Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Det kan vara värmebölja mitt i vintern" – forskare lät installera golvvärme på havsbottnen för att förstå hur Östersjön reagerar

Från 2021
Bild av dykare som tar vattenprov under havsytan.
Bildtext Golvvärme på havsbottnen. Forskningen vid Tvärminne zoologiska station är ett pionjärprojekt, ingen har tidigare installerat golvvärme på havsbottnen i forskningssyfte. 
Bild: Norman Göbeler

Golvvärme på havsbottnen simulerar värmeböljorna som blir allt vanligare. Den unika forskningen vid Tvärminne zoologiska station ger forskarna kunskap om hur havet reagerar då temperaturen blir varmare.

På den vindstilla havsytan gassar solen. På havsbottnen värmer golvvärmen havsvatten i kamrar. 

Det råder varm stämning på Furuskär utanför Tvärminne zoologiska station. Här utförs ett unikt experiment som ska ta reda på hur organismerna reagerar då havstemperaturen höjs. 

– Det har varit varma dagar på land och samma sak händer i havet. Det vi försöker förstå är vad värmen har för effekt på alla maskar och musslor på havsbottnen, säger Alf Norkko, som är professor i Östersjöforskning. 

Porträtt av Alf Norkko på bryggan vid ön Furuskär.
Bildtext Östersjöforskaren Alf Norkko jämför havets organismer med en feberpatient. Organismerna dör om temperaturen, febern, blir för hög.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Golvvärmeslingorna värmer upp små kamrar på havsbottnen, eller uppochnedvända akvarier som Norkko beskriver dem. 

Vi skjuts hemskt snabbt mot väldigt varma temperaturer

Alf Norkko

Från kamrarna tar forskarna vattenprover som sedan analyseras i laboratorium. 

– Värmeböljorna har blivit vanliga så snabbt att vi inte har en full förståelse för vad det innebär för haven. Det vi vet nu är att vi skjuts hemskt snabbt mot väldigt varma temperaturer. 

Här kan du lyssna på intervjun med Alf Norkko. Artikeln fortsätter efter inslaget.

Golvvärme användes i Hangö för att värma upp vattnet

7:27
Bild av kammare på havsbottnet där vattnet värms upp med golvvärme.
Bildtext Kamrarna, eller de uppochnedvända akvarierna, rymmer 20 till 30 liter vatten. Slangarna som leder till kammaren är golvvärmeslingor.
Bild: Norman Göbeler

Norkko kallar experimentet vid Tvärminne zoologiska station för grundforskning. Forskningens roll är att ta reda på konsekvenserna av att havet blir varmare på grund av klimatförändringen. 

– Vi reder ut vad som händer och hur havet reagerar på värmen. Sedan är det viktigt att beslutsfattarna skrider till åtgärder. 

Värmeböljor allt vanligare

Det är varmt på bryggan då forskningskoordinatorn Laura Kauppi och doktoranden Norman Göbeler kliver i torrdräkterna och förbereder sig för att dyka. 

Bild av två dykare som sommar på ytan längs med slangar och flöten.
Bildtext Norman Göbeler och Laura Kauppi måste simma runt golvvärmeslingorna så de inte trasslar till slangarna och sladdarna då de dyker.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Göbeler och Kauppi har bekantat sig med statistik som går tillbaka till 1900-talets början över temperaturerna i Tvärminne. Enligt Kauppi är trenden att det blir varmare i vattnet väldigt tydlig. 

Östersjömusslan lever ett kortare liv då havet blir varmare

Laura Kauppi

Med hjälp av långtidsdata kan forskarna redan se konsekvenser av klimatuppvärmningen. 

– Östersjömusslan lever ett kortare liv nu än vad den gjorde förr. Det här är på grund av övergödningen och att det blir varmare, säger Laura Kauppi, som är forskningskoordinator på Tvärminne zoologiska station.

Porträtt av Laura Kauppi som poserar invid en trappa som leder ned till bryggan på Furuskär.
Bildtext Projektkoordinator Laura Kauppi har forskat i invasiva arter i Östersjön.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Kauppi och Göbeler dyker till kamrarna, som värms med golvvärme, för att ta vattenprover. Den här proceduren har upprepats med fyra timmars mellanrum under de senaste två veckorna. 

Först togs prover utan att värma upp havsvattnet, sedan värmdes vattnet i kamrarna med hjälp av golvvärmen. 

