Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Friska sommarvindar håller de blågröna algerna på avstånd men läget kan förvärras

Från 2021
Blågröna alger vid en strandkant.
Bildtext På badstranden Plagen i Lovisa har det under tidigare veckor funnits rikligt med blågröna alger. Under den senaste veckan har algerna försvunnit från stranden.
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Sommaren har varit ovanligt varm, men trots det har förekomsten av cyanobakterier, eller blågröna alger som de också kallas, inte varit större än vanligen. Det här betyder ändå inte att vattnen är fria från blågröna alger, utan algerna kan ligga och lura under vattenytan.

Hanna Sivén på miljöhälsovården i Borgå säger att det i år har förekommit en mindre mängd blågröna alger än det brukar under somrar med liknande väder.  

– Om jag minns rätt var algläget värre under sommaren 2018, som också var väldigt varm, säger Sivén. 

Hon berättar att det har upptäckts cyanobakterier på relativt få ställen i regionen. Ett ställe där det har förekommit blågröna alger är badstranden Plagen i Lovisa. Under den senaste veckan verkar det ändå som om algerna har försvunnit från stranden. 

– Jag hade förväntat mig att det skulle ha förekommit mer av dem. 

Ännu under förra veckan observerades en större mängd cyanobakterier i vattendragen i Östnyland. I och med att värmen har avtagit har observationerna också blivit färre. 

Gröna alger vid en badstrand.
Bildtext Observationer av blågröna alger har sjunkit i Östnyland under den senaste veckan.
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Torsdagen den 22 juli rapporterar Finlands miljöcentral att algläget börjat lugna ner sig både vid havsområden och inlandsvatten. Observationerna av cyanobakterier har på riksnivå varit färre än vanligtvis. 

I stort sett alla observationer handlar om små mängder av blågröna alger. Enbart på två officiella observationsplatser upptäcktes det rikligt med alger. 

Algerna kan vara svåra att upptäcka

Mikael Henriksson, biolog på Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å, säger att förekomsten av blågröna alger inte har varit lägre än vad som är normalt, utan att algerna kan ha varit svårare att uppfatta. 

– Faktum är att det har förekommit ganska mycket blågröna alger, men det har blåst friska vindar hela tiden så algerna har antagligen hållit sig i vattenmassan, säger Henriksson. 

De blågröna algerna lever på några meters djup, vilket leder till att de ibland kan vara svåra att upptäcka. Under vindstilla dagar flyter algerna upp till vattenytan och samlas där i större sjok. 

– De blågröna algerna har inte varit så synliga men i våra mätningar av siktdjupet har det varit lika lågt som det brukar vara under den här tiden på algsäsongen. 

Siktdjupet är ett mått på vattnets grumlighet och mängden alger som förekommer i vattnet. 

En grötig massa av cyanobakterier bildar ett vackert mönster i den ukrainska floden Dnepr.
Bildtext När det är vindstilla samlas de blågröna algerna vid vattenytan i stora sjok.
Bild: Yuri Kravchenko / Alamy/All Over Press

Trots sommarhettan har mängden alger inte ökat från det normala. Stränderna i Östnyland har inte sett så farliga ut som de kunde ha gjort. 

– Jag hade nog förväntat mig att det skulle ha kommit in fler alarmerande rapporter om hur stränderna ser ut, men tack vare vinden har algerna hållits utom synhåll för dem som rör sig på stränderna. 

Algsäsongen började tidigare i år

Henriksson berättar att algsäsongen i år drog igång tidigare än vanligen, vilket högst antagligen beror på värmeböljan som pågick under sommarens början. 

Algblomningen sätter oftast igång ordentligt först senare - i slutet av juli. Enligt Henriksson kan vi förvänta oss att läget med de blågröna algerna förvärras under sensommaren. 

–De har näring och värme, det vill säga allt de behöver, för att föröka sig. Det som vi inte har haft, som plötsligt kan försämra algläget, är lugna perioder då det inte blåser. Då stiger de upp till vattenytan och förs med lämpliga vindar till stränderna där de ställer till med obehag. 

Diskussion om artikeln