Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Egentliga Finland stannar kvar i accelerationsfasen – men är på god väg mot fasen för samhällsspridning

Skylt med texten "koronanäytteet" utanfr U-sjukhuset i Åbo.
Bildtext I nuläget är 3,6 procent av alla coronatestresultat positiva inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Illustrerande arkivbild.

Antalet coronafall har ökat kraftigt och incidensen har snabbt stigit inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Behovet av sjukhus- och intensivvård har däremot inte ökat. För närvarande vårdas mindre än fem patienter på sjukhus på grund av covid-19.

Egentliga Finland stannar kvar i accelerationsfasen. Antalet fall av covid-19 har ökat kraftigt och under förra veckan konstaterades 347 fall av coronasmitta inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Under veckoslutet konstaterades 186 fall av covid-19 i regionen.

Incidensen i regionen är nu 104,1 fall av covid-19 per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna. Motsvarande siffra den 19 juli var 66,6 fall per 100 000 invånare.

Andelen positiva coronatestresultat är nu 3,6 procent jämfört med 2,6 procent för en vecka sedan.

Invånarna i Egentliga Finland smittas nu av inhemska smittkällor. De flesta smittfall sker i umgänge med andra människor inom närkretsen och inom familje- och kompiskretsen.  I nuläget konstateras 60 procent av fallen hos 15–29-åringar.

Antalet coronafall i Egentliga Finland har stigit till samma nivå som i november i fjol. Då var det en stor smittvåg som sköljde över oss och pandemin kom in i fasen för samhällsspridning.  Vi är på god väg åt samma håll nu.

― överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid ÅUCS

Antalet smittfall och exponeringar i nattlivet och vid utomhuskonserter är fortsättningsvis på en hög nivå.

– Ungdomarna har dock varit väldigt initiativrika och självmant meddelat sin närkrets om att de fått coronasmitta.  Detta har varit till stor hjälp för smittspårningen. De förtjänar ett stort tack för detta, berömmer överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid ÅUCS.

Också fester på sommarstugor har bidragit till ökningen i antalet coronafall.

Behovet av sjukhus- och intensivvård har däremot inte ökat. För närvarande vårdas mindre än fem patienter på sjukhus på grund av covid-19.

– De som vaccinerats har inte smittats eller behövt sjukhusvård i samma utsträckning. Inga coronadödsfall har registrerats i Egentliga Finland på två veckor, säger Rintala.

Strängaste rekommendationen om användningen av munskydd införs

Den regionala coronakoordineringsgruppen vill införa stränga rekommendationer för användningen av munskydd i regionen.

– Coronakoordineringsgruppen anser att det är ytterst viktigt att använda munskydd. Gruppen diskuterade också frågan om munskyddstvång. Vår gällande lagstiftning känner inte till begreppet tvångsmässig användning av munskydd. Gruppen beslutade till slut att ge en omfattande rekommendation för användning av munskydd, berättar Rintala.

Gruppen rekommenderar att hela Egentliga Finland följer THL:s rekommendation för användning av munskydd i epidemins samhällsspridningfas, det vill säga den strängaste rekommendationen.

Den regionala coronakoordineringsgruppen påminner om att munskydd alltid bör användas i kollektivtrafik och andra offentliga transportmedel, i offentliga lokaler och vid offentliga tillställningar och evenemang samt i skolor och läroverk. 

I Egentliga Finland rekommenderas munskydd från och med grundskolans fjärde klass.  Rekommendationen om munskydd gäller också för arbetsgemenskaper där flera personer arbetar eller vistas i samma utrymmen.

Närbild på en person (kvinna) som använder ett vitt munskydd som täcker både mun och näsa.
Bildtext Använd munskydd när du är i skolan eller högskolan, använder kollektivtrafik, vistas i offentliga inomhusutrymmen eller deltar i offentliga tillställningar och evenemang.

Förkorta vaccinationsintervallen till åtta veckor

Den regionala coronakoordineringsgruppen anser att det bästa sättet att hindra den snabba spridningen av covid-19 är att höja vaccinationstäckningen.

Gruppen förespråkar därför att intervallet mellan de två coronavaccinationerna förkortas från tolv till åtta veckor, förutsatt att resurserna i kommunerna är tillräckliga.

Dessutom rekommenderar gruppen att kommunerna inför olika sorters pop up-vaccinationslösningar, vilket skulle göra det så lätt som möjligt för invånare att ta vaccinet.

– Kanske detta skulle sätta fart på unga vuxna som ännu funderar på att låta vaccinera sig.  Tröskeln att ta vaccinet sjunker när det går att få vaccinet utan tidsbeställning. Erfarenheterna i kommunerna talar för detta, säger Esa Rintala.

Skolorna inleder med närundervisning

Den regionala coronakoordineringsgruppen betonar att det är viktigt att grundskolorna, yrkesläroverken, gymnasierna och högskolorna inleder höstterminen med närundervisning.

 – Vi vill in i det sista att skoleleverna och studenterna sitter på skolbänken. Distansundervisning är den absolut sista lösningen, säger Rintala.

Koordineringsgruppen understryker att munskydd ska användas vid all undervisning från och med grundskolans klass 4. Rekommendationen kan dock övervägas i kommunerna.