Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisens år hittills: Fler sexualbrott, färre narkotikabrott – allt fler grova brott tar upp mycket utredningstid

Från 2021
Fyra poliser står på rad med ryggen mot kameran. På uniformen står det "polis" på ryggen.
Bildtext Polisen har fått vetskap om fler brott i år jämfört med i fjol.
Bild: Johanna Manu / Yle

Färre brott har kommit till polisens kännedom under årets första sex månader jämfört med fjolåret, men utredningstiderna för brott har blivit längre. Det visar polisens halvårsrapport.

Polisen ser en ökning i antalet sexual-, utpressnings- och trafikbrott – trots att det totala antalet strafflagsbrott är lägre i år jämfört med samma period i fjol.

Sammanlagt fick polisen kännedom om drygt 227 000 strafflagsbrott under perioden januari–juni. Det här är cirka fyra procent färre än motsvarande tidpunkt år 2020.

De krävande och grova brotten ökar – pandemin har påverkat brotten

Det har tagit längre tid för polisen att utreda brott. I genomsnitt har utredningstiderna blivit 17 dagar längre, vilket beror på flera olika faktorer enligt polisdirektör Sanna Heikinheimo vid Polisstyrelsen.

– Bland annat ökar de krävande och grova brotten ständigt och det fordrar krävande utredningsåtgärder. Dessutom ökar cyberbrottsligheten. Digitalt bevismaterial ingår för närvarande i så gott som alla brott och då tar den tekniska undersökningen mera tid, säger Heikinheimo i ett pressmeddelande.

Polisdirektör Sanna Heikinheimo i Helsingfors 31.8.2019. Hon ler och tittar in i kameran.
Bildtext Polisdirektör Sanna Heikinheimo säger att många av de rapporterade brotten varit tidskrävande.
Bild: Antti Haanpää / Yle

En förändring som man också ser i år jämfört med i fjol är färre utlänningar bland målsägande och misstänkta. Enligt polisen är det reserestriktionerna på grund av coronapandemin som bidragit till det här.

– När restriktionerna slopas återstår det att se om människor börjar röra sig i strida strömmar och om det kommer att synas som ett snabbt ökat antal uppdrag och brott, säger Heikinheimo.

Coronapandemin har också lett till fler hemutryckningar – där ser polisen en ökning på fyra procent jämfört med samma period i fjol.

– Det psykiska illamåendet och utsattheten under coronan syns i polisens uppdrag och återspeglas i våldsamt och exceptionellt störande beteende. Vi följer noga antalet hemutryckningar och uppmärksammar under uppdragen särskilt barnens situation i familjerna. På grund av det fortsatta pandemiläget och de lokala restriktionerna antas antalet hemlarm hållas på hög nivå.  

Narkotikaanvändningen ökar – men polisen får reda på färre brott

Polisen ser en kraftig nedgång i antalet narkotikabrott. Brotten som kommit till polisens kännedom har minskat med 27 procent jämfört med i fjol.

Det här betyder ändå inte att droganvändningen minskat i Finland. Antalet narkotikabrott som kommer till polisens kännedom varierar ofta. Exempelvis större brottshelheter med flera brott och flera misstänkta kan leda till en ökning i antalet brott.

– Trots att antalet narkotikabrott som kommit till polisens kännedom minskar, indikerar de brott som polisen och Tullen har avslöjat en ökad narkotikaanvändning, säger Heikinheimo.

Den ökade användningen av narkotika syns också i statistiken för rattfylleri. Allt fler kör drogpåverkade – mindre än hälften av rattfyllerifallen i nuläget beror på alkohol.

27 procent fler sexualbrott – dataintrånget mot Vastaamo syns i statistik över utpressningsbrott

Sexualbrotten har under årets första halvår ökat med 27 procent jämfört med samma period i fjol. Totalt gick polisen kännedom om närmare 2 500 sexualbrott.

I siffran ingår bland annat sexuella trakasserier, våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn.

Enligt polisen kan coronanedstängningen under 2020 ha gjort siffrorna lägre det året, vilket gjort att brottsfallen i år ökat då människor rört sig friare.

Polisen ser också en ökning i antalet utpressningsbrott, vilket till stora drag kan förklaras av den utpressning som riktades mot psykoterapicentret Vastaamo. Polisen har fått vetskap om 700 fler fall i år jämfört med i fjol. Fler företag har också utsatts för utpressningar – exempelvis överbelastningsattacker och informationsläckage. 

Unga allt oftare involverade i trafikbrott – polisen oroad

Trafikbrotten har också ökat i år, trots att trafiken minskat på vägarna som en följd av coronapandemin. Brotten har ökat med drygt åtta procent.

Polisen ser i synnerhet en ökning i antalet fall av äventyrande av trafiksäkerheten – dessa fall har ökat med 25 procent jämfört med i fjol. Så kallade cruisingevenemang och moped- och motorcykeltrafik har sysselsatt polisen.

Polisen uppger att de ungas trafikbeteende i synnerhet är oroande.

En polis skriver ut böter i en bil.
Bildtext Polisen har varit sysselsatt i trafiken i år.
Bild: Timo Nykyri / Yle