Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skogsbränder är livsviktiga för många arter, men samtidigt släcks bränderna mer effektivt än någonsin

Område i skogen som brunnit.
Bildtext Degerölandet i Ingå efter helgens stora markbrand. Bränder är livsviktiga för arter som svedjenävan, som kommer upp ur askan efter en brand.

Skogsbränder är skogens naturliga förnyelseprocess som hör till vårt nordiska klimat. Men i dagens läge är vi så pass effektiva på att släcka bränder att de sällan sprids över större områden. Det här gör att den biologiska mångfalden utarmas.

– Det finns faktiskt många arter som gynnas eller till och med är beroende av bränder, ungefär ett hundratal arter, säger Esko Vuorinen som är naturskyddsexpert vid NTM-centralen i Nyland.

Nuförtiden brinner skogen väldigt lite, vilket betyder att majoriteten av de här arterna är hotade och har blivit mycket sällsynta, säger Vuorinen.

– Det skulle behövas flera skogsbränder för de här arternas skull. På vissa skyddsområden gör man naturvårdsbränder just av den här orsaken.

Terrängen, det vill säga blåbärsris och mossa brinner mest, medan träden inte brinner lika lätt. Tallen tål bränder väl, medan mindre granar lättare fattar eld.

Blixtnedslag är den vanligaste naturliga orsaken till brand. I södra Finalnd är det oftast ändå mänsklig aktivitet som för det mesta orsakar skogsbränder.

Brandsläckning i skogen
Bildtext Den sju hektar stora markbranden på Degerölandet i Ingå orsakades av en stor fågel som flög in i en elledning.

För 100 år sedan sträckte sig skogsbränderna årligen över tiotusentals hektar, men i dagens läge brinner oftast 1 000 hektar per år.

– Men ur naturens synvinkel är det här för lite, säger Vuorinen.

I den här skalan var markbranden i Ingå med sju hektar en stor brand.

– Små bränder gynnar ju inte egentligen de arter som är hotade.

Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Skogsbränder är ett naturligt fenomen som gynnar den biologiska mångfalden
Skogsbränder är ett naturligt fenomen som gynnar den biologiska mångfalden - Spela upp på Arenan

Flera heta somrar att vänta

Esko Vuorinen nämner att Finland ligger på samma breddgrader som Ryssland och Kanada där det under de senaste åren har förekommit enorma bränder, men att brändernas antal ändå inte har ökat såpass mycket att det skulle vara klart att det finns ett samband mellan skogsbränderna och klimatförändringen.

– Men man kan ana att det går ditåt. Antagligen blir det fler och fler sådana här somrar, men det kommer också att bli regniga somrar emellan.

– Ur vår synvinkel har de kanske inte blivit vanligare, säger Jari Sopen-Luoma, brandinspektör på Västra Nylands räddningsverk.

Syndalen i Hangö är ett område där det ofta brunnit i Västnyland.