Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kornskörden blir liten: Det finländska jordbruket kan stå inför förändringar

Från 2021
Sädesfält under orolig himmel.
Bildtext Den förväntade kornskörden är den minsta sedan 1987.
Bild: mycola

Den heta och torra sommaren kan göra så att de vårsådda sädesslagen ryps, raps och andra grödor kan torka bort, men läget varierar och i vissa områden lovas goda skördeutsikter.

– Förr så sa man att vart tionde år var ett besvärligt år, men till exempel 2018 var också ett mycket torrt år. Alltså börjar de utmanande åren komma oftare än förr, säger Rikhard Korkman, jordbrukare och ombudsman för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Enligt Naturresursinstitutet Lukes rapport blir spannmålsskörden i år en tiondel svagare än genomsnittet och den förväntade kornskörden den minsta sedan 1987.

I år har de höstsådda grödorna klarat sig bra trots det varma och torra vädret, medan de vårsådda grödorna har lidit av torkan.

På grund av den korta odlingssäsongen i Finland har de svåra odlingsförhållandena i våras haft en stor inverkan på skörden. Korkman påpekar att sämre skördeår blivit allt vanligare.

Enligt de nuvarande skördeutsikterna kommer spannmålsskörden att uppgå till 3,1 miljarder kilo, men Korkman understryker att man inte med säkerhet på förhand kan veta hurudan skörd man får.

skördetröska uppifrån.
Bildtext Det var ett väldigt utmanande år för sådden [...] och då vi har en kort odlingssäsong förlorar man hemskt mycket om man inte kan så i tid, säger Rikhard Korkman, jordbrukare och ombudsman för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.
Bild: Tom Fisk, Pexels

– Det är svårt att säga i det här skedet, men det är klart redan nu att grödorna lidit mycket av torka och det är fullt möjligt att totalskörden kommer att minska ytterligare, så det är inte bra, säger Korkman.

Naturresursinstitutet Luke kommer ut med en ny rapport om drygt en månad, där de igen tar ställning till skördeutsikterna.

Det finns även variationer i skördeutsikterna mellan gårdarna och i olika områden av Finland.

– Kornskörden är en femtedel mindre än genomsnittet. Kornet är vårt viktigaste spannmål och speciellt som foder, säger Korkman.

Det här används grödorna till i Finland:

Råg, korn, havre och vete är Finlands viktigaste grödor.

50 procent används som foder för djur.

16 procent exporteras till andra länder.

14 procent blir mat för den finländska befolkningen.

9 procent används inom industrin, främst inom alkoholproduktionen.

7 procent sparas till det kommande året då det används för att plantera nya grödor.

Källa: SLC

Det finländska jordbruket står kanske inför en förändring

– [Det gäller] att genom växtförädlingen utveckla sådana växtsorter som tål torka. Växtförädlingen spelar en verkligt viktig roll och skapar förutsättningar för att klara av de utmaningar som blir allt vanligare, säger Korkman.

Lönsamheten inom växtodling har varit ansträngd en längre tid och produktionen är därför känslig för små störningar.

Korkman säger att det eventuellt kan bli möjligt att odla sådant som tidigare inte har gått att odla i Finland.

– Nu då växtförhållandena har förändrats dramatiskt så har man till exempel kunnat odla vattenmelon i Finland, vilket låter hemskt exotiskt, säger Korkman.

En grön rund vattenmelon som växer i plantan.
Bildtext Till exempel i Borgå har det odlats vattenmelon. Arkivbild.
Bild: Yle/ Heini Rautoma

Det varma vädret kan leda till fler möjligheter för jordbrukare i Finland.

– Det betyder att det kan komma nya odlingsväxter som vi kan odla. Hittills har problemet varit det att alternativen av odlingsväxter som kan odlas varit mycket få på grund av vårt nordliga läge, säger Korkman.

Klimatförändringarna har också lett till problem på andra håll i Europa.

Till exempel potatisen hotas i centraleuropa och europeiska växtförädlare har därför vänt blicken mot Finland. Här växer potatisen bättre än i många andra länder. De europeiska odlarna letar efter nya produktionsområden där riskerna är mindre.

– Jordbruket bär också sitt ansvar i bekämpningen av klimatförändringen, säger Korkman och tillägger att jordbruk binder koldioxid då det odlas.

Trots att skörden ser sämre ut så täcker den det inhemska behovet. Finland har traditionellt cirka trettio procent av den årliga konsumtionen i lager vid början av året.