Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fritt fram att simma vid badstränderna i Vasa

Från 2021
En badstrand på långt håll en sommardag.
Bildtext Smulterö i Brändö hör till en av de stränder som kvalitetgranskats.
Bild: Yle/Alexia Sahl

Prover har tagits vid samtliga tolv allmänna badstränder i Vasa. Man har inte hittat några spår av skadliga bakterier.

De undersökta stränderna i Vasa finns vid Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö, Strömsö, Storviken, Kronvik, Campingområdet på Vasklot, Paradisön, Vikinga samt södra och norra stranden i Merikart.

Man har även tagit prover vid Säivänkangas badplats i Laihela. Det har heller inte kunnat konstateras någon förekomst av cyanobakterier, som även kallas för blågröna alger, vid någon av Vasas eller Laihelas allmänna badstränder.

Det är Social- och hälsovårdsministeriet som bestämt kvalitetskraven och undersökningar görs under perioden 15.6-31.8.

Följande kontroll är badsäsongen sista och utförs 9.8.

Diskussion om artikeln