Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Äventyrande av trafiksäkerheten och antalet sexualbrott har ökat i Sydvästra Finland

Skylt med texten Polisen i sydvästra Finland.
Bildtext Polisen i Sydvästra Finland har sett en tydlig ökning i antalet trafikbrott sedan i fjol. Också sexualbrotten har ökat markant - ökningen jämfört med i fjol är cirka 44 procent.

Polisen har publicerat brottsstatistiken för januari-juni i år. I Sydvästra Finland har sexualbrotten, utpressningsbrotten och äventyrande av trafiksäkerheten ökat, medan antalet inbrott har minskat.

Enligt polisen har antalet trafikbrott i Sydvästra Finland ökat märkbart i år. Mellan januari och juni i år har polisen påträffat över 5 600 vägtrafikanter som misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten. Motsvarande antal i fjol var cirka 4 700 vägtrafikanter.

– Antalet grova äventyranden av trafiksäkerheten har tyvärr stannat kvar på samma höga nivå som de steg till i fjol. Oftast handlar det om fortkörning, berättar kommissarie Tuomo Katajisto vid Sydvästra Finlands polisinrättning.

Rattfylleribrotten har däremot minskat med cirka 20 procent jämfört med i fjol. Det totala antalet rattfyllerifall i Sydvästra Finland i år ser ändå ut att bli kring 2 000 fall.

Sexualbrotten och utpressningsbrotten ökar – inbrotten minskar

Polisen har också sett en tydlig ökning i antalet sexualbrott. Mellan januari och juni i år har cirka 300 sexualbrott kommit till polisens kännedom. Ökningen jämfört med i fjol är cirka 44 procent. De sexualbrott som kommit till polisens kännedom omfattar bland annat sexuellt antastande, våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn.

– Förra årets lockdown minskade tydligt antalet sexualbrott, speciellt i mars-juni. Sexualbrott sker oftast då människor rör på sig och träffar varandra. Uppluckringen av begränsningarna denna vår hade i sin tur en ökande verkan på brottsantalet, säger kriminalöverkommissarie Juha Kainonen.

Också antalet utpressningsbrott fortsätter att öka. Sydvästra Finlands polisinrättning har i år fått kännedom om 73 fler utpressningsbrott än vid samma tidpunkt i fjol. Bland annat dataintrånget på Vastaamo syns i antalet utpressningsbrott. Antalet brott som sker i datanätverk har ökat varje år och speciellt nu under coronaepidemin.

Inbrott i bostads-, affärs- och fritidsfastigheter har i år minskat i regionen. Till exempel antalet inbrott i fritidsfastigheter har minskat med hälften.

– I fjol hade vi ett rekordstort antal inbrott och nu är vi på väg mot tidigare inbrottsantal. I och med coronarestriktionerna har folk till exempel vistats mer i fritidsbostäder vilket gör det svårare för inbrottstjuvar. En snörik vinter kan även minska antalet stuginbrott, berättar Kainonen.

Färre klaganden och mindre skadestånd

Mängden inkomna klaganden minskade tydligt jämfört med i fjol. Fram till slutet av juni hade Sydvästra Finlands polisinrättning tagit emot sammanlagt 43 klaganden. Motsvarande antal år 2020 var 67 klaganden.

Under årets första hälft har Sydvästra Finlands polisinrättning betalt 2 566 euro i skadestånd för skador som uppstått som en följd av polisens verksamhet, till exempel skador som orsakats utomstående eller fel i tillståndsärenden. Under hela fjolåret betalades sammanlagt 17 800 euro i skadestånd.

Fler vill ha identitetskort

Efterfrågan på identitetskort har ökat med nästan 30 procent i år. Antalet passansökningar har stannat på ungefär samma nivå som vid samma tidpunkt i fjol, men efterfrågan håller på att öka igen. I och med begränsningarna av rörelsefriheten sjönk antalet beviljade pass med hälften. 

– Identitetskortens ökade popularitet beror förmodligen på att passansökningarna minskade i början av året, men att behovet av ett officiellt identitetsdokument har ökat. Till exempel bankerna kräver ofta att man bevisar sin identitet med ett officiellt identitetsbevis, alltså antingen med pass eller med identitetskort, säger kriminalkommissarie Leo Tusa.

Till följd av sammankomstbegränsningarna i början av året skedde en enorm minskning i antalet tillstånd gällande tillställningar. Antalet tillställningar väntas öka mot slutet av sommaren.