Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Buller från planerad flismaskin oroar grannar till Lovisa hamn

Från 2021
Uppdaterad 22.07.2021 16:35.
Lovisa hamn
Bildtext Lovisa hamn sedd från havet. Flera bostadshus ligger intill hamnen och på närbelägna öar finns sommarstugor.
Bild: Mikael Crawford

Lovisa hamn har ansökt om en ändring i miljötillståndet för att kunna börja flisa trä. En rörlig flisningsmaskin skulle hämtas till hamnen vid behov. Grannarna gillar inte tanken på en bullerkälla till.

– Inte är det ju någon behaglig tanke, säger Kalervo Pellikka som bor i trähusområdet Estlandstriangeln helt intill hamnen.

Teemu Peräkylä, som är ordförande i Valkom byaförening, berättar att föreningens styrelse diskuterat flismaskinen på sitt senaste möte.

– Nog väcker det oro om hurudant oljud den kommer att föra. Enligt vad som meddelats så kan ljudnivån på tio meters avstånd från maskinen vara 100 decibel, så ljudet kommer nog att höras långa vägar. De närmaste husen ligger mellan 100 och 150 meter från platserna där man planerat placera maskinen, säger Peräkylä.

Enligt hamnens ändringsansökan till Regionförvaltningsverket, är bullerutsläppet från flishugget betydande, men bullret kan kontrolleras genom att placera lagringshögar så de fungerar som bullerskärmar.

Peräkylä är skeptisk till hur det kommer att fungera.

Enligt hamnen kan flishuggets effekt på det totala bullret anses vara relativt litet, med en ökning på högst två decibel vid de närmast liggande holmarna. Ljudet från flismaskinen skulle inte få det sammanlagda bullret i grannskapet att överstiga gränsvärdena i miljölovet.

Flisningsmaskinens dieselmotor ger ifrån sig ett liknande jämt ljud som andra arbetsmaskiner. Det största oljudet hörs när fliset kommer ut ur maskinen.

Bullret oroar

Grannen Kalervo Pellikka tror inte bullret från flismaskinen går obemärkt förbi. Han nämner ett flisverk i Porlom i Lappträsk vars miljötillstånd inte godkändes eftersom bullret störde grannarna alltför mycket. Han tror det kan gå lika här.

Hamnen ämnar alltså skaffa en flyttbar flisningsmaskin. Exakt vilken maskin det blir klarnar senare, men i sin ändringsansökan länkar hamnen till en liknande modell som den man sannolikt väljer.

Luumäen Energian voimalaitoksen hakekasa
Bildtext Träfliset ska göras av ren, obehandlad träråvara. Arkivbild.
Bild: Kare Lehtonen / Yle

Ändringsansökningen samt kungörelsen om ändringsansökningen finns att läsa här på Regionförvaltningsverkets webbplats.

I ansökningen framkommer inte exakt hur ofta man ämnar använda flismaskinen, men nog att den skulle vara i gång främst under den kallare delen av året då flis behövs för uppvärmning. Enligt det nuvarande miljötillståndet skulle hamnen få flisa trä 4-6 gånger om året, så behovet är åtminstone större än det.

Pellikka berättar att det inte verkar ha varit så mycket verksamhet i hamnen under sommaren, så den senaste månaden har han fått njuta av tystnaden och lugnet.

– Innan dess var bullernivåerna emellanåt så höga att det ringde i öronen, säger Pellikka.

Enligt miljölovet får inte ljudnivån utomhus på de närliggande bostadsområdena överskrida ett medelvärde på 55 decibel dagtid klockan 7–22 eller ett medelvärde på 50 decibel nattetid klockan 22–07.

Hamnen vill bearbeta metallskrot också kvällstid

För tillfället orsakas bullret mestadels av trafiken på området samt av behandlingen av last och avfall, särskilt metallavfall. Metallen skärs eller bryts i mindre bitar och balas. Hamnen får bearbeta metallskrot mellan klockan 7 och 19 på vardagar, högst 100 dagar om året.

Sommaren 2020 mildrade Vasa förvaltningsdomstol tidsgränserna så att hamnen skulle ha fått behandla metallskrot ända till klockan 22 på kvällen och utan begränsningar för antalet dagar per år. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde ändå beslutet och återinförde de ursprungliga, strängare reglerna.

I ändringsansökningen för flismaskinen ansöker hamnen också om att få ta i bruk de mildare tidsgränserna för bearbetningen av metallskrot.

fartyg i Lovisa hamn
Bildtext Fartyg i hamnen. Arkivbild.
Bild: YLE/Stefan Paavola

Man motiverar det med att Högsta förvaltningsdomstolen vid tiden för sitt beslut inte hade tillgång till en tilläggsutredning man gjort om hur Lovisa hamn ska minska på bullret. I utredningen framkommer det, enligt hamnen, att behandlingen av metallskrot inte medför nämnvärda bullerolägenheter.

Pellikka upplever det annorlunda.

– Vi kan leva med tidsgränsen på 7–19, men att förlänga den till klockan 22 är lite illa eftersom barnen säkert vill börja sova innan dess. Ibland stöter det till så att ett barn som somnat nog vaknar. Det hörs ända in i huset, säger Pellikka.

Det går att lämna in åsikter och anmärkningar om ärendet till Regionförvaltningsverket fram till den 26 augusti. Både Pellikka och byaföreningen ämnar göra det.

– Jag hoppas att vi kan föra en dialog med hamnen och gå igenom det här tillsammans, säger Pellikka.

Yle Östnyland har försökt nå hamnens vd men hon är på semester.

Buller från planerad flismaskin oroar grannar till Lovisa hamn

3:43

Diskussion om artikeln