Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad gav grönt ljus för Wasa Station – bildar fastighetsbolag och går i borgen för lånet på 52 miljoner euro

Från 2021
Arkitektens bild av Wasa Station.
Bild: Arosuo Arkkitehdit Oy.

Nu är det klart – Vasa stad kommer att bilda ett fastighetsbolag som tar ett lån på 52 miljoner euro som Vasa stad i sin tur går i borgen för. Projektet Wasa Station tog ett steg framåt.

Vasa stadsfullmäktige samlades på måndagskvällen till ett extrainsatt möte för att ta beslut om projektet Wasa Station.

– Tack för ett historiskt beslut som kommer förändra Vasa speciellt från helikopterposition.

Så avslutade stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand (SFP) mötet.

Beslutsförslaget inför mötet var att staden bildar ett fastighetsbolag och går i borgen för ett lån på 52 miljoner euro. För den summan planerar man bygga ett nytt musik- och kongresshus. Beslutet avgjordes med 50 ja-röster och 9 nej-röster.

Wasa Station består av ett helt kvarter som också ska rymma idrotts- och multifunktionslokaler, ett hotell, bostäder och affärslokaler. Ett tornhus med över 20 våningar är den mest framträdande delen av Wasa Station. Detta tog Matti Vahteera (Sannf) fasta på under sin taltur och påpekade att Wasa Station kan bli ett nytt landmärke för Vasa. Vahteera jämförde tornhuset med en fyr.

– Nu bygger vi mot himlen, tyckte Vahteera.

Oro för eventuell skuldsättning

Trots att beslutet röstades fram med en klar majoritet hördes även kritiska röster mot bygget. Bland annat Tomi Kaunismäki (KD), Heimo Hokkanen (KD) och Leena Tulimaa (Saml) ifrågasatte projektet.

Många undrade varför beslutet ska tas just nu av nuvarande fullmäktige, bland dessa Susanna Koski (Saml) och Anne Rintamäki (Sannf).

– Har vi ens pengar för att förverkliga det här, undrade Kaunismäki och ansåg att projektet gått överstyr.

SFP-gruppen fullständigt eniga om att rösta fram beslutsförslaget

Tommi Mäki (Saml), Harri Moisio (VF) och Martin Norrgård (SFP) ansåg däremot att det är dags att gå vidare med Wasa Station.

Mäki jämförde bland annat med andra städer i Finland och anser att även Vasas bör få ett musik- och kongresshus.

– Det är dags att resa byggställningarna, sa Mäki under sin taltur.

Norrgård efterlyste eventuella alternativ av de som ifrågasatte och kritiserade projektet.

– Nu har vi chansen att få till flera arbetstillfällen genom att låta spaden bryta marken.

Thomas Öhman (SFP) meddelade att hela SFP-gruppen var fullständigt enig om att rösta för förslaget.

Öhman betonade även att man måste göra många delbeslut innan projektet är i hamn.

YIT avgör Wasa Stations slutgiltiga framtid

Mot slutet av mötet fick Jan Finne, ansvarig för koncernstyrningen i Vasa, taltur. Han svarade på frågor som lyfts fram under diskussionen och meddelade att beräkningarna på 52 miljoner är helt rätt.

– Tiden är mogen att staden tar sitt finansieringsbeslut, sa Finne.

Om projektet går igenom är det börsbolaget och byggnadsföretaget YIT som står för byggandet av Wasa Station. Hela paketet beräknas kosta 200 miljoner euro.

Det är också YIT som i sista hand avgör om projektet ska förverkligas.

Sista mötet för sittande fullmäktige

YIT och Yle har tidigare undertecknat ett hyresavtal om att flytta Yles verksamhet i Vasa från Brändö till Wasa Station om projektet genomförs.

I Yle Österbottens regionala morgonsändning uttalade sig stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand (SFP) om Wasa Station på följande vis:

– Wasa Station är en enorm injektion för centrum. Vi är många som ibland kanske har varit lite oroliga över centrums livskraft på sikt. Trots att vi har ett livskraftigt centrum så är det också en stor del av kommersen som är koncentrerad till Stenhaga och Liselund. Därför är det fantastiskt att få en 200 miljoners injektion mitt i stadskärnan. Det är en fantastisk grej på många sätt och kommer att sysselsätta flera tusen enbart i byggskedet.

Måndagens extrainsatta möte var det sista för det nuvarande fullmäktige. Den nionde augusti samlas det nya fullmäktige till sitt första möte.

Vi uppdaterar.

Diskussion om artikeln