75 procent av dagarna i fjol var det värmebölja

Alf Norkko

Nu pågår återhämtningsperioden då havsbottnen ska få pusta ut efter den konstgjorda värmeböljan. Sommarens riktiga värmebölja påverkar troligen forskningsresultatet .  

– Jag tror inte att vi kommer se en så stor återhämtning på havsbottnen eftersom det annars också har varit så varmt i vattnet.

Vad händer då havet blir varmare? Hör vad Laura Kauppi har att säga. Artikeln fortsätter efter inslaget.

Laura Kauppi vill veta hur havet reagerar då vattnet blir varmare

5:11
Bild av vattenprover i pipetter som förs till provrrör.
Bildtext Innan vattenproverna skickas till laboratoriet filtrerar praktikanten Emma Forss havsvattnet i proverna.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Då forskningen utförs i viken vid Furuskär är havstemperaturen sju grader varmare än den borde vara den här årstiden. 

Det här är på grund av sommarens värmebölja, inte på grund av golvvärmen på havsbottnen. 

– Under 75 procent av dagarna i fjol rådde det värmebölja i havet. Det kan alltså vara värmebölja mitt i vintern också, säger Alf Norkko. 

Enligt Alf Norkko är det värmebölja om temperaturen är fem grader över det normala under en tidsperiod på fem dagar. 

Forskning som berör alla

Forskningen vid Tvärminne zoologiska station är ett pionjärprojekt. Ingen har tidigare installerat golvvärme på havsbottnen i det här syftet. 

För att upphettningen av havsvattnet skulle vara ändamålsenlig anlitades lokala experter på golvvärme. 

– Vi blev genast intresserade av att hjälpa till att få bättre vattenkvalitet kring Ekenäs och Hangö. Det var därför vi ställde upp, säger Robin Gottberg, produktchef på Roth Finland som producerar golvvärmesystem. 

Porträtt av Robin Gotteberg och Norman Göbeler som står invid ett elsystem på en brygga vid Furuskär.
Bildtext Robin Gottberg (till vänster) har arbetat med att installera golvvärmeslingorna på havsbottnen med doktoranden Norman Göbeler.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Gottberg säger att det var utmanande att veta hur man ska installera golvvärme på havsbottnen eftersom han inte hade erfarenhet av något liknande sedan tidigare. 

Havet är som en instängd lägenhet i Helsingfors

Alf Norkko

Annars har samarbetet med Tvärminne zoologiska station fortskridit smidigt. 

– Golvvärmen på havsbottnen fungerar i princip som ett vanligt golvvärmesystem i ett småhus. 

Bild av Emma Forss, Robin Gottberg, Joanna Norkko, Laura Kauppi, Norman Göbeler och Alf Norkko som samarbetat i forskningen med  golvvärme på havsbottnet.
Bildtext Nya samarbeten ger ny forskning. Från vänster Emma Forss, Robin Gottberg, Joanna Norkko, Laura Kauppi, Norman Göbeler och Alf Norkko.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

De sista vattenproverna tas vid Furuskär under återhämtningsperioden. Sedan ska golvvärmen upp ur havet igen. 

Hör Robin Gottberg berätta för redaktör Cecilia Juuti om golvvärmen i havet. Artikeln fortsätter efter inslaget.

På Furuskär i Hangö har Robin Gottberg varit med om att värma upp havsvattnet

5:54

Liknande forskning med golvvärme kommer troligen fortsätta. 

– Vi kommer pröva att kyla ner havsbottnen på motsvarande sätt som vi värmde upp den. Vi ska också pröva värma upp större volymer och göra det med solenergi. 

Bild av golvvärmeslingor som leder ner från bryggan till havsytan.
Bildtext Golvvärmeslingorna går från elkontakten i bryggan till kamrarna under havsytan.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Golvvärme på havsbottnen låter kanske komiskt. Men forskningen vid Tvärminne zoologiska station är både aktuell och allvarlig. 

Sommarens värmebölja understryker det då upp till 26 graders temperatur har uppmätts på öppna Finska viken. Enligt Alf Norkko är det är fråga exceptionella havstemperaturer. 

– Havet just nu är som att sitta i en instängd höghuslägenhet i Helsingfors och inte kunna öppna fönstret. Då förstår man att det är lite stressigt. 

Diskussion om artikeln