Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tjuvfiskarna blir allt färre i Östnyland – djungeltrumman är orsaken

Fiskare med kastspö
Bildtext Att fiska med kastspö kräver betald fiskevårdsavgift.

Är det de varma havsvattnen och därmed fiskbrist som indirekt har påverkat att så få fritidsfiskare under sommaren har åkt fast för fiske utan tillstånd? Sanningen är hur som helst den, att östnyländska fritdsfiskare som saknar fiskelov blir år för år allt färre.

Fritidsfiskarna i Östnyland blir allt noggrannare med att skaffa fiskelov - eller det som rättare sagt heter fiskevårdsavgift.

– Man kan nog inte säga att de som åkt fast för olovligt fiske under sommaren skulle vara många. År för år blir situationen bättre. Utvecklingen är positiv, säger Timo Liljendal, fiskeövervakningskoordinator vid Borgå-Sibbo fiskeområde.

De enda sätten att fiska som inte kräver fiskevårdsavgift är mete och pilkfiske, men: Den allmänna fiskerätten berättigar till endast ett spö.

Fiske med flera spön kräver alltid betald fiskevårdsavgift för fritidsfiskare i åldern 18–64 samt vattenägarens tillstånd.

– Det som vi ofta måste påpeka då vi övervakar fritidsfiskare, är att man utan betald fiskevårdsavgift endast får använda sig av ett spö, säger Liljendahl.

Fiske med flera spön
Bildtext Fiske med flera spön på samma gång kräver också vattenägarens tillstånd.

Användning av flera spön en vanlig överträdelse

Fiskevårdsavgift kan man köpa för en dag, en vecka eller ett år.

– Det berättigar till fiske med kastspö och så kallad dragrodd - men här gäller samma sak. Bara ett spö är lovligt, förklarar Liljendahl.

Då fiskeövervakarna blir tvungna att gripa in mot olovligt fiske handlar det ofta om användning av flera spön på samma gång.

– Flera spön kräver lov av vattenägaren, säger Liljendahl.

Sporadiska fritidsfiskare utan fiskelov

Här berömmer fiskeövervakningskoordinator Timo Liljendahl Borgå stad. Hos staden kan man nämligen köpa ett fiskelov som berättigar till användningen av flera spön på stadens vatten.

Enligt Liljendahl känner en stor majoritet till vad som gäller.

– Men jo, visst finns det alltid de som inte är inkomna i vilka regler som gäller. Det kan gälla sporadiska fritidsfiskare, semesterfirare eller till exempel någon som tillfälligt besöker vänner på en sommarstuga, säger Liljendahl.

Timo Liljendahl tror att en detalj som gjort att tjuvfisket avtagit år för år är djungeltrumman.

– Fritidsfiskare som ser andra fritidsfiskares eventuella överträdelser påpekar lätt vad som gäller och att det finns regler, och det här är bra, säger Liljendahl.

Sibboviken samt en roddbåt som dragits upp på stranden.
Bildtext Vid Sibboviken är det totalt fiskeförbud mellan den 1 augusti och 30 november.

Totalt fiskeförbud på Sibboviken

Om en dryg vecka - från och med den första augusti - blir det igen totalt fiskeförbud vid Sibbo åmynning och på Sibboviken.

Förbudet är i kraft till utgången av november. 

Det här förbudet införs för att freda öringens lekperiod.

Vissa år har Jord- och skogsbruksministeriet beviljat pengar för extra övervakning eftersom problemet på Sibboviken har varit stort.

Förutom fiskeförbudet i Sibbo åmynning och på Sibboviken begränsas fisket också på Svartsån, Borgå å och Forsby å.

– Det här gäller också i år och informationen verkar under åren ha gått hem ganska bra, säger Lijendahl.

Ändå har man ibland vid Borgå-Sibbo fiskeområde varit tvungna att skrida till tuffare åtgärder för att freda öringens lekperiod.

– Det stämmer, vi har ibland fått hjälp av polisen och av sjöbevakningen och det här bland annat för att eventuella straffåtgärder då går smidigare.

Nyuppdragen gädda.
Bildtext Om det blir någon fångst beror också på fiskaren och inte enbart på havsvattentemperaturen.

Påverkar varmt havsvatten antalet fritidsfiskare?

Men tillbaka till sommarens fritidsfiske och en kanske bidragande orsak till att så få åkt fast för olovligt fiske.

Enligt t.f. verksamhetsledare Joan Granqvist vid Nylands fiskarförbund, har nämligen stora delar av fisken den här sommaren flytt de varma vattnen längre ut till havs.

– Det här kan bra stämma. De fiskarter vi har gillar inte när havsvattentemperaturen når 25 grader - i synnerhet de vandrande fiskarterna - men i och för sig så beror ju fångsten i hög grad också på fiskaren och inte enbart på rådande förhållanden, säger fiskeövervakningskoordinator Timo Liljendal lite klurigt.

 

Diskussion om artikeln