Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fortkörare sysselsätter polisen i Östnyland mer än i fjol och våldet har flyttat från gatan in i hemmen

Från 2021
Närbild på polisens hastighetsmätare.
Bildtext Antalet grova fortkörningar har ökat rejält jämfört med i fjol.
Bild: Timo Nykyri / Yle

På tisdagen publicerade polisen brottstatistik för den första halvan av året. Mellan januari och juni i år har antalet brott mot strafflagen ökat i Sibbo och Lovisa jämfört med samma tid i fjol. I Borgå har antalet brott däremot minskat en aning.

Polisinrättningen i Östra Nyland verkar i 15 kommuner, från Vanda till Hyvinge och från Nurmijärvi till Lovisa.

Enligt statistik för hela polisinrättningens område har antalet brott på allmän plats minskat jämfört med samma tid i fjol. Biträdande polischef Seppo Kujala tror det hänger ihop med att nattlivet i början av 2020 inte var lika begränsat av coronaviruset som det varit i år.

”På grund av begränsningarna har folk varit mindre i rörelse och det syns i statistiken: Både fallen av misshandel, narkotikabrott och rån har blivit färre”, säger Kujala i ett pressmeddelande.

Överkommissarie Seppo Kujala vid Helsingforspolisen.
Bildtext Biträdande polischef Seppo Kujala tror coronaviruset påverkat statistiken.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Våldet verkar ha förflyttat sig från gatan och in i hemmen.

”Antalet våldsbrott som sker inom fyra väggar har ökat”, säger kriminalöverkommissarie Petri Eronen i pressmeddelandet.

Emellanåt kan sexualbrott hänga samman med misshandelsbrott. På hela polisinrättningens område har sexualbrotten ökat med en tredjedel jämfört med första halvan av 2020.

Också i Sibbo, Borgå och Lovisa syns en liknande kurva, men bara när det kommer till misshandelsbrott på allmän plats. I Lovisa minskade antalet misshandelsbrott på allmän plats från elva till sju jämfört med samma tid i fjol. Samtidigt ökade antalet misshandelsfall på privat plats från 16 till 31 och antalet sexualbrott från tre till tio.

I Borgå och Sibbo ökade antalet misshandelsfall på privat plats med ett fall per kommun och antalet sexualbrott sjönk. Det gäller förstås att komma ihåg att många fall av misshandel eller sexualbrott i hemmet inte kommer till polisens vetskap.

Katalysatorstölder vanligare

I statistiken för hela polisinrättningens område syns en tydlig ökning av inbrott i bilar vilket hänger ihop med att katalysatorstölder blivit vanliga. I Sibbo ökade antalet inbrott i fordon från tio mellan januari och juni 2020 till 25 under samma tid i år. I Borgå minskade antalet inbrott i fordon och i Lovisa skedde lika många som under samma tid i fjol, det vill säga ett stycke fordonsinbrott.

På hela området för polisinrättningen i Östra Nyland har antalet inbrott i hus och sommarstugor minskat, något polisen tror hänger ihop med att sådana brott ofta begås av internationella ligor. Under coronatiden har de inte kunnat ta sig in i landet.

Tittar man närmare på statistiken för Lovisa och Borgå så stämmer det även där. I Sibbo däremot har inbrotten i bostäder och sommarstugor ökat.

Lääkkeitä yöpöydällä
Bildtext Antalet narkotikabrott ökade i Sibbo, tvärtemot den allmänna trenden i landet. Polisen tror ändå inte att ett minskat antal narkotikabrott betyder att användningen i Finland skulle ha minskat. Illustrerande arkivbild.
Bild: Sami Takkinen / Yle

Antalet utpressningsbrott blev fler både i Borgå, Sibbo och Lovisa vilket stämmer väl överens med statistiken för hela området.

”De här utpressningsbrotten hänger ihop med Vastaamointrånget från i fjol. Flera utpressningsförsök som hängde ihop med det registrerades ännu på det här årets sida”, säger Eronen.

I Borgå och Lovisa har antalet narkotikabrott minskat med 27 respektive 55 procent. I Sibbo har narkotikabrotten däremot ökat med 27 procent, från 37 till 47 fall.

I Finland överlag syns samma trend som i Borgå och Lovisa, alltså att narkotikabrotten har blivit färre. Enligt polisen betyder det här ändå inte att droganvändningen har minskat.

- Trots att antalet narkotikabrott som kommit till polisens kännedom minskar, indikerar de brott som polisen och Tullen har avslöjat en ökad narkotikaanvändning, säger polisdirektör Sanna Heikinheimo vid polisstyrelsen i en annan artikel på Svenska Yle.

Tomma vägar lockar till att trampa gasen i botten

Trafiken på vägarna har minskat under coronapandemin, men samtidigt har antalet trafikbrott ökat rejält.

I en jämförelse mellan Sibbo, Lovisa och Borgå syns den största ökningen i den sistnämnda staden. Antalet trafikbrott ökade med över 45 procent, från 340 till nästan 500 brott under första hälften av året jämfört med samma tid i fjol.

”Det är främst grova fortkörningar i form av grovt äventyrande av trafiken som ökat när det på de tomma gatorna har funnits utrymme för att gasa på. Även om polisen inte kunnat utföra lika många blåstest som innan coronatiden har vi ändå kunnat plocka bort ungefär lika många rattfyllon från trafiken som i fjol. Det verkar som om vi lyckats fokusera övervakningen på rätt ställen”, säger kommissarie Asko Sartanen i polisens pressmeddelande.

Diskussion om artikeln