Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Överläkare Asko Järvinen om stigande coronasiffror: "Mindre orolig nu jämfört med tidigare"

Asko Järvinen bär glasögon och en blå kostym med ljus skjorta och mörk slips.

Tack vare vaccinerade riskgrupper, och att svår covid-19 är ovanligt bland de yngre ålderskategorierna, behöver vi inte vara lika oroade för en accelererande pandemifas nu som tidigare, säger överläkare Asko Järvinen vid HUS.

Trots att coronafallen fördubblats de senaste två veckorna är Asko Järvinen, överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, inte orolig. Orsaken är att situationen nu är annorlunda än tidigare under pandemin.

- Om man jämför med tidigare accelerationsfaser, där smittotalen ökar, är jag mindre orolig nu. Största delen av de människor som löper risk för svår sjukdom har fått en vaccindos, och redan en dos ger ett 80-procentigt skydd mot en svår sjukdom, förklarar Järvinen.

Accelerationsfas innebär att antalet coronafall stiger snabbt.

- Det som skiljer sig nu är att det är närmast under 30-åringar som smittats, och för dem är sjukdomen inte så allvarlig. Ganska få hamnar på sjukhus eller får svåra symtom, säger Järvinen.

"Long covid" och föräldrar ett orosmoln

Institutet för hälsa och välfärds hälsosäkerhetschef Mika Salminen konstaterade i går att man kan säga att Finland nu befinner sig i pandemins fjärde våg. Redan förra veckan varslade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) om potentiella nya restriktioner för bland annat restauranger.

Nya restriktioner kommer säkert, konstaterar Asko Järvinen, men de måste riktas rätt för att ha en effekt – mot unga vuxna och ungdomar, och andra som för tillfället har för många fysiska, sociala kontakter. Det viktiga är att unga nu minskar på sina kontakter.

Det är främst två saker som kan skapa problem, om epidemin får härja fritt.

- Ju mera smitta bland de yngre, desto mer smitta ser vi hos de äldre. Redan de senaste dagarna ser vi inom HUS-området att det finns lite fler smittade bland människor mellan 30 och 50 jämfört med tidigare. Det vill säga antagligen har ungdomarna smittat inom sina familjer, berättar Järvinen.

Det här är grupper där många inte tagit en första vaccindos, och få har fått den andra dosen. Därför är de mer utsatta än yngre personer.

Allvaret på sjukdomen är helt annat nu, eftersom allt fler är vaccinerade

― Asko Järvinen

Det andra orosmolnet handlar om långtidssymtom av sjukdomen, det som i folkmun har kommit att kallas "long covid". Också en del yngre har dragits med symtom i flera månader efter att först smittats.

- Det som vi inte vet är hur många som påverkas av långvariga symtom och krämpor, och hur många som påverkas så att deras normala liv rubbas.

Diskussion om återgången till "det normala" behövs

Enligt Järvinen är det uppenbart att de stigande smittotalen bottnar i två grupper – fotbollsresenärer under Europamästerskapen i juni, som verkar ha fört in flera fall av den så kallade deltavarianten i landet, och unga som slutat bry sig om pandemin.

Men i takt med att vaccinationerna fortskrider, också bland yngre, ökar behovet av en diskussion om när vi måste se över kriterierna för restriktioner, menar Järvinen.

- Måttstocken har förändrats, och borde förändras. Allvaret på sjukdomen är helt annat nu, eftersom allt fler är vaccinerade.

- Vi måste fundera på vem som ska testas efter att alla har fått två vaccindoser. Hur gör man med karantänerna, när lättas restriktionerna? Efter semesterperioden tror jag att vi måste fundera på hurudana åtgärder som behövs och hur vi ska leva under hösten och vidare. Nu är vi på väg mot det normala, men det sker stegvis.