Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Markägaren: Vedagrundet i Hangö tål inte vad som helst - nu ska statusen som allmän badstrand slopas

Från 2021
Vy över sandstrand.
Bildtext Vedagrundet är en populär badstrand som är belägen i Täktom i Hangö.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Vedagrundets badstrand i Täktom i Hangö har varit en hemlig pärla på ett naturskyddsområde men nu hotas stranden av slitage och bristande trafikarrangemang.

Det finns för tillfället två stora problem med Vedagrundets strand i Täktom i Hangö. För det första sliter det stora antalet besökare på naturen. Alla besökare beaktar inte att området är ett naturskyddsområde.
Den andra delen av problemet är att vägen från Täktomvägen ner till Vedagrundets allmänna badstrand inte är en allmän väg och utomstående får inte köra bil på den. Men det gör många trots förbud.

Fiskebod vid strand.
Bildtext Den kännspaka gråa fiskeboden vid Vedagrundets strand har längre varit en väl bevarad hemlighet som den stora allmänheten nu hittat.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Området ägs av Täktom samfällighet som nu funderar på olika åtgärder då besökarna på Vedagrundet fortsätter öka.

Helena Säteri har sitt fritidsboende längs vägen till stranden. Hon blev också invald i styrelsen för Täktom samhällighet under delägarstämman i måndags (26.7).

– Min största oro ligger i att det är ett naturskyddsområde och naturen klarar inte av den stora belastning som den utsätts för just nu. Min åsikt är att naturskyddsområdet borde märkas ut bättre så att människor vet hur de ska röra sig där, säger Helena Säteri.

Förbudsskylt i närbild.
Bildtext Längs vägen ner till stranden finns det förbudsskyltar mot att parkera längs vägen och vid sanddynerna.
Bild: Ilse Klockars / Yle

– Nu kör människorna in på sandbankarna och parkeringen växer hela tiden. Min största oro är att naturskyddsområdet går förlorat, säger Säteri.

Lyssna till intervjun med Helena Säteri.

Artikeln fortsätter efter ljudklippet!

Slopa badstrandsstatusen

Stranden har haft status som liten allmän badstrand men badstrandsstatusen ska nu slopas för att minska på trycket. Det bestämdes på delägarstämman, berättar Kukka-Maaria Luukkonen från Hangö stad. Luukkonen är styrelseordförande för Täktom samfällighet.

– Stämman kom fram till att ansöka om att få bort statusen som allmän badstrand. Visst finns det möjlighet att använda stranden efter det, men vi tyckte att statusen medför för mycket plikter och ansvar för skötseln.

Helena Säteri instämmer.

– Jag tycker att man bra kan bli av med statusen som liten allmän badstrand. Jag tror inte att människorna för den skull kommer att lämna stranden men problemet är att vi inte klarar av de hygieniska frågorna, det ställer krav på samfälligheten att upprätthålla den som badstrand, säger Helena Säteri.

– Det är absolut inte meningen att vägra människor att komma dit. Det är allas vårt område, ingen äger ett naturskönt område för sig.

Privat leder väg ner till stranden

Trafikfrågan hoppas man även nu få bättre ordning på.

– Problemet är trafiken, vägen är inte byggd för så stor trafik som där är nu. Egentligen får man inte köra på vägen om man inte hör till samfälligheten, men det finns heller ingen parkering vid Täktomvägen, säger Helena Säteri.

Närbild av sandväg.
Bildtext På sina ställen är den privata vägen till Vedagrundets strand i mycket dåligt skick.
Bild: Ilse Klockars / Yle
Förbudsskylt i närbild.
Bildtext Färska förbudsskyltar uppe vid Täktomvägen. Nu hoppas vägägarna minska på trafiken och parkeringsproblemen nere vid stranden.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Hon tycker att det är tokigt att människor inte följer de regler som klart finns uppsatta.

- Det är lite galet när det står att man inte får köra med motorfordon men ingen bryr sig om märket, säger Helena Säteri. Hon anser att det borde byggas en parkering uppe vid Täktomvägen.

Bilar parkerade längs sandväg.
Bildtext Parkerade bilar i rad uppe vid avtaget från Täktomvägen.
Bild: Ilse Klockars / Yle

Vedagrundet ska ändå inte stänga utan allemansrätten tillåter fortfarande besök på området.

En skötselplan ska ge svar på frågor

– Vägen diskuterades mycket, säger också Kukka-Maaria Luukkonen från Hangö stad, både för- och nackdelar med ett bilda ett väglag. Nu ska sysslomännen utreda detta och börja jobba för en skötsel- och användningsplan för området, säger Kukka-Maaria Luukkonen.

Stämman beslutade nämligen att det behövs en skötsel- och användningsplan för området. Planen ska slå fast vilken typ av användning den känsliga naturen på Vedagrundet tål.
Det är den statliga myndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen som i samarbete med Täktom samfällighet ska göra upp planen, förklarar Luukkonen.
Någon tidtabell för åtgärderna finns ännu inte.

Skylt.
Bildtext Här och var längs Täktomvägen har det kommit upp skyltar som försöker styra besökarna till Vedagrundet rätt.
Bild: Ilse Klockars / Yle


Diskussion om artikeln