Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Iranska örlogsfartyg besöker Ryssland för att understryka samarbete

Från 2021
Örlogsfartyg under en militärövning.
Bildtext Ryssland och Iran genomförde gemensamma marinövningar tidigare i år. Övningarna är ett tecken på ökat samarbete mellan länderna.
Bild: STELLA Pictures / ddp

Den iranska marinens deltagande i firandet av den ryska flottans årsdag är ett tecken på ett fördjupat samarbete mellan Ryssland och Iran. Länderna har redan länge haft nära kontakter inom flera sektorer, och samarbetet har fördjupats under de senaste åren.

Forskaren Johan Norberg vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige säger att flottbesöket inte är någon stort genombrott i sig.

– Det man ska komma ihåg är att det här ju är väldigt mycket politiska och diplomatiska markeringar snarare än något som påverkar den ryska eller något annat lands militära förmåga särskilt mycket.

– Det är lätt att tänka sig att det kommer ett besök, plötsligt är det iranska fartyg i Östersjön, och så blir det spektakulärt. Men den rysk-iranska relationen är väldigt lång. Man kan gå tillbaka ända till 1600–1700-talet då det ryska imperiet och de dåvarande perserna hade kontakter, säger Norberg.

Flottbesöket är ett sätt för både Ryssland och Iran att visa att de inte står ensamma.

– Både Iran och Ryssland är i någon form av konfrontationsscenario med väst. Det här är ett sätt att visa att man har varandra även om man inte har väst, säger Norberg.

Rouzbeh Parsi, programchef vid Utrikespolitiska institutet i Sverige, säger att det här budskapet är speciellt viktigt för Iran.

– För Irans del handlar det om att visa för omvärlden och speciellt USA att det finns ett kontinuerligt och växande samarbete med en stormakt som Ryssland eftersom det är ett sätt att avskräcka USA.

Han tillägger att besöket samtidigt är ett sätt för Iran att visa att den iranska marinen har förmågan att göra långa resor och delta i övningar och parader med moderna krigsmakter som Ryssland.

Vapenaffärer

För Irans del handlar samarbetet om tillgång till moderna ryska vapensystem och militär expertis. Den iranska marinen är i behov av modernisering och Ryssland kan bidra med det. Iran är annars också intresserat av att köpa ryska vapen.

Det internationella vapenembargot mot Iran är upphävt och den iranska militären har stort intresse av ryska vapensystem.

Men samarbetet är avhängigt av framför allt Rysslands relationer till väst. Ryssland har tidigare valt att spela ut Iran i förhandlingar med USA.

– Iranierna är mycket väl medvetna om att ryssarna ibland har spelat ut det iranska kortet mot amerikanerna. Så det är inte så att de är vänner i det avseendet, säger Parsi.

Ett exempel är det iranska köpet av det ryska luftvärnssystemet S-300. Då förhalade Ryssland leveranserna i åratal.

– Det hade inte att göra med att iranierna inte skulle ha betalat. Utan om att Ryssland då använde försäljningen av luftvärnsystemet som ett kort i spelet med USA.

Med andra ord är samarbetet mellan Ryssland och Iran snarare byggt på gemensamma pragmatiska intressen än något genuin allians.

Samarbete i Syrien

Det militära samarbetet mellan Ryssland och Iran har fördjupats under inbördeskriget i Syrien, där både ryska och iranska styrkor hjälpte att vända kriget till Assadregimens favör.

Ryssland har länge strävat efter att öka sitt inflytande i världen, och president Vladimir Putin har inte tvekat att använda den ryska militären för att stärka sina stormaktsambitioner.

Ett steg i den strategin har varit att försöka skapa militära stödjepunkter i strategiskt viktiga områden. Ryssland har i dag en flottbas och en flygbas i Syrien. Enligt säkerhetsanalytiker har Ryssland också i alla fall tidvis haft en närvaro i Irans flottbaser vid Persiska viken.

Drömmen om en varmvattenshamn

Men för Irans del är frågan om utländsk militär närvaro på iransk mark sannolikt utesluten. Den iranska författningen tillåter inte utländsk militär närvaro i Iran, och den iranska opinionen är också skeptiskt till ett sådant samarbete.

– När ryska stridsflygplan fått landa i iranska baser för att tanka under operationer i Syrien har det lett till enorma kontroverser och bråk inrikespolitiskt i Iran, säger Parsi.

Samtidigt har Iran låtit förstå att Ryssland eventuellt kunde få tillgång till iranska flottbaser i Persiska viken. Eftersom länderna är grannar skulle Ryssland enkelt kunna sköta underhållet av baserna landvägen.

– Det är den gamla ryska drömmen från Peter den stores tid om en varmvattenhamn. Det är något som kanske militärt skulle vara logiskt, och som kanske låter sig göras så småningom, men som inrikespolitiskt inte alls är så lätt, säger Parsi.

– Pragmatism råder alltid men jag tror inte att det är något som just nu är praktiskt genomförbart, tillägger han.