Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Osäkert konjunkturläge i Österbotten

Från 2015
Rewll center
Bildtext Uppgången betyder att handeln nu börjar närma sig de övriga branschernas nivå.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Den uppgång som inleddes i det österbottniska näringslivet i våras har fortsatt men i försiktigare takt än i början av året. Det visar handelskammarens Business Panel-enkät som undersöker hur företagen uppfattar konjukturen.

Den totala rekryteringen till de österbottniska företagen har minskat. Läget är varierande i olika branscher. Handeln och service ökar men helhetsbilden motverkas av utvecklingen inom industrin och byggbranschen.

Förväntningarna på exporten minskar

I Jakobstadsregionen har förväntningarna på exporten minskat, men den är ändå fortfarande på en högre nivå än inom handelskammarområdet generellt sett.

Exportföretagen i Jakobstadsregionen har också betydligt högre förväntningar på omsättningen för 2015, jämfört med fjolåret, än vad man har på annat håll i området.

Stämningen bland företagarna i Jakobstadsregionen är också den mest positiva. Den positionen hade Karleby vid förra mätningen, men nu är det mer dystra tongångar i Karleby.

Handeln visar största positiva förändringen

Alla indikatorer; stämning, orderläge, omsättning och rekrytering är uppåtgående inom handeln. Utgångsläget som handeln startade ifrån i våras var dystert och uppgången betyder att handeln börjar närma sig de övriga branscherna.

Antalet företag som svarade i enkäten var 241 och svarsprocenten var 23.