Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Lånen förblir billiga – Europeiska centralbanken lovar fortsatt stimulerande penningpolitik

Christine Lagarde i turkos dräkt bakom ett vitt podium.
Bildtext ECB:s Christine Lagarde. Deltavarianten av coronaviruset försvårar den ekonomiska återhämtningen från pandemin och föranleder en fortsatt stimulerande penningpolitik med billiga lån.

Den europeiska ekonomin har visat tecken på att återhämta sig från coronapandemin, vilket skulle ge skäl för att småningom införa en stramare penningpolitik. Men deltavarianten har kastat skuggor över återhämtningen och på torsdagen lovade Europeiska centralbanken fortsätta med sin lösa penningpolitik.

– Räntorna kommer att ligga på deras nuvarande eller lägre nivåer tills rådet bedömer att inflationen når två procent i god tid före utgången av vår prognosperiod, sa ECB:s ordförande Christine Lagarde på torsdagens presskonferens.

Enligt ordförande Lagarde kräver rådet att inflationen – alltså den allmänna prisökningen – ligger "stadigt" på två procent, före man överväger att skärpa penningpolitiken.

ECB bedömer att inflationen på medellång sikt kommer att stiga, men förbli klart under målet på två procent.

Fortsatt billiga lån

Med andra ord finns det i nuläget inte skäl att vänta sig en högre styrränta, och därmed bland annat högre räntor på bostadslån, inom en överskådlig framtid.

Inflationen låg på 1,9 procent i juni, men egentligen på 0,9 procent utan priskänsliga varor som livsmedel och bränsle, vars priser stigit markant på sistone.

Enligt ECB:s senaste prognoser har banken uppskattat att inflationen når 1,4 procent år 2023.

Europa på rätt väg, men molnen hopar sig

Lagarde konstaterade att ekonomin i euroområdet återhämtar sig starkt, att allt fler européer får coronavaccin och att flera länder har hävt restriktioner. Men enligt Lagarde utgör deltavarianten fortfarande ett hot mot återhämtningen.

– Utsikterna är fortsatt beroende av pandemins utlösare och framstegen med vaccineringarna, sa Lagarde och nämnde servicenäringen och turismen som särskilt utsatta för att drabbas av ett eventuellt förvärrat smittläge.

Utifrån Lagardes utsago är en överhettning av ekonomin inte att vänta. ECB bedömer att inflationen stiger de kommande månaderna, men att priserna åter kommer att falla i början av nästa år.

Därför anser Lagarde också att ett avslutande av stödköp, som ECB stimulerar ekonomin med förutom låga räntor, vore för tidigt i det här skedet.

– PEPP var ämnat för pandemins krisskede. Vi är fortfarande i det här skedet av kris, och därför pågår PEPP fortfarande. Vi anser att vilket som helst annullerande av programmet skulle vara totalt förhastat, sa Lagarde.

Bankens program för stödköp av värdepapper ska i nuläget pågå åtminstone till mars 2022.

Inom ramarna för programmet (Pandemic Emergency Bond-Purchasing Programme) köper ECB stats- och företagsobligationer för 1 850 miljarder euro. Syftet med programmet är att hålla lånekostnader låga och därmed uppmuntra till konsumtion och investeringar i euroområdet, vilket i sin tur skulle få fart på inflationen då högre efterfrågan leder till högre priser.

Ny strategi i fokus

Centralt för torsdagens besked från centralbankens råd var hur bankens nya strategi, och där framför allt det nya inflationsmålet, verkställs i praktiken.

Tidigare i juli kungjorde ECB en ny strategi med ett nytt inflationsmål, som hade legat oförändrat i 18 år.

Högre inflationsmål och högre prioritet för klimatet

  • Den största förändringen i strategin var att ECB ersatte sitt inflationsmål på "under eller nära två procent" med två procent på medellång sikt.

    – Vi vet att vi inte kommer att ligga konstant på två procent. Det kan förekomma måttlig och temporär avvikelse i vardera riktning från två procent, och det är okej, sa ordförande Christine Lagarde då.

  • Enligt Lagarde tänker ECB ändå inte medvetet försöka stimulera ekonomin över målet på två procent, likt USA:s centralbank gör.

  • Inflationen i euroområdet har legat kraftigt under ECB:s mål i nästan ett decennium, och den nya strategin är resultatet av ett 18 månader långt utvärderingsarbete.

  • Strategin bryter också ny mark i och med bankens nya ambitioner att hjälpa bekämpa klimatförändringen. Enligt banken ska den, inom ramarna för sitt mandat, inkludera klimatkriterier i samband med köp av företagsobligationer.

  • Från och med första kvartalet år 2023 ska ECB börja rapportera klimatrelaterad information kopplad till de här köpen.

  • En tredje åtgärd i den nya strategin är också ambitionen att inkludera bostadskostnader i inflationsuppföljningen.

Källor: AP, AFP, Reuters, ECB