Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu återhämtar vi oss från epidemin – förtroendet för ekonomin är rekordstarkt och situationen på arbetsmarknaden bättre

Uppdaterad 27.07.2021 10:58.
Två personer sitter vid ett bord och äter på en uteservering.
Bildtext Många finländare anser att det nu är tid att spara, men också att ta lån och köpa varor. Det är speciellt populärt att köpa bostad, bil eller renovera hemmet. Arkivbild.

Finland börjar återhämta sig från coronaepidemin – och i och med det stiger konsumenternas förtroende. Finländarna har starkt förtroende för ekonomin. Samtidigt ser situationen på arbetsmarknaden och de ekonomiska utsikterna i Finland lovande ut. I grafiken längre ner kan du kolla sysselsättningsläget i din kommun.

Finlands ekonomiska situation har förbättrats under sommaren och tjänstesektorn som drabbats mest av coronarestriktioner återhämtar sig nu. Finlands näringsliv EK:s konjunkturbarometer talar om förbättrade ekonomiska utsikter och en återhämtning som drivs av tjänsterna.

Framtidsutsikterna inom den hårt drabbade servicesektorn är nu positiva och förväntansfulla. Enligt EK:s direktör Sami Pakarinen har orderstocken inte varit på en så här bra nivå sedan före finanskrisen.

Höstens ekonomiska utsikter ser ljusa ut, men de påverkas av utsikterna för tjänstesektorn. Eftersom epidemin inte ännu är förbi kan tjänstesektorns situation försvagas mot slutet av året.

Hittills har den ekonomiska situationen fortsatt att förbättras under sommaren.

Ihmisiä rullaportaissa kauppakeskuksessa.
Bildtext Konsumenternas förtroende för ekonomin är starkast i huvudstadsregionen och svagast i Östra Finland.

Stor personalbrist inom tjänstesektorn

Skillnaderna mellan branscher och företag är fortfarande stora. Inom industri- och byggbranschen är de ekonomiska utsikterna inte längre lika ljusa som på våren. Det beror enligt EK delvis på den globala bristen på komponenter och stigande råvarupriser.

Det största problemet för företag är bristen på arbetskraft. Efterfrågan på arbetstagare växer snabbt – till exempel lider restaurangbranschen av personalbrist.

"Inom tjänstesektorn rapporterar 32 procent av företagen att de har problem med att rekrytera arbetare. Situationen kommer inte att lättas under den närmaste tiden, tvärtom", säger EK-direktören Pakarinen i ett pressmeddelande.

Sysselsättningsgraden uppe i 72,4 procent

Samtidigt som tjänstesektorn skriar efter arbetskraft har sysselsättningsgraden ökat. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning ökade antalet sysselsatta i juni med cirka 121 000 personer jämfört med samma tid ifjol.

Antalet arbetslösa i juni 2021 var ändå 7 000 fler i fjol. Arbetslöshetsgraden i juni (7,9 procent) har ändå inte ändrat markant. Enligt Statistikcentralen var sysselsättningsgraden i juni var 72,4 procent.

Enligt Arbets- och näringsministeriet har antalet långtidsarbetslösa har stigit med nästan 40 000 personer. En långtidsarbetslös definieras som person som varit arbetslös arbetssökande i minst ett år, utan avbrott.

Personer som jobbar i en bar.
Bildtext Arbetslösheten i juni sjönk mest i Österbotten – 35 procent färre var arbetslösa jämfört med i fjol. Bild på en restaurang i Jakobstad.

Återhämtningen från epidemin syns speciellt i att antalet heltidspermitterade har sjunkit. Vid slutet av juni var 34 000 personer heltidspermitterade, vilket är 83 000 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa arbetssökande sjönk med 101 000 under samma referensperiod.

Arbets- och näringsministeriet rapporterar om 100 700 färre arbetslösa arbetssökande i juni jämfört med förra året. Det är en förbättring, men det är också 62 000 fler arbetslösa än i juni för två år sedan – innan epidemin.

Förväntningarna på utvecklingen av den allmänna arbetslösheten i Finland är fortsatt ljusa bland finländarna. Arbetstagare och företagare upplever en mindre risk att bli arbetslösa eller permitterade än förr.

Dags att köpa hus och renovera hem

Statistikcentralen rapporterar att konsumenterna har ett högt förtroende för ekonomin. Speciellt i juli var förtroendet mycket starkt – det mäter 4,4 på Statistikcentralens förtroendeindikator.

Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7 och vid samma tid i fjol låg indikatorn på -1,6. Förtroendet för ekonomin är alltså mycket starkt just nu.

Synen på den egna ekonomin har förbättrats en aning den senaste månaden och nu i juli uppskattade konsumenterna att deras egen penningsituation är bättre än någonsin.

Många finländare anser att det nu är tid att spara, men också att ta lån och köpa varor. Det är speciellt populärt att köpa bostad, bil eller renovera hemmet.

1 160 företag med 270 000 anställda i Finland svarade på Finlands näringsliv EK:s undersökning.

Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende besvarades den 1–19 juli av 1 007 personer bosatta i Finland.

Artikeln uppdaterades 27.7.2021 klockan 10.34 med Arbets- och näringsministeriets uppgifter.