Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Daghemmet Port Arthur står klart – den 11 augusti välkomnas barnen

Daghemmet Port Arthur (Sofiankatu 7)
Bildtext Den nya daghemsenheten har verksamhet i 7 grupper.

Nu är byggarbetet så gott som klart vid det nya daghemmet Port Arthur som ligger på Sofiegatan i Åbo. Byggnaden ska ännu inredas med möbler och gården ska färdigställas före barnen kan välkomnas den 11 augusti.

Daghemmet Port Arthur rymmer sju daghemsgrupper och kommer att bli det första svenskspråkiga daghemmet i Åbo som håller öppet dygnet runt för skiftesarbetande föräldrar.

- Det känns helt underbart att vi står här nu, det har vi väntat på. Vi behöver nya fastigheter och vi har varit med i processen sedan början. Det är alldeles ljuvligt att vi snart är redo att öppna dörrarna, säger Hanna Karlsson, servicechef för fostran och undervisning i Åbo.

Daghemmet Port Arthur (Sofiankatu 7)
Bildtext Till vänster, enhetschef Nina Borgström och servicechef Hanna Karlsson. Ute på balkongen kommer barnen bland annat kunna få sova dagsvila i sovsäckar.

På gården pågår byggarbete och ännu är daghemmet rätt tomt då byggnaden ännu är tom på möbler. Som bäst bygger arbetarna stommen för en trädgård där det kommer att finnas planteringslådor som kommer användas i pedagogiskt syfte. Bland annat kommer barnen att få odla örter i lådorna.

På gården kommer det också planteras körsbärsträd, äppelträd, päronträd och vinbärsbuskar. Också de kommer att användas i daghemsverksamheten, förklarar enhetschef Nina Borgström. Utomhus finns också ett förråd som kan användas i konstnärligt syfte, liksom för dockteater och som en teaterscen.

Daghemmet Port Arthur (Sofiankatu 7)
Bildtext Här byggs en trädgård.

Daghemmet har ett maritimt tema. Grupperna är namngivna med inspiration av olika termer inom sjöfarande. Bland annat kommer grupperna heta fyren, lanternan och sydväst.

- Vi fick inspiration av att vi ligger så nära Åbo hamn, och om man ser på fastigheten på håll så liknar den faktiskt ett fartyg, säger Borgström.

Daghemmet Port Arthur (Sofiankatu 7)
Bildtext Namnen på de olika daghemsgrupperna står på väggen.

I processen har det varit centralt att man ska kunna förverkliga de pedagogiska tankar som funnits länge, förklarar Karlsson. Bland annat planeras gruppöverskridande verksamhet.

- Utgångspunkten är att barnen får vara aktiva och alla utrymmen ska finnas för barnen. Vi har funderat på alla detaljer så att det här ska vara ett bra ställe där barnen kan vara delaktiga.

Daghemmet Port Arthur (Sofiankatu 7)
Bildtext Så här ser den nya gymnastiksalen ut.

Utrymmesbristen lättar – men inte i så stor utsträckning

Den nya byggnaden löser utrymmesbristen i en viss mån, men Karlsson påpekar att den nya byggnaden inte löser utrymmesbristen i så stor utsträckning, eftersom daghemsverksamheten samtidigt avslutas på Skolgatan.

På Skolgatans daghem fanns det 4 daghemsgrupper. Karlsson säger att de nya utrymmena i Port Arthur i praktiken kommer att innebära cirka 2 extra daghemsgrupper då man räknar med att de barn som hade placerats i Skolgatans daghem nu kommer placeras någon annanstans.

I framtiden uppskattas barnantalet öka med åtminstone ett par hundra inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Åbo. Därför behövs ytterligare utrymmen.

- Det är alldeles enormt viktigt att vi får den här nya byggnaden, men om vi är riktigt realistiska så innebär det här i sin helhet inte så många nya grupper för de svenskspråkiga barnen i Åbo. Men det här är en jättebra början, vi har nya, stora, rymliga och friska utrymmen som kommer att fungera bättre.

Daghemmet Port Arthur (Sofiankatu 7)
Bildtext För att det ska gå att utnyttja utrymme till max kan sängarna fällas ihop i ett skåp.

En del daghemsbyggnader är också i dåligt skick, och därför har verksamheten flyttats till en annan byggnad. Bland annat stängdes Kuratorsstigens daghem eftersom byggnaden var i dåligt skick.

- En tillfällig lösning är att vi tagit i bruk en ny hyresfastighet på Gregoriusvägen i Hallis, berättar Karlsson.

Planerna om att utöka platserna för svenskspråkiga barn i Åbo fortsätter. I Hallis planeras Oxvägens daghem som uppskattningsvis blir klart år 2024. Karlsson påpekar att det utöver det också kommer att behövas ett daghem till för att det ska finnas tillräckligt med platser för svenskspråkiga barn också i framtiden.

Daghemmet Port Arthur (Sofiankatu 7)
Bildtext Utrymmen för toalettbesök och badrumsbestyr.