Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Statlig myndighet: Centralskolan borde bevaras som ett exempel på efterkrigstida arkitektur - nu måste Hangöfullmäktige behandla S-marketplanen på nytt

Från 2021
Uppdaterad 26.07.2021 08:50.
Cyklar på den i övrigt tomma skolgården utanför Centralskola i Hangö.
Bildtext Är det här en byggnad som hör till Hangös stadsbild och borde bevaras som exempel på efterkrigstida arkitektur?
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Är Centralskolan i Hangö en byggnad som borde skyddas eller inte? Majoriteten av fullmäktige tyckte i våras att Centralskolan inte behöver skyddas. Men statliga myndigheter är av annan åsikt.

Politikerna i Hangö måste riva upp planen som möjliggör en ny S-market och mack i centrum.

Orsaken är en förändring som i det allra sista skedet gjordes i planen för stationsområdet.

Fullmäktige beslutade i våras på förslag av socialdemokraternas Tom Rönnblad att Centralskolan inte behöver skyddas.

Hangö centralskola sett från vattentornet
Bildtext Banan och järnvägsstationen i Hangö på en arkivbild från 2017. Till vänster om tågstationen vill VBO bygga en S-market och en mack. Centralskolan syns i bakgrunden.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Men nu anser den statliga myndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland att den förändringen var olaglig eftersom Centralskolan, ritad 1950 av den rätt kända skol- och kyrkoarkitekten Bertel Liljequist, är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som borde skyddas.

Staden måste ta NTM-centralens rättelseyrkan till behandling inom sex månader, i praktiken senast i december. I annat fall förfaller hela beslutet att godkänna detaljplanen.

Det uppger Helsingfors förvaltningsdomstol. Mot samma detaljplan har det också lämnats in ett besvär till förvaltningsdomstolen.

Den detaljplan som staden utarbetat omfattar ett rätt stort område, inte enbart de tomter där Varuboden-Osla vill bygga S-market och bränslemack utan också till exempel just Centralskolans område.

Samma arkitekt ritade Hangö vattentorn och Seminarieskolan i Ekenäs

Arkitekten Bertel Liljequist (1885-1954) ritade också Halmstadsgården på andra sidan vägen.

NTM-centralen säger i sitt rättelseyrkande att de här två byggnaderna tillsammans bildar en helhet som vittnar om den efterkrigstida arkitekturen i Finland.

Kyrkan, mareografen och vattentornet i Hangö
Bildtext Hangös rödbruna vattentorn är ett välkänt landmärke. På bilden syns också kyrkan. Bertel Liljequist anlitades för restaureringen av kyrkan efter kriget.
Bild: Yle / Helena Rosenblad
Hangö stadshus.
Bildtext Hangö stadshus i vinterskrud. Liljequist var med och ritade både stadshuset på 1920-talet och dess tillbyggnad på 1950-talet.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Liljequist var en rätt produktiv arkitekt. Hangö stad anlitade Liljequist för stadshuset (1926), där han samarbetade med Armas Lindgren. Liljequist ritade också tillbyggnaden till stadshuset (1951) samt tillsammans med F. Nikander Hangö vattentorn (1953). Han anlitades också för restaureringen av kyrkan efter kriget. På 1930-talet hann Liljequist planera Hangö Segelförenings paviljong.

Dessutom ritade han Seminarieskolan vid Ladugårdsgatan i Ekenäs centrum. De här byggnaderna representerar en arkitektur som i inventeringar konstaterats vara av hög kvalitet, uppger NTM-centralen i sin rättelseyrkan.

seminarieskolan i Ekenäs
Bildtext Seminarieskolan i Ekenäs har formen av en H-bokstav.
Bild: YLE/Micke Wikström

Detaljplanen för stationsområdet med omnejd var under arbete en lång tid. Under hela den tiden var Centralskolan tänkt att skyddas. Skyddsbeteckningen föll med andra ord bort i sista stund.

Så här beslutade fullmäktige

Stadsfullmäktige godkände planen för stationstorget samt gamla brandstation och dess närmiljö i mitten av maj (18.5).

En godkänd plan är en förutsättning för att andelslaget Varuboden-Osla ska kunna bygga en ny S-market och en bränslemack på stationstorget.

I protokollet för fullmäktigemötet 18.5 berättas mycket kort om förslaget att slopa skyddsbeteckningen för Centralskolan:

Under diskussionen föreslog fullmäktige Tom Rönnblad understödd av fullmäktige Bernt Förström att från skolbyggnadskvarterets detaljplan slopas beteckningen "sr-8".

I omröstningen röstade 22 ledamöter för Rönnblads förslag att slopa skyddet och nio ledamöter för det ursprungliga förslaget där Centralskolan var skyddad. Här kan du se hur ledamöterna i fullmäktige röstade i frågan. Vill du läsa fullmäktiges protokoll kan du klicka här.

SFP:s Yrjö Sahlstedt och Samlingspartiets Jari Karvinen meddelade avvikande mening mot att slopa skyddsbeteckningen sr-8 från skolbyggnadskvarteret. Vill du veta mera om

"Inte klokt att skydda en byggnad med sådana inneluftsproblem"

Beslutet att slopa skyddsbeteckningen för Centralskolan har inte motiverats, anmärker NTM-centralen också i sitt rättelseyrkande.

Tom Rönnblad säger till Yle Västnyland att byggnaden har problem som inte motiverar bevarandet.

– Jag tycker inte det är klokt att skydda en byggnad med sådana inneluftsproblem.

Manlig politiker
Bildtext Tom Rönnblad är SDP-politiker i Hangö. Han är bekymrad över Centralskolans inneluftsproblem och vill därför slopa byggnadsskyddet.
Bild: Johan Gullmets / Yle

Skolan har haft problem med inomhusluften i flera år. Lär mer till exempel här eller här.

Rönnblad understryker att en rätt stor majoritet av fullmäktigeledamöterna röstade för hans förslag, mot skyddsbeteckningen.

Ännu är skolan inte i skick trots omfattande satsningar, säger Rönnblad.

– Hangö stad har årligen öst in flera hundra tusen euro per år så summan är säkert redan uppe i miljoner.

Hangö stad har i år reserverat över 300 000 euro för renoveringar i Centralskolan.

Boksluten för tidigare år visar att staden under 2020 använde 650 000 till renoveringar i skolan. År 2019 var summan 370 000. Redan under 2018 användes 50 000 euro till renoveringar av Centralskolan.

Tillägg 26.7.2021 klockan 8.50 tillades den förklarande meningen:
"Den detaljplan som staden utarbetat omfattar ett rätt stort område, inte enbart de tomter där Varuboden-Osla vill bygga S-market och bränslemack utan också till exempel just Centralskolans område."

Diskussion om artikeln