Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

1 500 unga utan studieplats på andra stadiet – lagen om utvidgad läroplikt träder i kraft nästa månad

Från 2021
Elever i sjunde klass i Helilän koulu sitter i ett klassrum.
Bildtext Den nya lagen förlänger läroplikten till 18 år.
Bild: Antro Valo / Yle

Kring 1 500 ungdomar som gått ut grundskolan i år är fortfarande utan studieplats, enligt Utbildningsstyrelsens uppgifter. Lagen om utvidgad läroplikt, som gör det obligatoriskt att fortsätta studierna efter grundskolan, träder i kraft i början av augusti.

Antagningsresultaten för andra stadiet stod klara i juni. Enligt specialsakkunnig Katariina Männikkö på Utbildningsstyrelsen fanns det då knappt 3 000 unga som efter grundskolan var utan studieplats till andra stadiet, övergångsskedet eller handledande utbildningar.

– På en månad har situationen blivit bättre, och många sökande har fått en reservplats. Just nu är mindre än 1 500 sökande utan studieplats, säger Männikkö till STT.

Kartläggningen av studieplatser pågår just nu. Den slutliga situationen kommer att klarna i slutet av augusti, då utbildningsanordnarna inom den grundläggande utbildningen meddelar till kommunen om vilka unga som har blivit utan studieplats.

– Om en läropliktig person inte fått en plats i början av sommaren är det grundskolan som ansvarar för handledningen och tillsynen under sommaren. Om man ännu efter sommaren inte har en studieplats, eller hoppar av sina studier, flyttas ansvaret till den kommun som personen bor i.

Männikkö betonar att målet är att det alltid ska fanns någon som är ansvarig för den läropliktiga.

Övergångsskedet sista utvägen

I fjol fanns det 900 ungdomar som gått ut grundskolan men som i slutet av sommaren var utan studieplats. Männikkö påpekar ändå att en del av de unga hade sökt till en utbildning utanför den nationella gemensamma ansökan.

Folkhögskolor kan till exempel erbjuda ettåriga studielinjer, och samer kan uppfylla läroplikten genom att gå en utbildning i samiska och samisk kultur.

I sista hand är hemkommunen förpliktad att hitta en studieplats inom en utbildning i övergångsskedet, såsom till exempel tionde klassen.

Bredare gemensam ansökan

Nästa år kommer också ansökan till folkhögskolornas fria bildningsarbete att arrangeras samtidigt som ansökan till de andra utbildningarna. På det här sättet kan man söka sig vidare till alla de utbildningar som ingår i läroplikten via en och samma ansökan.

– När läroplikten utvidgas ville vi samtidigt se över hur ansökningen görs smidigast, säger Männikkö.

Både Männikkö och Terhi Päivärinta, chef för Kommunförbundets utbildnings- och kulturenhet, säger att det är för tidigt att utvärdera effekterna av det nya lagpaketet.

– Det blir kanske större förändringar i det skedet om ungdomar till exempel hoppar av andra stadiets studier – då sätts informationsgången och frågan om vem som bär ansvaret på prov, säger Terhi Päivärinta.

Den nya lagen innebär inga följder för en ungdom som blir utan studieplats. Men målsäganden kan dömas till böter för försummelse av tillsyn av den läropliktiga.

Riksdagen godkände lagen om den utvidgade läroplikten i fjol. Läroplikten förlängs alltså till 18 års ålder, och dessutom kommer andra stadiet att bli kostnadsfritt för de studerade.
Källa: STT