Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Coronakrisen startade elbilsboom i Tyskland – expert: "Förbränningsmotorn är en utgående modell och de tyska tillverkarna har ställt in sig på det"

Från 2021
En laddningsstation för elbilar.
Bildtext Också i Tyskland krävs stora satsningar på infrastrukturen. Man har dessutom underskattat hur mycket el elbilarna i framtiden kommer att behöver.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Det är stora omvälvningar på gång inom bilindustrin just nu. Särskilt i det stora billandet Tyskland har man varit orolig över att de egna tillverkarna är dåligt förberedda på övergången från bensin och diesel till alternativa drivmedel.

Efter att ha varit mycket sällsynta har man också i Tyskland börjat se allt fler elbilar och hybrider på vägarna.

I själva verket talar man för tillfället om en boom när det kommer till antalet nyregistrerade elbilar. Att elbilarna plötsligt har blivit så många fler hänger bland annat ihop med coronakrisen.

– I samband med coronakrisen funderade man på hur bilindustrin kunde stödas och lösningen var den här gången köppremier för elbilar och hybrider, säger professor Oliver Falck från det ekonomiska institutet Ifo i München.

– Premier på upp till 9 000 euro i kombination med tillfälligt sänkt mervärdesskatt ledde till att det tidvis fanns så många beställningar att tillverkarna helt enkelt inte hängde med, fortsätter Falck.

"Tyska tillverkare hänger nog med"

Också på hemmaplan i Tyskland har det delvis setts som att den inhemska industrin helt håller på att missa utvecklingen mot elektromobilitet, bland annat för att man så länge satsade hårt på dieseln.

Det här är ändå en tolkning som Oliver Falck inte håller med om.

– Det förs lite fram att tyskarna har sovit sig igenom och försummat den här övergången, men ser man på den internationella marknaden för elbilar och hybrider så är de tyska tillverkarna nog väl framme.

– Det här ser vi till exempel på patenten. De tyska tillverkarna hör till de viktigaste patentinnehavarna när det gäller eldrift och bränsleceller, säger Falck.

Enligt honom har det under de senaste åren också skett en märkbar omvandling bland de anställda.

Man anställer till exempel mycket personal inom sektorer där det handlar om att bygga upp nya affärsmodeller eller automatiserad körning.

Professor Oliver Falck vid Ifo-institutet i München
Bildtext Professor Oliver Falck vid det ekonomiska institutet Ifo i München.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Höga premier och lägre priser ska locka till köp

Också siffrorna talar sitt språk. Av de omkring 600 000 batteridrivna bilar som ifjol tillverkades i Europa kom ungefär var tredje bil från Tyskland.

De flesta tillverkarna har också klart uppställda mål när det kommer till elektromobilitet.

– Volkswagen har meddelat att 70 procent av de år 2030 i Europa sålda bilarna ska vara eldrivna. Från Audi hette det för en tid sen att man inte längre kommer att satsa en endaste cent på utvecklingen av förbränningsmotorer.

– Förbränningsmotorn är en utgående modell och de tyska tillverkarna har ställt in sig på det, säger Oliver Falck.

Att de bensin- och dieseldrivna bilarnas tid definitivt är förbi hänger också ihop med de straffavgifter som biltillverkarna måste räkna med om deras flottor inte lever upp till de utsläppsmål som EU har slagit fast.

Då man mer eller mindre måste få elbilar och hybrider sålda för att slippa böter för alltför stora utsläpp, kommer det här i något skede att börja gynna köparna.

 – Man kommer att göra allt för att sälja eldrivna bilar till kunderna, trots att de kanske hellre skulle köpa något annat. Genom framtida premier kommer bilarna sannolikt att bli rätt billiga, säger Falck.

Enligt honom har det i Tyskland gjorts uträkningar som bygger på att den här subventioneringen kan uppgå till hela 10 000 euro per elbil och ändå vara lönsammare för tillverkarna än att betala straffavgifter.

Många frågetecken kring köp av elbil

Men det oaktat så finns det också i Tyskland en hel del problem när det gäller att få elbilarna ut till de möjliga kunderna.

För en tid sen blev det till exempel klart att man i Tyskland har underskattat hur mycket el som i framtiden behövs för att hålla bilarna rullande.

Enligt de senaste beräkningarna kommer det år 2030 att behövas 15 procent mer el än vad man tidigare har utgått från. En bidragande orsak till det här är de allt fler elbilarna och den laddning de konstant kräver.

Också i övrigt är utbyggnaden av en laddningsinfrastruktur en av de hittills olösta frågorna, liksom den om vad köpet av en elbil sist och slutligen betyder ur köparens privatekonomiska synvinkel.

 – Det finns hittills inget marknadspris för en begagnad elbil. En köpare vet helt enkelt inte var andrahandsvärdet kommer att ligga och det betyder att man är tvungen att subventionera för att folk ska köpa de här bilarna.

– Därtill kommer den kanske viktigaste frågan med tanke på köpbeslutet. Ingen kan idag säga om det är den laddningsbara elbilen eller bilar drivna med bränsleceller som sist och slutligen kommer att vara framtiden, säger professor Oliver Falck på Ifo-institutet i München.