Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kön till effektiverat boende i Vasa nu dubbelt så lång som i våras – överläkare blickar framåt med oro: "Vi behöver prompt flera platser"

Från 2021
Uppdaterad 23.07.2021 07:12.
En man som står framför en röd tegelbyggnad.
Bildtext Läkare Markus Råback.
Bild: Yle/Anna Wikman

I genomsnitt väntar Vasabor 50 dagar för att få flytta in på alternativt boende. Det är visserligen kortare än de 90 dagar som lagen sätter som gräns, men nu växer kön i staden och läkare Markus Råback ser trender som oroar honom.

Markus Råback fungerar som överläkare för anstaltsvården i Vasa stad. Den här veckan har han tagit sig en titt på hur kösituationen ser ut för de seniorer som behöver få en plats på något boende.

Han säger att läget är hyfsat bra, men kön har vuxit.

– Mängden varierar ju förstås under året. Som lägst har antalet sökande legat kring drygt 20, men nu har vi ett litet uppsving både i antalet ansökningar och i antalet sökande som har erbjudits en plats men väntar.

I praktiken har kön fördubblats inom ett kvartal, från drygt 20 till drygt 50 personer som väntar. Hur länge klienterna tvingas vänta följs kontinuerligt upp enligt lagens krav. Kötiden får inte vara längre än 90 dagar. I Vasa väntar de sökande i genomsnitt 50 dagar, berättar Råback.

– Men ifall vi önskar en fungerande vårdkedja så skulle det vara önskvärt att alla får sin plats direkt, säger Råback.

Verksamheten på stadssjukhuset blir lidande

Råback skissar upp bilden av den känsliga vårdkedjan, där det brister på flera punkter.

På stadssjukhuset finns 76 platser. Just nu upptas ett 30-tal av platserna av patienter som väntar på att en plats blir ledig vid något effektiverat boende. Tidigare var den andelen patienter på stadsjukhuset bara hälften så stor.

Det här påverkar direkt verksamheten vid stadssjukhuset.

– Verksamheten vad gäller rehabiliterande vård eller vård av patienter som flyttats från centralsjukhuset blir sämre.

Samtidigt fördröjs förflyttningen av patienter som fått specialsjukvård vid centralsjukhuset, och där kostar ett vårddygn som allra mest. På VCS finns egentligen inte heller plats.

– Min önskan är nog att väntetiden vore kortare så att vi på stadssjukhuset får använda våra platser effektivt.

Råback har under en längre tid hunnit betrakta systemet och slår fast att det enda som hjälper är att öka antalet boenden.

– Vi behöver prompt flera platser.

Sjukhus i rött tegel
Bildtext Stadssjukhuset i Vasa.
Bild: Yle/Anna Wikman

Framtiden oroar

Totalt har Vasa stad omkring 600 platser på effektiverat boende. Hälften av det är egen verksamhet och den andra hälften är platser som köps från privata sidan.

I dagsläget finns ändå inga planer på att bygga nya, egna boenden. Och det oroar Råback, eftersom riktningen framåt är solklar: Antalet åldringar ökar.

– Vi borde öka antalet platser med fem till tio stycken årligen. Antalet 85-plussare kommer att två- eller trefaldigas inom de närmaste drygt tio åren.

Råback är besviken på att inget har gjorts trots att man känner till dessa realiteter. Stadens budgetramar har kommit emot flera år i rad, konstaterar han.

– Också vad gäller att få personal inom hela servicekedjan har vi problem på kommande, personalbristen är det största hotet framöver.

Detta är varken Vasa eller Österbotten ensam om, i hela landet råder brist på vårdpersonal. Än så länge är bristen inte skriande, men det riskerar den bli enligt Råback.

– Det är svårt att hålla igång ens nuvarande verksamhet vad gäller personalen, så det blir en stor utmaning då vårdbehovet ökar.

Tuff situation för enskild individ

Exakt hur allt kommer att vara organiserat framöver är ändå lite oklart enligt Råback. Det här eftersom det nya välfärdsområdet tar över vid årsskiftet.

Då uppstår bland annat frågan om fler seniorer i framtiden kommer att ansöka om plats på något boende utanför den egna hemkommunen.

Råback påpekar att man ändå bör komma ihåg att olika boenden har olika profil. De flesta klienter har minnessjukdom och därför är även de flesta platser anpassade för dem. Om klienten snarare lider av andra, fysiska krämpor, så finns färre platser tillgängliga.

Längst får man just nu vänta i Vasa om man behöver en sådan plats, berättar Råback. För klienten och hens anhöriga kan väntan kännas tuff, vet han.

– Särskilt om behovet är akut så är väntan lång.

Strävan att få de äldre att klara sig hemma så länge som möjligt är visserligen god, men enligt Råback drivs saken ibland för långt och det kanske särskilt för de minnessjuka.

– Vi måste trygga de minnessjukas tillvaro hemmavid och om det inte går med insatser från hemtjänsten så är ett alternativt boende den enda utvägen.

Har du eller en anhörig till dig väntat länge på plats till ett boende? Eller köar just nu? Hör av dig till oss! Du kan skriva till oss på osterbotten@yle.fi så hör vi av oss.

Diskussion om artikeln