarna bör följas både gällande körhastigheter och gällande avstånd för den tunga trafiken, påminner Wikström.

Två män iförda arbetskläder byter ut ett hängstag på Rävsundsbron en solig dag.
Bildtext Arkivbild. I våras bytte man ut ett hängstag på Rävsundsbron, som sedan analyserades för att utvärdera brons skick.
Bild: Marie Söderman/Yle

I höst kommer en ny webbplats att öppnas för projektet, och man kommer också att börja skicka ut ett månadsbrev som man kan prenumerera på. Man kommer också att satsa på uppdateringar om projektet på sociala medier. På så sätt försöker man hålla alla som berörs av byggprojektet informerade om processen.

Diskussion om artikeln