Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Helsingfors får en ny svenskspråkig psykoterapiutbildning nästa höst – prislappen fortfarande oklar

Helsingfors universitets huvudbyggnad på Senatstorget.
Bildtext Den nya psykoterapeututbildningen ordnas av Finlands Svenska Psykoterapiförening i samarbete med Helsingfors Universitet.

Finlands Svenska Psykoterapiförening kommer i samarbete med Helsingfors universitet att ordna den fyraåriga utbildningen, som kombinerar distans- och närundervisning. Ansökan börjar i februari nästa år, men priset på utbildningen är fortfarande oklar.

– Vi kommer att ta in åtta till fjorton deltagare. Det beror förstås på antalet ansökningar, men också på de sökandes lämplighet, säger Joachim von Weissenberg, som är styrelsemedlem i Finlands Svenska Psykoterapiförening om utbildningens kapacitet.

Det finns en lång lista på olika utbildningar som gör en lämplig att söka till den nya utbildningen. En läkarexamen eller en magisterexamen i socialt arbete är bara ett par exempel på en lång lista av lämpliga utbildningar. 

– Sen finns det övriga, mera personliga, lämplighetskriterier. För att kunna arbeta med människor är det bra att ha empati och en viss introspektionsförmåga. Insikt i ens egna och andras känsloliv, med andra ord, säger von Weissenberg.

En psykoterapeututbildning i Finland kostar vanligtvis mellan 13 000 och 19 000 euro, vilket har kritiserats för att vara för dyrt. I början av året fick ett medborgarinitiativ om att göra psykoterapeututbildningen gratis de 50 000 underskrifter som krävs för att förslaget ska tas upp i riksdagen.

– Priset är något som vi ännu jobbar intensivt med, och vår målsättning är att få ner det, säger von Weissenberg.

Hoppas ni att er utbildning ska kosta mindre än motsvarande utbildningar?

– Absolut, det är vår målsättning, säger von Weissenberg.

Ingen konkurrens med Åbo Akademi

I slutet av juni meddelade Åbo Akademi att man kommer att utbilda psykoterapeuter från och med våren 2022.

von Weissenberg tycker att det är bra att det utbildas psykoterapeuter på flera håll i Svenskfinland. Han tycker inte att den utbildning som Finlands svenska psykoterapiförening snart inleder konkurrerar med den som Åbo Akademi ska ordna.

Arkens huvudingång
Bildtext Också Åbo Akademi kommer att erbjuda psykoterapeututbildning år 2022.

– De ska ordna en kognitiv terapeututbildning, och vi har en psykodynamisk. Olika typer av patienter tycker om lite olika arbetssätt. Båda behövs, och eftersom det har varit brist av de kognitiva psykoterapeuterna så är det bra att Åbo Akademi tar tag i den här saken, säger han.

Vad är skillnaden mellan kognitiv psykoterapi och psykodynamisk psykoterapi?

– Den största skillnaden är frekvensen i terapeutbesök. I kognitiv terapi går man ungefär en gång i veckan, medan man går i psykodynamisk terapi en till tre gånger i veckan.

En annan skillnad är var fokusen ligger, berättar von Weissenberg

– I den kognitiva terapin fokuserar man på tankar, och den är mer strukturerad. Den psykodynamiska är mer helhetsmässig, och det mänskliga och mellanmänskliga är i större fokus.