Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tillåtet att gå i land och på sightseeing – ivrig väntan på de internationella kryssningsfartygen

Från 2021
Fören på två kryssningsfartyg som ligger förtöjda intill varandra. På kajen nedanför går människor i solsken.
Bildtext Internationella kryssningsfartyg besöker flitigt Finland. Helsingfors hamn brukar under en normal säsong få trehundra besök. (Arkivbild)
Bild: Päivi Meritähti / Yle

Nu får man landstiga igen. Om man vågar? Inom kort väntas de finländska hamnarna få besök av internationella kryssningsfartyg och deras kryssningsresnärer. Den inre gränskontrollen upphör den 26 juli men det finns ett otal regler att följa.

Det är en påtaglig iver i luften. Den internationella kryssningssäsongen brukar starta ungefär i april och avslutas i oktober.

Nu väntar hamnmästare och skeppsmäklare på att de första kryssningsfartygen ska anmäla sin ankomst till finländska hamnar, så fort Finland slopar den inre gränskontrollen och en ny inresemodell börjar tillämpas.

– Från den 26 juli är det tillåtet för passagerarna att komma i land, säger Sari Turkkila, verksamhetsledare i Finlands skeppsmäklarförbund rf.

Hittills har det varit tillåtet för utländska kryssningsfartyg att segla runt till exempel i den finländska arkipelagen, men passagerarna har på grund av coronarestriktioner inte fått gå i land.

Vy inifrån Viking Grace mot havet.
Bildtext Hittills har resenärer fått titta på vyer men nu kan de få åka på sightseeing med buss.
Bild: Henri Salonen

Strandhugg med landstigning blir nu möjligt om kryssningsrederierna noggrant följer EU-regler från EMSA och CLIA.

Vad är EMSA, CLIA och skeppsmäklare?

EMSA – EU organisation för säkerhetsfrågor inom EU och sjöfart

CLIA – EMSA:s egen centralorganisation som i sin tur har regler för kryssningsfartyg när det gäller coronafrågor 

Skeppsmäklare eller agenter – varje utländskt kryssningsrederi måste ha en finländsk agent. De gör operativt arbete; är en länk mellan finländska myndigheter och rederiet.

Varken testbås eller hälsopersonal väntar dem som stiger i land

Det mesta är kontrollerat på förhand och underlättar på så sätt de finländska myndigheternas arbete, när fartyget väl lägger till, säger Turkkila.

– Passagerarna är testade på förhand innan de påbörjar sin resa och numera krävs det också vaccination. Två doser för att kunna boka en kryssningsresa, säger Turkkila.

Rederiet ska förmedla hälsouppgifter och dokument om vilka regler man följer ombord på fartyget till de finländska myndigheterna två veckor före ankomst.

– Först är det gränsbevakningen och sen de finländska hälsomyndigheterna som kontrollerar hurdana rederier, hurdana passagerare och hurdana protokoll de har på fartyget, säger Turkkila.

Det är endast kryssningsfartyg från EU- och Schengen-länder som kan anlöpa finländska hamnar.

Oron att fartyget till exempel har besökt St Petersburg är obefogad.

Foto på Sari Turkkila i glasögon och grå dräktjacka
Bildtext Sari Turkkila säger att normala år varar den internationella kryssningssäsongen från tidig vår till oktober.

Det finns rädsla både på landbacken och till sjöss

Medan till exempel Institutet för hälsa och välfärd för statistik över antalet smittfall som kommit utomlands ifrån och Finland har infört restriktioner i hur man rör sig in och ut ur landet vill Turkkila påminna om att kryssningsrederierna vakar över sin säkerhet.

– Det är faktiskt ett livsvillkor att passagerarna inte får coronasmitta i land. Att det inte händer något på fartyget och människor vågar resa. Det har varit svårt för kryssningsindustrin, sammanfattar Turkkila.

Folk sitter och dricker kaffe vid torgcafét på Salutorget. I bakgrunden syns stadshuset.
Bildtext Kaffe på Salutorget i Helsingfors brukar vara pop bland kryssningsresenärer. (Arkivbild)
Bild: Frida Holmberg / Yle

När säkerheten är viktig har rederierna ofta en skeppsläkare ombord och erbjuder också möjlighet för passagerarna att coronatesta sig under resans gång.

– Jag har hört att tyska rederier är så noggranna att de testar varje passagerare med visst mellanrum, säger Turkkila.

Vad händer om covid-19 är medpassagerare?

Det är tillåtet att anlöpa hamn om någon är insjuknad i covid-19 enligt Turkkila.

– Då får absolut ingen person från fartyget stiga i land, säger Turkkila.

Om läget är kritiskt ser hon det som möjligt att finländska läkare och sjukhusvård kan komma att kopplas in.

Om en kryssningsresenär har insjuknat i covid-19 har fartygets befäl skyldighet att anmäla det till finländska myndigheter tjugofyra timmar innan fartyget ska anlöpa hamn.

Passagerarna är inte helt fria i land

Eftersom kryssningsrederierna är måna om att hålla verksamheten i gång övervakas passagerarna noggrant.

Japanilaisturistit kuvaavat toisiaan Temppeliaukion kirkossa.
Bildtext Det är inte endast turisterna som fotograferar sig, utan också rederier fotograferar för eventuell smittspårning.
Bild: Mårten Lampén / Yle

– Resenärerna rör sig inte egentligen på egen hand. Det finns bussturer till Borgå eller att åka runt i Helsingfors. Man sitter med den egna gruppen, säger Turkkila.

Hon har hört att det till och med fotograferas på bussen vem man sitter bredvid, för att underlätta smittspårningen om någon senare insjuknar i covid-19-sjukdomen.

Turkkila menar att om rederierna bedömer det som riskfyllt att gå i land så får passagerarna stanna ombord. Rederierna följer noga med hur coronasituationen utvecklas i de städer som finns på besökslistan.

Internationella kryssningsfartyg kan återigen anlöpa finländska hamnar

3:16